Disertační práce

Vyhlášené obhajoby disertačních prací (2023)

doktorand: Ing. Oto Svoboda

program: program: Pedagogika

disertační práce: Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými

termín: 26.04.2024 1030, R118, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr. Silvie Příplatová

program: program: Filozofie výchovy a vzdělávání

disertační práce: Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti

termín: 19.04.2024 11:00, R118, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr.Zuzana Marcineková

program: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Aplikácia prístupu CLIL vo vyučovaní biológie

termín: 12.04.2024 10:30, R118, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: MUDr. Helena Štrofová

program: Pedagogika

disertační práce: Kognitivní deficity u dětí se zrakovým postižením a možnosti jejich včasné diagnostiky

termín: 05.04.2024 v 10:00, sál, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: ThDr. Dalibor Jiří Vik

program: Filozofie výchovy a vzdělávánía

disertační práce: Labyrint světa a ráj srdce 1623-2023. Druhý život nejznámějšího Komenského díla

termín: 05.04.2024 v 10:00, R010, M. Rettigové 4, Praha 1doktorand: Cornelia Helena Edwards

program: Didactics of Art Education

disertační práce: The Texture of Artistic Research: A Self-Reflexive Practice Theory of Art as Education

termín: 04.04.2024 v 10:00, učebna R119, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: MgA. Jan Pfeiffer

program: Didaktika výtvarné výchovy

disertační práce: Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci)

termín: 28.03.2024 v 11:00, učebna R122, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr. Daniel Pražák

program: Pedagogika

disertační práce: Inovativní školy a jejich sítě v post-socialistickém prostoru na příkladu Gymnázia Přírodní škola

termín: 26.03.2024 v 10:30, učebna R302, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr.Irena Bartáková

program: Pedagogika

disertační práce: Predikční validita společné části maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na PedF UK

termín: 26.03.2024 v 13:30, učebna R302, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr. Helena Chalupová

program:

disertační práce: České země a oblast dnešního Rumunska na přelomu 16. a 17. století

termín: 26.03.2024 v 13:30, učebna R302, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr. Jaroslav Krátký, Ph.D.

program: Historie ve veřejném prostoru

disertační práce: Zaitsek von Egbell - rakouská důstojnická rodina ve dvou generacích

termín: 11.3.2024 16 00, R118, M. Rettigové 4, Praha 1

doktorand: Mgr. Bohuslav Rejzl

program: Historie ve veřejném prostoru

disertační práce: Válečné uprchlictví a nucené vysídlení v českých zemích v letech 1914-1920

termín: 11.3.2024


doktorand: Petra Ristič

program: Pedagogika

disertační práce: Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii

termín: 29.02.2024 14:00, R118, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: PhDr. Petr Kubačák

program: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Requiem v soudobé české hudbě

termín:16.02.2024, 10 00, Pracovna děkana, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr. Jan Karela

program: Filozofie výchovy a vzdělávání

disertační práce: Postmoderní filozofie a její vliv v Rusku

termín: 2.02.2024 10:00, R118, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Shujing Cui

program: Education

disertační práce: School readiness: Preparing children for transition from pre-primary to primary education in Czechia and China

termín: 25.01.2024 9:00, M209, Myslíkova 7, Praha 1


doktorand: Ing. arch. Magdalena Koubek Michaličková

program: Didaktika výtvarné výchovy

disertační práce: Prostorová představivost jako kurikulární problém (prostorové vnímání a jeho výtvarná transkripce)

termín: 24. 1. 2024, 10.00, R119, PedF UK, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Lenka Scheithauerová

program: Pedagogika

disertační práce: Reflexe pojetí výchovy k reprodukčnímu zdraví v základním vzdělávání

termín: 14.12.2023 13:00, R118, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr. Miroslava Brožová

program: Didaktika matematiky

disertační práce: Individualization, differentiation, and personalization in mathematics in the Czech Republic through three different approaches: Scheme-oriented, Child-centred, and Undesignated

termín: 13 12. 2023 11:00, R302, M. Rettigové 4


doktorand: Vahid Norouzi Larsari

program: Education

disertační práce: An Investigation of the Effect of Flipped Learning Classroom on Students' Self-efficacy and Academic Achievement in Virtual Learning Context and their Perceptions of the Flipped Learning Classroom: A Case Study of Primary School Students

termín: 13.12.2023 9:00, děkanát, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: Mgr. Vojtěch Ondráček

program: Filozofie výchovy a vzdělávání

disertační práce: Reflexe a rekonstrukce kritické teorie sportu

termín: 12 12. 2023 10:45, R118, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Lenka Vídršperková

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Pohádka a sen ve vzájemném vztahu

termín: 27 9. 2023 10:00, M308, Myslíkova 7


doktorand: PhDr. Petra Kacafíková

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Kolokační kompetence studentů anglického jazyka s ohledem na jejich kognitivní a afektivní předpoklady

termín: 25 9. 2023 15:00, M308, Myslíkova 7


doktorand: PhDr. Jiří Vronský

program: Pedagogika

disertační práce: Zkoumání kompetencí aktivizačních pracovníků domovů seniorů

termín: 25 9. 2023 10:00, M209, Myslíkova 7


doktorand: Mgr. Zuzana Prokopová

program: Speciální pedagogika

disertační práce: Využití přístupu vycházejícího z aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciální

termín: 22 9. 2023 12:00, R118, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Pavla Kopalová

program: Speciální pedagogika

disertační práce: Alternativní a augmentativní komunikace jako prostředek komunikace u osob s kombinovaným postižením

termín: 22 9. 2023 11:00, R118, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Andrea Cibulková

program: Speciální pedagogika

disertační práce: Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2.stupni ZŠ

termín: 22 9. 2023 10.00, R118, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Ivana Hurytová

program: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Subjektivní teorie mluvnice u učitelů českého jazyka

termín: 21 9. 2023 13.30, R118, PedF UK, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Karolína Táborská

program: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Úspěch v jazykovém obrazu světa žáků českých základních a středních škol

termín: 21 9. 2023 12.00, R118, PedF UK, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Dominika Drahovzalová

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Hodnotová orientace a morální zodpovědnost ve firemním vzdělávání Hasičského záchranného sboru 

termín: 20 9. 2023 16.00, M308, Myslíkova 7


doktorand: PhDr. Martina Tóthová

program: Didaktika chemie

disertační práce: Využití eye-trackingu ve výzkumu v didaktice chemie

termín: 20 9. 2023, 10.00, R201, PedF UK, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Radka Smith Slámová

program: Pedagogika

disertační práce: Středostavovská volba výběrových škol a tříd na počátku primárního vzdělávání

termín: 19. 9. 2023, 13.00, M209, PedF UK, Myslíkova 7 


doktorand: Mgr. Jana Tylš Adámková

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Srovnání využití vybraných apercepčních technik u dětí ve věku 6 až 7 let

termín: 18. 9. 2023, 15.00, M308, PedF UK, Myslíkova 7


doktorand: Mgr. Martin Brummer

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Evoluce zrádce: Psychologický rozbor osobnosti Emanuela Moravce

termín: 14. 9. 2023, 10.00, M308, PedF UK, Myslíkova 7


doktorand: Mgr. Veronika Bačová

program: Pedagogika

disertační práce: Český a finský učitel primární školy na pozadí podmínek inkluzivního vzdělávání

termín: 13. 9. 2023, 10.00, R118, PedF UK, M. Rettigové 4


doktorand: MgA. Petra Pětiletá

program: Didaktika výtvarné výchovy

disertační práce: The Screeners

termín: 9. 9. 2023, 11.00, R119, PedF UK, M. Rettigové 4


doktorand: PhDr. Vít Novotný

program: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše: hudebně-historický kontext a pedagogické využití

termín: 8. 9. 2023, 10.00, pracovna děkana, M. Rettigové 4


doktorand: Mgr. Anna Vozková

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Self-efficacy u začínajících vyučujících

termín: 8. 9. 2023, 9.00, M308, PedF UK, Myslíkova 7


doktorand: Martin Mwongela Kavua

program: Special Education

disertační práce: Digital Literacy Among Teachers of Learners with Disabilities in Czech Republic and Kenya

termín: 08.09.2023 11:00, R118, M. Rettigové 4, Praha 1


doktorand: PhDr. Nikola Doubková

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Intra-individuální variabilita vnímání jinakosti

termín: 4. 9. 2023, 13.00, M308, PedF UK, Myslíkova 7


doktorand: Mgr. Sebastian Jirgl

program: Filozofie

disertační práce: Fenomén odpovědnosti v době postmoderní

termín: 20. 6. 2023, 9.00, PedF UK R118


doktorand: Ing. Abdulrahman Agayneh

program: Pedagogika

disertační práce: Kompetence ředitele školy v arabské společnosti v Izraeli a jejich uplatňování při řízení

termín: 12. 06. 2023, 10:00, M308, PedF UK, Myslíkova


doktorand: Mgr. Kateřina Králová

program: Pedagogika

disertační práce: Studentské sebehodnocení úrovně anglického jazyka

termín: 29.3.2023, 11.00


doktorand: Mgr. Petra Šedinová

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Možnosti systematické intervence v oblasti podpory rozvoje předpokladů počátečního čtení a psaní

termín: 29.3.2023, 12.30, M304 (Myslíkova 7)


doktorand: Mgr. Karin Marques

program: Pedagogika

disertační práce: Cesta k inkluzivní škole

termín: 2.2.2023


Vyhlášené obhajoby disertačních prací (2022)

doktorand: Mgr. et Mgr. Tomáš Botlík Nuc

program: Pedagogika

disertační práce: Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka

termín: 21.12.2022


doktorand: Mgr. Jana Mužíková

program: Pedagogika

disertační práce: Aplikace formativního hodnocení ve výuce odbornému anglickému jazyku na rakouské střední odborné škole se zaměřením na produktivní řečové dovednosti

termín: 24.10.2022


doktorand: Mgr. Markéta Váchová

program: Pedagogika

disertační práce: Podmínky práce učitele v současné společnosti

termín: 24.10.2022


doktorand: PhDr. Tamara Nováková

program: Historie ve veřejném prostoru

disertační práce: Zemědělské osidlování-horská pastvinářská družstva v okrese Trutnov 1945-1948

termín: 30.9.2022


doktorand: Mgr. Hana Splavcová

program: Pedagogika

disertační práce: Spolupráce s rodinou při vzdělávání dětí od dvou let v mateřské škole

termín: 26. 9. 2022, 13.00, R114


doktorand: Mgr. Martina Matějíček Rozsypalová

program: Pedagogika

disertační práce: Rozvoj čtenářské gramotnosti v multikulturním kontextu

termín: 26. 9. 2022, 11.30, R114


doktorand: Mgr. Vít Náměstek

program: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Pater Karel Bříza - kněz, redemptorista, disident, varhanář, varhaník, regen chori, skladatel, učitel

termín: 23. 9. 2022, 10.30, děkanát


doktorand: Mgr. MichaelaPachelová

program: Pedagogika

disertační práce: Implementace doplňujícího vzdělávacího oboru Etickávýchova na prvním stupni základní školy

termín: 22.9.2022


doktorand: Mgr. Jindřich Landa

program: Filozofie výchovy a vzdělávání

disertační práce: Práce v pozdně kapitalistické společnosti jako filosofický problém

termín: 22. 9. 2022, 10.30, R118


doktorand: Mgr. Ondřej Starý

program: Filozofie výchovy a vzdělávání

disertační práce: Pojetí časovosti v díle Ladislava Hejdánka

termín: 22. 9. 2022, 10.00, R118


doktorand: Mgr. et Mgr. Michaela Kubátová

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Humor na základní škole: učení s vtipem

Termín obhajoby: 21.9.2022


doktorand: Mgr. Eva Potužníková

program: Pedagogika

disertační práce: Měření přidané hodnoty ve vzdělávání

termín: 16. 9. 2022, 11.00, M209


doktorand: Mgr. Anna Frombergerová

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Podpůrná opatření ve vzdělávání – vliv navýšení časové dotace na výkon žáků se specifickými poruchami učení

termín: 15. 9. 2022, 10.00, M303


doktorand: Mgr. Michal Dubec

program: Pedagogika

disertační práce: Možnosti vedení žáků druhého stupně základní školy k sebeřízení v situacích výzvového chování

termín: 12. 9. 2022, 11.00, malý sál


doktorand: Mgr. Jana Kovářová

program: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Vybrané útvary administrativního stylu ve výuce češtiny na střední škole u žáků s ruským mateřským jazykem

termín: 7. 9. 2022, 12.30, malý sál


doktorand: MgA. Eva Šašinková

program: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: HRA NA KONTRABAS-aspekty historické, pedagogické a hudebně teoretické

termín: 1. 7. 2022, 10.00, děkanát


doktorand: Mgr. Adéla Hartlová

program: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Navracející se druhy obratlovců jako téma environmentální výchovy

termín: 1. 7. 2022, 10.00, R309


doktorand: Mgr. Adéla Malá

program: Filozofie

disertační práce: Environmentální východiska filosofie naděje

termín: 23. 6. 2022, 11.00, R209


doktorand: Mgr. Luboš Koláček

program: Pedagogika

disertační práce: Východ a západ a poznávání

termín: 23. 6. 2022, 10.40, R209


doktorand: Mgr. Valentina Kuznetsova

program: Filozofie

disertační práce: Politická filozofie Hannah Arendtové (politická kultura a občanská společnost v politické filozofii Hannah Arendtové)

termín: 23. 6. 2022, 10.20, R209


doktorand: Mgr. Pavel Šlégr

program: Filozofie

disertační práce: Francouzský evolucionismus ve světle moderní vědy

termín: 23. 6. 2022, 10.00, R209


doktorand: Mgr. Magdalena Richterová

program: Pedagogika

disertační práce: Současná podoba školních řádů na základních školách a její pedagogicko-psychologické souvislosti

termín: 17. 6. 2022, 11.00, R118


doktorand: Mgr. Aneta Boháčová

program: Psychologie

disertační práce: Osobnostně-situační konstelace nudy

termín: 15. 6. 2022, 11.00, M304


doktorand: Enav Or-Gordon

program: Psychologie

disertační práce: Foreign language and the psychotherapist: a study from a psychodynamic perspective

termín: 8. 6. 2022, 15.30, M308


doktorand: Mgr. Johana Růžičková

program: Psychologie

disertační práce: Zkušenost mladšího sourozence s drogovou závislostí jeho staršího sourozence

termín: 19. 5. 2022, 9.00, M209


doktorand: RNDr. Ing. Eva Urbanová

program: Pedagogika

disertační práce: Konceptualizace modelu katedrové školy

termín: 28. 4. 2022, 13.30, M103


doktorand: Mgr. Marie Opálková

program: Pedagogika

disertační práce: Verbálně komunikační kompetence romských žáků na počátku primárního vzdělávání

termín: 31. 3. 2022, 12.00, R118


doktorand: Ing. Aleš Bartušek

program: Pedagogika

disertační práce: Mezinárodní hodnocení vysokoškolských systémů a institucí

termín: 31. 3. 2022, 11.00, R118


doktorand: Mgr. Michal Voldřich

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Zkušenost rodičů dětí s problémovým a poruchovým chováním

termín: 18. 3. 2022, 10.00, M304


doktorand: Mgr. Michaela Titmanová

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Šikana v praxi: školní třída očima žáků, učitelů a rodičů

termín: 18. 3. 2022, 10.00, M304


doktorand: Mgr. Markéta Machová

program: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Úroveň porozumění základům genetiky a molekulární biologie u žáků gymnázií a druhého stupně základních škol

termín: 18. 2. 2022, 11.00, R118


doktorand: PhDr. Lenka Hessová

program: Pedagogika

disertační práce: Vybrané modely převýchovné institucionální péče o dítě zpřelomu 19. a 20. století v kontextu současné české etopedické praxe:historicko-pedagogický výzkum

termín: 8.2.2022


doktorand: Mgr. Karolína Včelišová

program: Didaktika výtvarné výchovy

disertační práce: Diskurs vizuality v preferencích žáků osmiletého gymnázia

termín: 8. 2. 2022, 11.30, R118


doktorand: Mgr. Zuzana Svatošová

program: Didaktika výtvarné výchovy

disertační práce: Gender ve výtvarné výchově

termín: 8. 2. 2022, 10.00, R118


doktorand: Mgr. Lenka Timurová

program: Psychologie

disertační práce: Hrdinovia problémových detí

termín: 31. 1. 2022, 11.30, R118


doktorand: Mgr. Dita Podhrázská

program: Pedagogika

disertační práce: Proměna pojetí a perspektivy české mateřské školy

termín: 17. 1. 2022, 11.00, R118


doktorand: Naděžda Morozova

program: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)

termín: 18.2.2022

místo: děkanát, 10:00


doktorand: Mgr. Elena Gonata

program: Hudební teorie a pedagogika / Musical Theory and Eduation

disertační práce: Mass for Death as A Musical Form

termín: 18.2.2022

místo: děkanát / dean's office (M.Rettigové 4, 1st floor) 10:00


Vyhlášené obhajoby disertačních prací (2021)

doktorand: MgA. Marie Papežová Erlebachová

program: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Klavírní spolupráce. Specifické umění klavírní hry

termín: 10.12.2021, 14.00 hod

místo: děkanát


doktorand: Mgr. Marie Dunovská

program: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Umělecko-výchovné kontexty hudební pedagogiky v inovaci primárního vzdělávání

termín: 10.12.2021, 15.00 hod

místo: děkanát


doktorand: Mgr. Robert Kuthan

program: Filozofie

disertační práce: Vliv Dostojevského myšlení na teologii smrti Boha

termín: 3.12.2021, 10.45 hod, hybridně


doktorand: Mgr. Adam Šimek

program: Pedagogika

disertační práce: Analýza připravenosti učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou poruchou ADHD

termín: 7.12.2021, 11.00 hod, R 122


doktorand: Mgr. Jakub Onder

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Konstrukce identity a intencionality u dospívajících delikventů a jejich implikace pro terapii

termín: 24.9.2021, 9.30 hod, Myslíkova


doktorand: Mgr. Barbora Pánková

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Kognitivní vývoj v období vysokoškolského studia

termín: 24.9.2021, 10.30 hod, Myslíkova


doktorand: Mgr. Marián Vanek

program: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Role konfliktů u soutěžních tanečních párů v procesu učení se tanci a vliv osobního partnerského vztahu

termín: 23.9.2021, 15.00 hod, Myslíkova


doktorand: Mgr. Jana Krátká

program: Pedagogika

disertační práce: Vzdělávání dětí z dětského domova

termín: 17.9.2021, 9.00 hod, Myslíkova


doktorand: Mgr. Lenka Zemanová

program: Pedagogika

disertační práce: Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky

termín: 17.9.2021, 13.00 hod, hybridně


doktorand: Mgr. Pavlína Kuklová

program: Filozofie

disertační práce: Možnosti autenticity a fenoménu Smrti na pozadí Starosti

termín: 16.9.2021, 10.00 hod, R118


doktorand: Mgr. Šimon Svěrák

program: Filozofie

disertační práce: Úvod do myšlení Vratislava Effenbergera (Dialektika vzniku pojmu ideových modelů)

termín: 6.9.2021, 11.00 hod, R118


doktorand: Mgr. Jana Mrázková

program: Speciální pedagogika

disertační práce: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v ČR pohledem vedení škol a školních speciálních pedagogů

termín: 10.9.2021, 13.00 hod, R118


doktorand: Mgr. Monika Donevová

program: Speciální pedagogika

disertační práce: Význam podpory komunikačních schopností grafomotorikou u osob s afázií v kontextu komprehenzivní rehabilitace a zlepšení kvality života osob s CMP

termín: 10.9.2021, 11.00 hod, R118


doktorand: PhDr. Olga Maierová

program: Speciální pedagogika

disertační práce: Občanské kompetence žáků se sluchovým postižením s důrazem na finanční gramotnost

termín: 10.9.2021, 10.00 hod, R118


doktorand: Mgr. Barbora Tererros

program: Pedagogika

disertační práce: Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v českém základním vzdělávání

termín: 10.9.2021, 13.30 hod, Myslíkova


doktorand: Mgr. Jana Krátká

program: Pedagogika

disertační práce: Vzdělávání dětí z dětského domova

17.09.2020 09:00


doktorand: Mgr. Peter Takač

program: Filozofie

disertační práce: Slavoj Žižek a kritika ideológie (školitel: doc. Hauser)

twrmín: 28.6.2021, 10.30 hod, R118


doktorand: Mgr. Ing. Filip Hlavinka

obor. Filozofie

disertační práce: Eticky bydlí člověk (školitel: prof.Hogenová)

termín: 28. 6. 2001, 9.30 hod. R118


doktorand: Mgr. Kateřina Čtvrtečková

program: Speciální pedagogika

disertční práce: Pohledy žáků ze sociálně rizikového prostředí na drogovou závislost (školitel: Dr. Bajcura)

obhajoba: 18.6.2021, 10.30 hod, R118


doktorand: Mgr. Barbora Holubová

program: Pedagogika

disertační práce: Didaktika Filmové a audiovizuální výchovy (školitel: Dr. Mazáčová)

obhajoba: 10.6.2021, 10.00 hod, R118


doktorand: PhDr. Roman Liška

program: Pedagogika

disertační práce: Vliv systémů řízení kvality na spokojenost žáků středních odborných škol (školitel: prof. Veteška)

obhajoba: 12.5.2021 10.30 hodin, Myslíkova 7, M209


doktorand: Mgr. Radka Havlíčková

program: Didaktika matematiky

disertační práce: Vliv atraktivity kontextu slovní úlohy na úspěšnost a řešení žáků (školitel: doc. Jirotková)

obhajoba: 19.04.2021 11:15 hod


doktorand: Mgr. Silvie Svobodová

obor: Vzělávání v biologii

disertační práce: Environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy v České republice, Slovensku, Polsku a Německu (školitel: doc. Teodoridis)

obhajoba: Mar 26, 2021 10:30 AM Budapest, Join Zoom Meeting https://cuni-cz.zoom.us/j/99546556253 Meeting ID: 995 4655 6253


doktorand: Mgr.Tereza Králíčková od 9. 00 hodin

program: Filozofie

disertační práce: Na cestách (k) řeči. K předpokladům psychoterapeutické péče v perspektivách daseinsanalýzy (školitel: PhDr. Pauza)

obhajoba: 26. 3. 2021, 9.00 hodin


doktorand: Mgr.Jan Řezník od 10.00 hodin

program: Filozofie

disertační práce: Realismus na pražské universitě v době Václava IV (školitel: prof. Hogenová)

obhajoba: 26. 3. 2021, 9.00 hodin


doktorand: Mgr. Karolína Včelišová

program: Didaktika výtvarné výchovy

disertační práce: Diskurs vizuality v preferencích žáků osmiletého gymnázia (školitel. prof. Daniel)

obhajoba: 01.02.2021 13:00 hod.


doktorand: Mgr. Zdeňka Meira da Rocha

program: Didaktika výtvarné výchovy

disertační práce: Interdisciplinární propojení výtvarné a mediální výchovy ICT jako podpůrný prostředek ve výtvarné výchově (školitel: doc. Raudenský)

obhajoba: 01.02.2021 10:00 hod, R118


doktorand: Mgr. Eva Koželuhová

program: Pedagogika

disertační práce: Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

obhajoba: 29.01.2021 od 10:00 hodin


doktorand: Mgr. Marie Komorná

program: Speciální pedagogika

disertační práce: Psané texty českých neslyšících (školitel: doc. Hádková)

obhajoba: 22.01.2021 10:00 hod. R118


Vyhlášené obhajoby disertačních prací (2020)

doktorand: Mgr. Klára Horáčková

obor: Pedagogika

disertační práce: Integrace žáků cizinců v primární škole (školitel: PaedDr. Mazáčová)

obhajoba: 15.12.2020 od 08:30, děkanát

AM Prague Bratislava Join Zoom Meeting


doktorand: Mgr. Petra Slavíková

obor: Hudební teori a pedagogika

disertační práce: Hudební tvořivost dětí předškolního věku v kontextu pedagogické kreativity (školitel: doc. Kodejška)

obhajoba: 3. 9. 2020


doktorand: Mgr. Radovan Slavík

obor: Pedagopgická psychologie

disertační práce: Testová úzkost v kontextu maturitní zkoušky (školitel: PhDr. Valentová)

termín: 30.09.2020 od 11:15 R118


doktorand: PhDr. Gabriela Novotná

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Vnímání kvality vlastního poznání v matematice a jeho souvislost s individuálním doučováním (školitel: doc. Vondrová)

termín: 17.09.2020 od 11. 30 hodin, R302


doktorand: Mgr. Jana Breníková

obor: Pedagogika

disertační práce: Podpora profesního rozvoje učitelů jako nástroj zvyšování kvality školy (školitel: doc. Tomková)

obhajoba: 17. 9. 2020, od 11.00 hodin, Malý sál


doktorand: PhDr. Jan Hrabák

obor: Pedagogika

disertační práce: Metoda ukotvujících vinět a její využití pro zvýšení komparability sebehodnocení vědomostí a dovedností v oblasti ICT (školitel: doc. Voňková)

obhajoba: 17. 9. 2020, od 9. 30 hodin, R118


doktorand: Mgr. Klára Eliášková

obor: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením (školitelka: doc. Šmejkalová)

obhajoba: 11. 9. 2020 od 12.00 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Ján Hreško

obor: Filozofie

disertační práce: Sloboda človeka a vzťah k druhému u Emmanuela Levinase (školitel: doc. Pelcová)

obhajoba: 10. 9. 2020 od 11.00 hodin, R 118


doktorand: Mgr. František Kubica

obor: Filozofie

disertační práce: Vůle u Arthura Schopenhauera (školitel: prof. Hogenová)

obhajoba: 10. 9. 2020 od 10. 30 hodin, R 118


doktorand: Mgr. Tomáš Tlapa

obor: Filozofie

disertační práce: Intersubjektivita a postmoderní společnost: K fenomenologii druhého(školitel: doc. Pelcová)

obhajoba: 10. 9. 2020 od 10.00 hodin, R 118


doktorand: Mgr. Pavel Smetana

obor: Filozofie

disertační práce: Ontologie prázdnoty (školitel: prof. Hogenová)

obhajoba: 10. 9. 2020 od 9. 30 hodin, R 118


doktorand: Mgr. Kristýna Janyšková

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Fenomén smrti a proces truchlení v kontextu mentálního postižení: Projekt podpůrné skupiny (školitel: doc. Šiška)

obhajoba: 4. 9. 2020 od 12.00 hodin, R 118


doktorand: Mgr. Marja Annemiek Volemanová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga (školitel: doc. Květoňová)

obhajoba: 4. 9.2020 od 11.00 hodin, R 118


doktorand: Mgr. Barbora Terreros

obor: Pedagogika

disertační práce: Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v českém základním vzdělávání (školitel: prof. Walterová)

obhajoba: 10.9. 2020, od 11.00 hodin, Myslíkova 7, pedagogická laboratoř


doktorand: PhDr. Romana Lisnerová

obor: Pedagogika

disertační práce: Kontinuita předškolního a základního vzdělávání z pohledu managementu sloučených mateřských a základních škol v kontextu kurikulární reformy (školitel: doc. Šafránková)

termín: 23. 6. 2020 od 10. 30 hodin, Myslíkova 7, pedagogická laboratoř


doktorand: Mgr. David Janda

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Simple categorization of mathematical object: Examining students´decisions (školitel: doc. Vondrová)

termín: 23. 6. 2020 od 15. 45 hodin, R 118


doktorand: PhDr. Linda Němečková

obor: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Analýza vyučovacích hodin přírodopisu a biologie zaměřená na profesní vidění a reflexi budoucích učitelů (školitel: RNDr. Pavlasová)

termín: 18. 6. 2020 od 15. 00 hodin, R 118


doktorand: Mgr. Martina Pražáková

obor: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Vědecké tábory jako možný prostředek pro zvýšení znalostí, dovedností a zájmu žáků o geologická témata (školitel: RNDr. Pavlasová)

termín: 18. 6. 2020 od 14. 00 hodin, R 118


doktorand: PhDr. Xenie Vicaire

obor: Pedagogika

disertační práce: Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka (školitel: doc. Fenclová)

obhajoba: 30. 1. 2020 od 11.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Petra Klimešová

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Hledání významu krásy (školitel: doc. Hůla)

obhajoba: 29. 1. 2020 od 11.00 hodin, katedra VV


doktorand: MgA. Pavla Gajdošíková

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Fenomén architektury ve vlastním uměleckém a pedagogickém díle /Pedagogické implikace (školitel: doc. Fulková)

obhajoba: 29. 1. 2020 od 9.00 hodin, katedra VV


doktorand: Mgr. Vladimíra Kršková

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Kvalita života osob s endokrinními chorobami (školitel: doc. Hájková)

obhajoba: 17. 1. 2020 od 11.00 hodin, R118


Vyhlášené obhajoby disertačních prací (2019)

doktorand: Mgr. Jiří Červený

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební - fenomén Deylák (školitel: doc. Palkovská)

obhajoba: 19. 12. 2019 od 14.30 hodin, Velký sál


doktoran: PhDr. Hana Sotáková

obor: Pedagogická a školní psychologie

disertační práce: Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (školitel: PhDr. Rendl)

obhajoba: 14. 11. 2010 od 13.00 hodinm, R 118


doktorand: Mgr. Barbora Šobáňová

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Vzdělávání učitelů hudební výchovy 1. stupně základní školy v kontextu školské reformy (školitel: doc. Kodejška)

obhajoba: 25. 10. 2019 od 14.00 hodin, 1. patro děkanát


doktorand: Mgr. Jan Sůsa

obor: Filozofie

disertační práce: Politické myšlení Judith Butlerové (školitel: doc. Hauser)

obhajoba: 30. 9. 2019 od 12.30 hodin, R207


doktorand: Mgr. Eva Dědečková

obor: Filozofie

disertační práce: Kozmologická výchova E. Finka (školitel: doc.Pelcová)

obhajoba: 30. 9. 2019 od 11.30 hodin, R207


doktorand: MgA. Eva Lorenc

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Metodika klavírního vyučování začátečníků s návrhem optimálního řešení výběru a uspořádání notových materiálů (školitel: doc. Tichá)

obhajoba: 26. 9. 2019 od 15.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Čeněk Svoboda

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Historicky poučená interpretace renesanční a barokní vokální hudby (školitel: prof. Pecháček)

obhajoba: 25. 9. 2019 od 11.00 hodin, R118


doktorand: PhDr. Hana Valentová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Posttraumatický růst u adolescenstů a mladých dospělých (školitel: doc. Kučera)

obhajoba: 24. 9. 2019 od 13.30 hodin, Myslíkova 7, M306


doktorand: Mgr. Eva Richterová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Počáteční vývoj čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií (školitel: doc. Vitásková)

obhajoba: 24. 9. 2019 od 11.30 hodin, Myslíkova 7, M306


doktorand: Mgr. Tereza Medřická

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Variabilita vývoje počáteční gramotnosti u dětí s rizikem dyslexie: Predikční modely gramotnostních deficitů (školitel: doc. Kucharská)

obhajoba: 24. 9. 2019 od 10.00 hodin, Myslíkova 7, M306


doktorand: Jan Vyhnálek, PhLic.

obor: Pedagogika

disertační práce: Nomádi vzdělávacího systému. Vícepřípadová studie transferů žáků základních škol (školitel: PhDr. Dvořák)

obhajoba: 24. 9. 2019 od 13.30 hodin, Myslíkova 7, M306


doktorand: Mgr. Jakub Holec

obor: Pedagogika

disertační práce: Pojetí přírodních věd v projektovaných kurikulárních dokumentech vybraných zemí (školitel: PhDr. Dvořák)

obhajoba: 23. 9. 2019 od 10.30 hodin, Myslíkova 7, M209


doktorand: Mgr. Jan Dezort

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Koktavost - návrh komplexního diagnostického a terapeutického programu pro dospělé s koktavostí s důrazem na desenzibilaci, recidivu a následnou péči (školitel: doc. Klenková)

obhajoba: 20. 9. 2019 od 11.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Barbora Vencová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Potřeby rodičů dětí s kombinovaným postižením v raném věku pro stanovení individualizované rané intervence (školitel: doc. Květoňová)

obhajoba: 20. 9. 2019 od 10.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Ondřej Papajoanu

obor: Pedagogika

disertační práce: Sebekontrola žáků jako pedagogické téma: problematika měření pomocí sebehodnotících dotazníků (školitel: prof. Bendl)

obhajoba: 18. 9. 2019 od 14.00 hodin, R118


doktorand: PaedDr. Zdeňka Hánková

obor: Pedagogika

disertační práce: Determinanty využití zážitkové pedagogiky v praxi základní školy (školitel: prof. Bendl)

obhajoba: 18. 9. 2019 od 12.30 hodin, R118


doktorand: Mgr. Zuzana Wildová

obor: Pedagogika

disertační práce: Smrt, posmrtný život a umírání v jazykovém obrazu světa žáků českých a krajanských základních a středních škol (školitel: PhDr. Janovec)

obhajoba: 17. 9. 2019 od 12.00 hodin, R 1183


doktorand: Mgr. Drahoslava Kráčmarová

obor: Pedagogika

disertační práce: Rozšiřování slovní zásoby u romských žáků na druhém stupni ZŠ (školitel: prof. Šebesta)

obhajoba: 17. 9. 2019 od 11.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Vartan Agopian

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: The Role of Self-Regulation, Quantity of Practice and Self-Efficacy in Self-Assesment and Improved Performance among Lebanese and Czech Students (školitel: PhDr. Gregor)

obhajoba: 12. 9. 2019 od 15.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Jana Kočí

obor: Pedagogika

disertační práce: Vztah stravovacích návyků a znalostí o výživě u žáků devátého ročníku základních škol a návrh nutričního edukačního programu (školitel: PaedDr. Marádová)

obhajoba: 12. 9. 2019 od 9.30 hodin, R118


doktorand: PhDr. Bohuslav Dvořák

obor: Pedagogika

disertační práce: Současné trendy ve vzdělávání a jejich aplikace v kvalifikačním studium učitelů (školitel: doc. Chalupský)

obhajoba: 9. 9. 2019 od 14.00 hodin, Velký sál


doktorand: Mgr. Jana Jiroušková

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Evaluační realita v projektovém a problémovém vyučování (školitel: doc. Fulková)

obhajoba: 25. 6. 2019 od 9.00 hodin, katedra VV


doktorand: Mgr. Monika Schmidtová

obor: Pedagogika

disertační práce: Dramatická výchova v osobnostním a sociálním rozvoji studentů technických vysokých škol (školitel: doc. Koťátková)

obhajoba: 20. 6. 12.30 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Eliška Doležalová

obor: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku (školitel: doc. Šmejkalová)

obhajoba: 27. 6. 2019 od 14.00 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Jana Martáková Styblíková

obor: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Osvojování lingvistického pojmu a termínu spojka u žáků 1. stupně ZŠ (školitel: doc. Hájková)

obhajoba: 27. 6. 2019 od 13.00 hodin, Malý sál


doktorand: Brian Policoff

obor: Filozofie

disertační práce: Epimeleia: Care for zhe Soul (školitel: prof. Hogenová)

obhajoba: 14. 6. 2019 od 14 hodin, R 207 E


doktorand: Mgr. Alena Sigmundová

obor: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice (školitel: doc. Šmejkalová)

obhajoba: 7. 6. 2019 od 13.30 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Barbora Jiřincová

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Ženy v rekatolizaci českých zemí (školitel: prof. Vlnas)

obhajoba: 14. 5. 2019 od 15.00 hodin, R122


doktorand: Mgr. Marek Lauermann

obor: Pedagogika

disertační práce: Vymezení konceptu komunitní školy v českém školském systému (školitel: prof. Bendl)

obhajoba: 11. 3. 2019 od 13.00 hodin, Myslíkova 7 M204


doktorand: Mgr. Zdeňka Adamčíková

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Formální podpora rodičů s mentálním postižením v kontextu sociální práce (školitel: doc. Strnadová)

obhajoba: 12. 4. 2019 od 11.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Helena Picková

obor: Pedagogika

disertační práce: Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností MŠ (školitel: doc. Straková)

obhajoba: 11. 3. 2019 od 13.00 hodin, Myslíkova 7 M204


doktorand: Mgr. Michaela Mádlová

obor: Pedagogika

disertační práce: Využití multimédií k posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním u studentů francouzského jazyka (školitel: prof. Dohalská)

obhajoba: 19. 2. 2019 od 11.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Monika Kadrnožková

obor: Pedagogika

disertační práce: Jak vedení výběrových základních škol přiděluje učitele do tříd? (školitel: PhDr. Greger)

obhajoba: 14. 2. 2019 od 13.00 hodin, Myslíkova 7 M209


doktorand: Mgr. Veronika Francová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta (školitel: PhDr. Rendl)

obhajoba: 21. 1. 2019 od 143. 00 hodin, M306


Vyhlášené obhajoby disertačních prací (2018)


doktorand: PhDr. Hana Moraová

obor: Pedagogika

disertační práce: Nematematický svět učebnic matematiky pro 6. ročník základních škol a v oblasti finanční matematiky (školitel: prof. Bendl)

obhajoba: 19. 12. 2018 od 11.00 hodin - Malý sál


doktorand: Mgr. Lenka Procházková

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: CLIL Lesson Plan Analysis (školitel: prof. Novotná)

obhajoba: 19. 12. 2018 od 12. 30 hodin, katedra MaDM


doktorand: PhDr. Ivana Křížová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech (školitel: PhDr. Soukupová)

obhajoba: 9. 11. 2018 od 13. 00 hodin, M306


doktorand: Mgr. Pavlína Šenk Kopecká

obor: Filozofie

disertační práce: Problém filosofie v arabském středověkém myšlení (školitel: prof. Hogenová)

obhajoba: 9. 11. 2018 od 10 30 hodin, R118


doktorand: MgA. Lenka Jarchovská

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Podíl výtvarné keramické tvorby hendikepovaných na jejich seberealizaci (školitel: doc. Špirk)

obhajoba: 30. 10. 2018 od 10.00 hodin - katedra VV


doktorand: Mgr. Jaroslava Lojdová

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Odraz RVP ZUV v českém základním uměleckém vzdělávání (školitel: prof. Nedělka)

obhajoba: 27. 9. 2018 od 14.00 hodin - děkanát PedF UK


doktorand: Mgr. Jana Žalská

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Argumentace v přesvědčeních a praktikách učitelů matematiky v kontextu České republiky (školitel: doc. Vondrová)

obhajoba: 25. 9. 2018 od 9. 30 hodin, R302


doktorand: Mgr. Radka Dvořáková

obor: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Aktuální vědní poznatky a jejich didaktická transformace na příkladu tématu evoluce hominidů (školitel: prof. Vančata)

obhajoba: 24. 9. 2018 od 9.30 hodin, R118


doktorand: Mgr. Márija Zulič

obor: Speciální pedagogika

disertační práce:Prediktory sociální participace dětí s dětskou mozkovou obrnou v základních školách v České republice a Republice Srbsko (školitel: doc. Hájková)

obhajoba: 21. 9. 2018 od 10.00 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Pavla Štěpánová

obor: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Projevy metaforičnosti v onomastice u žáků a studentů (školitel: PhDr. Janovec)

obhajoba: 21. 9. 2018 od 190.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Jan Huleja

obor: Pedagogika

disertační práce: Teorie rámců a její edukační možnosti (školitel: PhDr. Janovec)

obhajoba: 21. 9. 2018 od 9. 00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Olga Kučerová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Vývoj písemného projevu u žáků od 1. do 5. ročníku základní školy (školitel: doc. Kucharská)

obhajoba: 20. 9. 2018 od 11.00 hodin, M107


doktorand: Mgr. Václav Nájemník

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře (školitel: doc. Čornejová)

obhajoba: 13. 9. 2018 od 14.00 hod - děkanát PedF UK


doktorand: Mgr. Pavlína Nešněrová

obor: Pedagogika

disertační práce: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a praxe českých škol (školitel:doc. Kucharská)

obhajoba: 27. 6. 2018 od 16.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Ladislava Whitcroft

obor: Pedagogika

disertační práce: Zahraniční trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná aplikace (školitel: prof. Wildová)

obhajoba: 27. 6. 2018 od 15.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Vojtěch Čurda

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Podíl Ladislava Štolla na formování československé kultury (školitel: doc. Čornejová)

obhajoba: 25. 6. 2018 od 11.00 hodin, R118


doktorand: PhDr. Pavla Doležalová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Vztah mezi citovou vazbou a aspekty duševního zdraví adolescentních dívek v institucionální péči (školitel: doc. Vojtová)

obhajoba: 25. 6. 2018 od 11.30 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Jana Bernoldová

obor: Speciální pedagogika

isertační práce: Rodičovství žen s mentálním postižením: Faktory ovlivňující úplnění mateřské role (školitel: doc. Strnadová)

obhajoba: 25. 6. 2018 od 10 00 hodin, Malý sál


doktorand: RNDr. Věra Šťastná

obor: Pedagogika

disertační práce: Vliv Boloňského procesu na české vysoké školství se zřetelem k vývoji Univerzity Karlovy (školitel: prof. Walterová)

obhajoba: 20. 6. 2018 od 14.00 hodin, Myslíkova 7, M209


doktorand: Mgr. Jindra Nečasová

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy (školitel: doc. Bezděk)

obhajoba: 15. 6. 2018 od 14.00 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Michal Rezek

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století (školitel: PhDr. Gregor)

obhajoba: 15. 6. 2018 od 16.00 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Jitka Kaplanová

obor: Pedagogika

disertační práce: Reflexe změny v řízení pedagogického procesu na přelomu 80. a 90. let (školitel: PhDr. Trojan)

obhajoba: 20. 6. 2018 od 12.00 hodin, Myslíkova 7- M204


doktorand: Mgr. Kateřina Novotná

obor: Pedagogika

disertační práce: Korektivní zpětná vazba v písemném projevu ve výuce anglického jazyka (školitel: PhDr. Starý)

obhajoba: 20. 6. 2018 od 10.00 hodin, Myslíkova 7 - M209


doktorand: Mgr. Petr Kopřiva

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Střetávání naděje a reality. Existenciální problémy rodičů při osamostatňování jejich potomků s mentálním postižením (školitel: PhDr. Mužáková)

obhajoba: 19. 6. 2018 od 9.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Markéta Holubová

obor: Pedagogika

disertační práce: Změna třídního klimatu po odchodu žáků na osmiletá gymnázia (školitel: PhDr. Greger)

obhajoba: 17. 5. 2018 od 13.00 hodin, Myslíkova 7 - M204


doktorand: Mgr. Vendula Homoky

obor: Pedagogika

disertační práce: Hodnotící kompetence učitele na 1. stupni základní školy se zaměřením na sebehodnocení žáků (školitel: PhDr. Tomková)

obhajoba: 2. 5. 2018 od 13.15hodin, R209


doktorand: Mgr. Jitka Kopřivová

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a Rakousku (školitel: doc. H. Váňová)

obhajoba: 16. 2. 2018 od 10.00 hodin, R118


doktorand: MgA. Michal Sedlák

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Gesto. Význam objektu v šedé zóně veřejného prostoru (školitel: doc. Hůla)

obhajoba: 24. 1. 2018 od 11.30 hodin, katedra VV


doktorand: Mgr. Jana Kerhartová

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Hra, hravost a komika ve výtvarném provozu Galerie H (školitel: doc. Hůla)

obhajoba: 24. 1. 2018 od 10.00 hodin, katedra VV


Vyhlášené obhajoby disertačních prací (2017)


doktorand: Mgr. Martin Jelínek

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka (školitel: doc. Šotolová)

obhajoba: 15. 12. 2017 od 10.00 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Ladislav Baran

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Komunikácia s ľuďmi s ťažkým mentálnym postihnutím (školitel: doc. Šiška)

obhajoba: 10. 11. 2017 od 10.00 hodin, Malý sál


doktorand: Mgr. Alena Josefová

obor: Filozofie

disertační práce: Etická dimenze multikulturality (S využitím poznatků reálií a kultury Německa) (školitel: prof. Semrádová)

obhajoba: 25. 9. 2017 od 10.00 hodin, KOVF


doktorand: Mgr. Michal Rozhoň

obor: Filozofie

disertační práce: Fenimén smrti (školitel: PhDr. Jirásková)

obhajoba: 25. 9. 2017 od 9.30 hodin, KOVF


doktorand: Mgr. Filip Timingeriu

obor: Filozofie

disertační práce: Člověk jako zoón politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí) (školitel: prof. Hogenová)

obhajoba: 25. 9. 2017 od 9.00 hodin, KOVF


doktorand: Mgr. Veronika Tůmová

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy (školitel: doc. Vondrová)

obhajoba: 25.9. 2017 od 12.30 hodin, R302


doktorand: Mgr. Ondřej Blažek

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-69 (školitel: doc. Šebek)

obhajoba: 20. 9. 2017 od 15.00 hodin, R 118


doktorand: PhDr. Tomáš Habermann

obor: České a československé dějiny

disertační práce: CestaČeskoslovenska od podpory sionismu k antisioniasmu (1947 - 1957) (školitel: prof. Charátová)

obhajoba: 20. 9. 2017 od 14.00 hodin, R 118


doktorand: Mgr. Tereza Hradilová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Kvalita života osob se sluchovým postižením (školitel: doc. Hádková)

obhajoba: 19. 9. 2017 od 11.-30 hodin, R 402


doktorand: Mgr. Miroslava Kotvová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Zraková paměť jako determinant rozvoje komunuikačních kompetencí a kompetencí k učení u žáků se sluchovým potižením (školitel: doc. Hádková)

obhajoba: 19. 9. 2017 od 10.30 hodin, R 402


doktorand: Mgr. Radek Dlouhý

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Sólová akordeonová literatura českých autorů vzniklá po roce 1960 a její pedagogické vyústění (školitel: doc. Bezděk)

obhajoba: 14. 9. 2017 od 9.00 hodin, R118


doktorand: Mgr. Martina Spiritová

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Školní pěvecký sbor jako prostředek zvyšování zájmu o hudbu a jako alternativa její výuky na čtyřletých gymnáziích (školitel: MgA. Valášek)

obhajoba: 14. 9. 2017 od 10.00 hodin, R 118


doktorand: PhDr. Zuzana Stárková

obor: Didaktika českého jazyka

disertační práce: Účinnost metody tvůrčího psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku (školitel: doc. E. Hájková)

obhajoba: 11. 8. 2017 od 13:30 R118


doktorand: PhDr. Kateřina Juřičková

obor: Pedagogika

disertační práce: Výslovnostní problémy českých studentů francouzského jazyka a efektivita používaných strategií učení (na příkladu studentů francouzštiny Pedagogické fakulty Univerzity karlovy a Fakulty filozofické Západočeské univerzity (školitel: doc. Fenclová)

obhajoba: 4. 7. 2017 od 10:00 R118


doktorand: Mgr. Jiří Hanuš

obor: Výtvarná výchovy

disertační práce: Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní akrchitektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy (školitel: doc. Bláha)

obhajoba: 29. 6. 2017 od 9:00 katedra VV


doktorand: Mgr. Karel Žďárek

obor: Pedagogika

disertační práce: Rozhlasová rolová hra: možnosti a limity využití fiktivního rozhlasového vysílání ve výuce anglického jazyka (školitel: doc. Betáková)

obhajoba: 29. 6. 2017 od 11:00 Malý sál


doktorand: Mgr. Kateřina Moss

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Die Leistungmotivation der Schüler und ihre Einstellung zu Schulfächern (školitel: doc. Pavelková)

obhajoba: 26. 6. 2017 od 14:00 Myslíkova 7, laboratoř


doktorand: Ing. Aneta Hybšová

obor: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Statistická gramotnost studentů učitelství přírodopisu/biologie v České republice (školitel: doc. Teodoridis)

obhajoba: 22. 6. 2017 od 13:00 Malý sál


doktorand: Mgr. Sabina Radvanová

obor: Pedagogika

disertační práce: Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce biologie (školitedoc. Čížková)

obhajoba: 22. 6. 2017 od 11:00 R118


doktorand: Mgr. Klára Synková

obor: Pedagogika

disertační práce: Dramatická výcghovy jako umělecký nástroj k výuce anglického jazyka (školitel: doc. Chalupský)

obhajoba: 29. 6. 2017 od 11:00 Malý sál


doktorand: Mgr. Hana Havlínová

obor: Pedagogika

disertační práce: Trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a praxe českých škol (školitel: prof. Wildová)

obhajoba: 21. 6. 2017 od 14:30 děkanát


doktorand: Mgr. Tomáš Víšek

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Atraktivita a problematika klavírního díla Antonína Dvořáka (školitel: doc. Palkovská)

obhajoba: 16. 6. 2017 od 16:00 R 118


doktorand: Mgr. Tomáš Strašil

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Česká violoncellová škola v letech 1945 - 2000 (školitel: doc. Palkovská)

obhajoba: 16. 6. 2017 od 16:00 R 118


doktorand: Mgr. Jakub Pivarč

obor: Pedagogika

disertační práce: Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání(školitel: PhDr. Stará)

obhajoba: 15. 6. 2017 od 9:00 R 118


doktorand: Mgr. Petr Svoboda

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny "Za svobodu" v letech 1948 - 1951 (školitel: doc. Hnilica)

obhajoba: 6. 6. 2017 od 15:00 hod R118


doktorand: Mgr. Radka High

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže (školitel: doc. Pavelková)

obhajoba: 16. 5. 2017 od 14:00 Myslíkova 7. M 204


doktorand: Mgr. Milan Podpera

obor: Pedagogika

disertační práce: Přípravné vzdělávání učitelek mateřských škol a potřeby praxe (školitel: doc. Uhlířová)

obhajoba: 15. 5. 2017 od 12:00 R 118


doktorand: PhDr. Petra Vallin

obor: Pedagogika

disertační práce: Implementace CLILu do výuky v primární škole (školitel: prof. Spilková)

obhajoba: 4. 5. 2017 od 10:45 R 118


doktorand: Mgr. Světlana Machová

obor: Filozofie

disertační práce: Ontologie interakce jako se-tkání duší /(školitel: prof. Semrádová)

obhajoba: 28. 4. 2017 od 10:00 KOVF


doktorand: Mgr. P. Piotr Marek Kowalski

obor: Filozofie

disertační práce: Filosofie a pojetí výchovy K. Jasperse na pozadí eschatologie (školitel: doc. Pelcová)

obhajoba: 28. 4. 2017 od 9:00 KOVF


doktorand: Mgr. Martin Krcha

obor: Filozofie

disertační práce: Ontologicko.ontický rozvrh podmínek a předpokladů neautentického pobytu na příkladu neautenticky uměleckého díla (školitel: PhDr. Jirásková)

obhajoba: 28.4.2017 od 10:00 KOVF


doktorand: PhDr. Roman Božík

obor: Pedagogika

disertační práce: Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole (doc. Prokop)

obhajoba: 27. 4. 2017 od 10:00 doktorandská místnost R118


doktorand: Mgr. Lenka Dejmalová 

obor: Pedagogika

disertační práce: Osobní organizace vysokoškolských studentů (školitel: PhDr. Starý)

obhajoba: 2. 3. 2017 od 14:00 hodin R 118


doktorand: Mgr. Milena Kmentová 

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí (školitel: doc. Kodejška)

obhajoba: 20.1. 2017 od 10:30 hod. R118 


doktorand: Mgr. Jarmila Kubáňková 

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Představy smrti u dětí (školitel: PhDr. Valentová)

obhajoba: 12. 1. 2017 od 13:30 hod., Myslíkova 7, M304R118 


doktorand: Mgr. Jan Hybner 

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Knižní vazby v Evropě a na Dálném východě jako zdroj výuky knižní vazby na českých, středních a vysokých výtvarných školách (školitel: prof. Daniel)

obhajoba: 6. 1. 2017 od 10:00 hod, katedra VV - 3. patro 


Vyhlášené obhajoby disertačních prací na PedF UK (2016)


doktorand: PhDr. Lucie Hlaváčová 

obor: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Analýza vědomostí žáků základních a středních škol a interpretace evoluční biologie učiteli v České republice, Aglii a Skotsku (školitel: doc. Teodoridis)

obhajoba: 21.12. 2016 od 13 hod. Malý sál 


doktorand: PhDr. Tereza Odcházelová 

obor: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Analýza využití multimédií ve výuce přírodopisu a biologie (školitel: doc. Teodoridis)

obhajoba: 21.12. 2016 od 11 hod. Malý sál 


doktorand: Mgr. Pavla Bechnerová 

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Společnost pro obnovu Lidic ve vztahu k ústředním i místním úřadům státní správy a ve vztahu k ideologii komunistické strany v období 1945/6-1960 (školitel: prof. Pokorný)

obhajoba: 23.11. 2016 od 12 hod. Malý sál 


doktorand: Mgr. Petra Horská

obor: Pedagogika

disertační práce: Výukové cíle muzejní edukace jako prostředek rozvoje funkční spolupráce školy a muzea (školitel: PaedDr. Mazáčová)

obhajoba: 31.10. 2016 od 14.30 R118 


doktorand: Mgr. Ladislav Zilcher 

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Vliv proinkluzivního edukačního prostředí na postoje žáků vůči osobám se znevýhodněním (školitel: doc. Šiška)

obhajoba: 17.10. 2016 od 10 hod. R118 


doktorand: PhDr. Zuzana Jandová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Nové možnosti a prístupy v diagnostike a terapii zajakalosti (školitel: doc. Klenková)

obhajoba: 27. 9. 2016 od 11.30 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Romana Straussová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody "VTI" (školitel: prof. Vágnerová)

obhajoba: 27. 9. 2016 od 10.00 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Lucie Vacková

obor: Filozofie

disertační práce: Hledání smyslu bytí jako cesta daseinsanalytické psychoterapie.Vyžití daseinsanalytických poradenských programů v pedagogické praxi (školitel: prof. Hogenová)

obhajoba: 23. 9. 2016 od 8.30 hodin, M. Rettigové 4, KOVF


doktorand: Mgr. Karel Kukla

obor: Filozofie

disertační práce: Svět asymetrické odpovědnosti (školitel: prof. Semrádová)

obhajoba: 23. 9. 2016 od 9.30 hodin, M. Rettigové 4, KOVF


doktorand: Mgr. Markéta Panoušková

obor: Filozofie

disertační práce: Člověk a město? Filozofické a kulturněantropologické aspekty problému (školitel: prof. Semrádová)

obhajoba: 23. 9. 2016 od 10.30 hodin, M. Rettigové 4, KOVF


doktorand: Mgr. Ondřej Krochmalný

obor: Filozofie

disertační práce: Pojetí Jacquese Ranciera (školitel: Mgr. Hauser)

obhajoba: 23. 9. 2016 od 11.00 hodin, M. Rettigové 4, KOVF


doktorand: Mgr. P. Piotr Marek Kowalski

obor: Filozofie

disertační práce: Filosofie a pojetí výchovy K. Jasperse na pozadí eschatologie (školitel: doc. Pelcová)

obhajoba: 23. 9. 2016 od 10.00 hodin, M. Rettigové 4, KOVF


doktorand: Mgr. Zuzana Selčanová

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Slovo a hudba v soudobém českém melodramu - analytická východiska pro hudební výchovu (školitel: prof. Nedělka)

obhajoba: 22. 9. 2016 od 9.30 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Martin Grobár

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Rozvoj tvořivosti žáka základní školy prostřednictvím notačního programu (školitel: doc.Váňová)

obhajoba: 22 9. 2016 od 10.30 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: MgA. Miroslava Špačková

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Citace v současné české malbě (školitel: doc. Špirk)

obhajoba: 21. 9. 2016 od 10.00 hodin, M. Rettigové 4, KVV


doktorand: PhDr. Daniela Nováková

obor: Pedagogika

disertační práce: Faktory a aspekty ovlivňující kvalitu pedagogicko-psychologické praxe (školitel: doc. Prokop)

obhajoba: 20. 9. 2016 od 12.00 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Alena Malá

obor: Pedagogika

disertační práce: Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na ruský jazyk (školitel: PhDr. Žofková)

obhajoba: 12. 9. 2016 od 10.00 hodin, Celetná 13, C23


doktorand: Mgr. Vít Štastný

obor: Pedagogika

disertační práce: Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v České republice (školitel: prof. Walterová)

obhajoba: 12. 9. 2016 od 11.00 hodin, Myslíkova 7


doktorand: PhDr. Marta Kvíčalová

obor: Pedagogika

disertační práce: Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace (školitel: doc. Šmejkalová)

obhajoba: 9. 9. 2016 od 11.30 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Hana Lukášová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Představy o profesní budoucnosti - případ jednoho ročníku soukromého gymnázia (školitel: PhDr. Klusák)

obhajoba: 5. 9. 2016 od 15.00 hodin, Myslíkova 7, M204


doktorand: Mgr. Šárka Káňová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Fenomén aktivního občanství a jeho odezvy v životech lidí s mentálním postižením v ČR a ve vybraných evropských zemích (školitel: doc. Šiška)

obhajoba: 8. 7. 2016 od 10.30 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Jiří Trunda

obor: Pedagogika

disertační práce: Evaluace učitele (školitel: prof. Spilková)

obhajoba: 28. 6. 2016 od 13.00 hodin, M. Rettigové 4, Velký sál - suterén fakulty


doktorand: Mgr. Zuzana Svobodová

obor: Pedagogika

disertační práce: Rozhodovací proces rodičů o odkladu povinné školní docházky (školitel: PhDr. Greger)

obhajoba: 27. 6. 2016 od 13.30 hodin, Myslíkova 7, M204


doktorand: PhDr. Sanda Kotlebová

obor: Pedagogika

disertační práce: Výučbové štýly vysokoškolských učiteľov ESP (školitel: PhDr. Chvál)

obhajoba: 27. 6. 2016 od 11.30 hodin, Myslíkova 7, M204


doktorand: PhDr. Edita Poórová

obor: Pedagogika

disertační práce: Skúška na vysokej škole ako pedagogický problém (školitel: RNDr. Dvořák)

obhajoba: 27. 6. 2016 od 10.00 hodin, Myslíkova 7, M204


doktorand: Mgr. Petra Hádková

obor: Pedagogika

disertační práce: Výuková komunikace na konzervatořích a její specifika (školitel: doc. Šmejkalová))

obhajoba: 22. 6. 2016 od 13.30 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr.Renata Žiláková

obor: Pedagogika

disertační práce: Způsoby začlenění teorie valenční syntaxe do výuky českého jazyka na 2. stupni základní školy (školitel: prof. Mocná)

obhajoba: 22. 6. 2016 od 12. 00 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Petra Vaňková

obor: Pedagogika

disertační práce: Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole (školitel: doc. Rambousek)

obhajoba: 21. 6. 2016 od 14.30 hodin, M. Rettigové 4, přízemí - KITTV


doktorand: Mgr. Milan Randák

obor: Pedagogika

disertační práce: Využití virtuálních světů v edukačním prostředí (školitel: doc. Rambousek)

obhajoba: 21. 6. 2016 od 13.00 hodin, M. Rettigové 4, přízemí - KITTV


doktorand: Mgr. Marie Rychlíková

obor: Pedagogika

disertační práce:Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s odlišným mateřským jazykem v kontextu inkluzivního vzdělávání (školitel: prof. Wildová)

obhajoba: 8. 6. 2016 od 12.00 hodin, 1. patro - děkanát


doktorand: Mgr. Jaroslav Říčan

obor: Pedagogika

disertační práce: Používané metakognitivní strategie žáků pátých tříd ve specifické doméně čtení (školitel: prof. Wildová)

obhajoba: 8. 6. 2016 od 9.00 hodin, M. Rettigové, 1. patro - děkanát


doktorand: PhDr. Laufková Veronika

obor: Pedagogika

disertační práce: Formativní hodnocení (školitel: PhDr.Starý)

obhajoba: 30.5.2016 od 10.00 hodin, Myslíkova 7, M204


doktorand: Mgr. Lukavská Kateřina

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: What makes a reasonable player: self-regulation, time perspective and habits in online gaming (školitel: doc. Chrz)

obhajoba: 25.5.2016 od 9.00 hodin, Myslíkova 7, M303


doktorand: Mgr. et Mgr. Jičínská Jana

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Význam psychospirituální péče v období sénia. Speciálně pedagogické impulsy pro rozvoj seniorů

(školitel: doc. Květoňová)

obhajoba: 13.5.2016 od 9.00 hodin, Malý sál

 

doktorand: Mgr. Barbora Neuwirthová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Život dětí v médiích a s médii (školitel: PhDr. Viktorová)

obhajoba: 8.4.2016 od 10.00 hodin, Myslíkova 7, M204


doktorand: Mgr. Barbora Loudová Stralczynská

obor: Pedagogika

disertační práce: Současné reformy institucionální předškolní výchovy ve Spolkové republice Německo

(školitel: doc. Uhlířová)

obhajoba: 6.4.2016 od 10.00 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.

obor: Pedagogika

disertační práce: Transcendování a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti (školitel: prof. Helus)

obhajoba: 14.3.2016 od 15.45 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Andrea Fleischerová

obor: Filozofie

disertační práce: Enthusiasmos v myšlení starověkého Řecka (školitel: Mgr. Hauser)

obhajoba: 11.3.2016 od 10.00 hodin, M. Rettigové 4, Malý sál


doktorand: Mgr. Sylva Peclinovská

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Činnost kolektivu třídy při poznávání matematiky (Studie o edukačním stylu VOBS) (školitel: prof. Hejný)

obhajoba: 22.2.2016 od 15.45 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Jiří Přibyl

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Řešení matematických úloh na druhém stupni ZŠ pomocí heuristických strategií (školitel: RNDr. Roubíček)

obhajoba: 22.2.2016 od 14.15 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Zdeňka Španingerová

obor: Pedagogika

disertační práce: Osvojování slovní zásoby prostřednictvím interaktivní tabule(školitel: PhDr. Nečasová)

obhajoba: 15.2.2016 10.00 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: RNDr.Vanda Janštová

obor: Vzdělávání v biologii

disertační práce: Vliv praktické výuky na motivaci žáků středních škol ke studiu biologie (školitel: RNDr. Pavlasová)

obhajoba: 29.1.2016 od 9.30 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Velechovská Michaela

obor: Pedagogika

disertační práce: Mentoring jako nástroj podpory profesního rozvoje učitele a studentů učitelství (školitel: prof. Spilková)

obhajoba: 21.1.2016 od 14.00 hodin, M. Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. MgA. Šindelová Jana

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Václav Cigler a jeho škola (školitel: doc. Fulková)

obhajoba: 13.1.2016 od 9.00 hodin, M. Rettigové 4, R118


Vyhlášené obhajoby disertačních prací na PedF UK (2015)


doktorand: Mgr. Soňa Novotná Knotková 

obor: Pedagogika

disertační práce: Písemný projev z cizích jazyků a jeho způsob hodnocení v kontextu evropské jazykové vzdělávací politiky.  Reliabilita

hodnocení otevřených úloh na příkladu písemného projevu z německého jazyka ověřovaného maturitní zkouškou

obhajoba: 15. 12. 2015 od 13.00 hodin, M. Rettigové 4, M204


doktorand: Mgr. Lucie Divišová

obor: Pedagogika

disertační práce: Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka

obhajoba: 16.12.2015 od 14.00 hodin, M. Rettigové 4, R118

 

doktorand: Mgr. Lukáš Stárek

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Etika v práci osobních asistentů

obhajoba: 24. 11. 2015 od 11.00 hodin, M.Rettigové 4, R118  


doktorand: Mgr. Jana Skýbová

obor: pedagogika

disertační práce:Výzkum učebnic přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením jako východisko pro tvorbu pracovních sešitů

obhajoba: 18.11.2015


doktorand: PhDr. Jaroslav Šaroch

obor: Pedagogika

disertační práce: Východiska budování a uplatňování autority v edukaci z pohledu studentů učitelství v mezinárodním kontextu

obhajoba: 19. 10. 2015 od 16.00 hodin, M.Rettigové 4, R118

 

doktorand: PhDr. Radim Štěrba

obor: Pedagogika

disertační práce: Empatie učitele v pedagogické teorii a praxi

obhajoba: 19.10.2015 od 15.30 hodin, M.Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Lenka Janská

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Typologie totalitního umění

obhajoba: 30. 9. 2015 od 14.00 hodin, M.Rettigové 4, R118    


doktorand: PhDr. Martina Komzáková

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Analýza expresivního zážitku při srovnávání vzdělávacího a salutogenetického aspektu výtvarné výchovy.

obhajoba: 30. 9. 2015 od 13.00 hodin, M.Rettigové 4, R118  


doktorand: MgA. Johanka Ovčáčková

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Mezi textem a obrazem. Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci

obhajoba: 30. 9. 2015 od 11.00 hodin, M.Rettigové 4, R118    


doktorand: Mgr. Zbyněk Zicha

obor: Filozofie

disertační práce: Filosofie výchovy a hermeneutika chórismu

obhajoba: 30. 9. 2015 od 10.45 hodin, M.Rettigové 4, KOVF    


doktorand: MgA. Jana Kuklová

obor: Filozofie

disertační práce: Média jako prostor k poznávání světa

obhajoba: 30. 9. 2015 od 10.00 hodin, M.Rettigové 4, KOVF  


doktorand: PhDr. Petr Kalenský

obor: Filozofie

disertační práce: Areté, výchova, sport

obhajoba: 30. 9. 2015 od 9.00 hodin, M.Rettigové 4, KOVF    


doktorand: Mgr. Martin Mikuláš

obor: Pedagogika

disertační práce: Pragmalingvistické a stylistické aspekty prostředků vyjadřujících futuritu v odborném ekonomickém textu a jejich lingvodidaktické důsledky

obhajoba: 30. 9. 2015 od 9.00 hodin, M.Rettigové 4, R210    


doktorand: Mgr. Marek Václavík

obor: Pedagogika

disertační práce: Implementace průřezových témat do kurikula a výuky

obhajoba: 29. 9. 2015 od 11.00 hodin, M.Rettigové 4, R118


doktorand: MgA. Ena Stevanović

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému

obhajoba: 29. 9. 2015 od 16:00 hodin, M.Rettigové 4, R118  


doktorand: Mgr. Ondřej Hrabec

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Herní styl jako intencionální model u hráčů videoher

obhajoba: 23. 9. 2015 od 9:00 hodin, M.Rettigové 4, R118    


doktorand: Mgr. Lenka Felcmanová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku

obhajoba: 18. 9. 2015 od 10:30 hodin, M.Rettigové 4, R118


doktorand: Mgr. Michaela Králová

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Komparace žákovských strategií řešení slovních úloh

obhajoba: 18. 9. 2015 od 13:00 hodin, M.Rettigové 4, R302


doktorand: Mgr. Jaroslava Kloboučková

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Tvorba geometrických schémat u žáků 1.stupně prostřednictvím podnětných geometrických prostředí

obhajoba: 18. 9. 2015 od 10:30 hodin, M.Rettigové 4, R302    


doktorand: Mgr. Jaroslava Kubáňková

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Představy smrti u dětí

obhajoba: 17. 9. 2015 od 14:30 hodin, M.Rettigové 4, R118  


doktorand: PhDr. Jan Tilsch

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Proces s „vedením ilegální protistátní skupiny KDS“ v roce 1955 a procesy s ním spojené

obhajoba: 17. 9. 2015 od 13:00 hodin, M.Rettigové 4, R118    


doktorand: Mgr. František Kolouch

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu

obhajoba: 17. 9. 2015 od 11:00 hodin, M.Rettigové 4, R118    


doktorand: Mgr. David Venclík

obor: České a československé dějiny

disertační práce: „Kamenný strážce slavné minulosti“ Proměny vnímání hradu Karlštejna Čechy a Němci v Čechách v 19. a na počátku 20. století

obhajoba: 17. 9. 2015 od 9:00 hodin, M.Rettigové 4, R118    


doktorand: Mgr. Simona Pecková

obor: Pedagogika

disertační práce: Fiktivní firma jako prostředek osvojování cizího jazyka

obhajoba: 9. 9. 2015 od 10:00 hodin, M.Rettigové 4, R125    


doktorand: Mgr. Jakub Konečný

obor: Pedagogika

disertační práce: Fonetická gramotnost českých žáků středních škol v ruském jazyce

obhajoba: 7. 9. 2015 od 10:00 hodin, M.Rettigové 4, Malý sál

 

doktorand: PhDr. Petr Prokop

obor: Pedagogika

disertační práce: Osamostatňování klientů zařízení náhradní výchovné péče v mezinárodním srovnání

obhajoba: 13. 7. 2015 od 11:00 hodin, Praha 1, M. Rettigové 4, Praha 1, R118

 

doktorand: Mgr. Margareta Garabiková Pártlová

obor: Pedagogika

disertační práce: Role vzdělavatelů budoucích učitelů při utváření profesních kompetencí u studentů učitelství

obhajoba: 29. 6. 2015 od 12:00 hodin, Praha 1, Myslíkova 7  


doktorand: Ing. Lukáš Herout

obor: Pedagogika

disertační práce: Specifika elektronických studijních opor v systému řízeného samostudia

obhajoba: 25. 6. 2015 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, KITTV  


doktorand: Mgr. Miroslav Vencel

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Hudební  fyziologie, ergonomie a  fyzioterapie  v podpoře  zdraví, prevenci a terapii profesionálních  postižení  pohybového  aparátu  hudebníků  a  jejich  využití  v hudební pedagogice

obhajoba: 23. 6. 2015 od 9:30 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, Malý sál    


doktorand: Mgr. Egli Prifti

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Klavír v soudobé albánské hudbě

obhajoba: 23. 6. 2015 od 10:30 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, Malý sál  


doktorand: Mgr. Radka Čudová

obor: Pedagogika

disertační práce: Biologické dovednosti žáků

obhajoba: 23. 6. 2015 od 11:30 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Zuzana Fišerová

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Vizuální gramotnost jako základní soubor kompetencí empirického diváka pro tvorbu a čtení významů kulturních artefaktů

obhajoba: 17. 6. 2015 od 14:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, místnost R 118


doktorand: PhDr. Ing. Zuzana Maňourová

obor: Pedagogika

disertační práce: Analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí (možnosti inovativních přístupů)

obhajoba: 4. 6. 2015 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, 1.patro - děkanát  


doktorand: Mgr. Jolana Ronková

obor: Pedagogika

disertační práce: Rozvoj čtenářské gramotnosti: Edukační model na bázi metody Podvojného zápisu

obhajoba: 4. 6. 2015 od 9:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, 1.patro - děkanát  


doktorand: Mgr. Piotr Kowalski

obor: Filozofie

disertační práce: Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse

obhajoba: 27. 5. 2015 od 12:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, KOVF


doktorand: Mgr. Světlana Machová

obor: Filozofie

disertační práce: Ontologie interakce jako se-tkání duší

obhajoba: 27. 5. 2015 od 11:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1,KOVF


doktorand: Mgr. Jaroslava Simonová

obor: Pedagogika

disertační práce: Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání

obhajoba: 13. 5. 2015 od 10:00 hodin, Myslíkova, Praha 1, M 204


doktorand: Mgr. Miroslav Kudláček

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Reflexe vlastního postižení u jedinců s dětskou mozkovou obrnou jako součást školní a sociální integrace

obhajoba: 17. 4. 2015 od 13:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Jan Kudry

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Aspirace a preference jedinců ze sociálně vyloučených lokalit v úloze aspektů výchovy a vzdělávání

obhajoba: 17. 4. 2015 od 12:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, místnost pro doktorandy


doktorand: prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Osobnost dítěte v kontextu vady sluchu

obhajoba: 27. 3. 2015 od 14:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, místnost pro doktorandy


doktorand: Ing. Petr Šulc, Ph.D.

obor: Pedagogika

disertační práce: Evaluace kvality učebnic užívaných v rámci primárního školství v ČR, Vytvoření kvalitativního evaluačního rastru obhajoba: 19. 3. 2015 od 12:00 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, místnost pro doktorandy  


doktorand: PhDr. Lucie Růžičková

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Užití podnětných úloh ve výuce matematiky

obhajoba: 13. 3. 2015 od 15:30 hodin, M. Rettigové 4, Praha 1, místnost pro doktorandy


doktorand: PhDr. Jiřina Nováková

obor: Pedagogika

disertační práce: Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku heterogenních skupin studentů

obhajoba: 2. 2. 2015 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, KITTV


doktorand: Mgr. Lenka Jirušková

obor: Pedagogika

disertační práce: Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u akademických pracovníků ve věkové kategorii 46 - 54 let

obhajoba: 22. 1. 2015 od 14:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy


Vyhlášené obhajoby disertačních prací na PedF UK (2014)


doktorand: Mgr. Helena Všetečková

obor: Pedagogika

disertační práce: Kurikulum a tvorba školního vzdělávacího programu střední školy s využitím analýzy regionu

obhajoba: 17. 12. 2014 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, malý sál suterén


doktorand: Mgr. Tereza Skákalová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku

obhajoba: 8. 12. 2014 od 13:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Jiřina Víravová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Ohrožované dítě: Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu

obhajoba: 8. 12. 2014 od 14:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Zbyněk Němec

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Kompetence asistenta pedagoga

obhajoba: 31. 10. 2014 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Iva Klugová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Identifikace a rozvoj nadání u dětí předškolního a školního věku

obhajoba: 31. 10. 2014 od 11:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Jiří Sůva

obor: Filozofie

disertační práce: Teoretické základy a pedagogický model etické výchovy pro policejní praxi

obhajoba: 31. 10. 2014 od 12:00 hodin, M. Rettigové 4, Katedra občanské výchovy a filosofie


doktorand: Mgr. Helena Kafková

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Rozvoj možností výtvarné výchovy v integraci s cizím jazykem

obhajoba: 30. 10. 2014 od 13:00 hodin, M. Rettigové 4, Katedra výtvarné výchovy


doktorand: Mgr. Aneta Kalinová

obor: Pedagogika

disertační práce: Didaktické aspekty e-learningu ve vzdělávání dospělých

obhajoba: 29. 9. 2014 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Zuzana Staňková

obor: Pedagogika

disertační práce: Metody a formy vzdělávání nadaných žáků

obhajoba: 29. 9. 2014 od 11:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Erika Grendelová

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Fragmenty narácie v komikse (fenomén komiksu vo výtvarnej výchove)

obhajoba: 19. 9. 2014 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Tomáš Klinka

obor: Pedagogika

disertační práce: Problematika chyby a chybování se zřetelem k výuce francouzštiny jako dalšího cizího jazyka na základní škole

obhajoba: 18. 9. 2014 od 14:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: Mgr. Yveta Pecháčková

obor: Pedagogika

disertační práce: Spolupráce školy a rodiny se zaměřením na vzájemná očekávání

obhajoba: 17. 9. 2014 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118


doktorand: PhDr. Eva Patáková

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Proces tvorby úloh: Srovnání tvůrců podle úrovně zkušenosti

obhajoba: 16. 9. 2014 od 12:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: Mgr. Derek Pilous

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Vybrané pohledy na žákovskou chybu ve výuce matematiky

obhajoba: 16. 9. 2014 od 10:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: PhDr. Stanislav Kokoška

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes

obhajoba: 11. 9. 2014 od 14:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: PhDr. Věra Brožová

obor: Pedagogika

disertační práce: Český učitel 2. poloviny 19. století jako regulátor a tvůrce literatury pro děti a mládež

obhajoba: 10. 9. 2014 od 10:00 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118 PedF UK


doktorand: Mgr. Stanislav Štěpánik

obor: Pedagogika

disertační práce: Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole

obhajoba: 3. 9. 2014 od 10:30 hodin, M. Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118 PedF UK


doktorand: Mgr. Gabriela Babušová

obor: Pedagogika

disertační práce: Evoluce komunikačních činností u žáků 1.-3. ročníku na základní škole

obhajoba: 30. 6. 2014 od 13:00 hodin, Rettigové 4, místnost pro doktorandy R118 PedF UK


doktorand: PhDr. Helena Franke

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Domácí gramotnostní prostředí dětí s různými jazykově-kognitivními profily

obhajoba: 27. 6. 2014 od 10:00 hodin, Myslíkova, M303 PedF UK


doktorand: Mgr. Mgr. Alena Pikhartová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospělých

obhajoba: 27. 6. 2014 od 13:00 hodin, Myslíkova, M303 PedF UK


doktorand: Mgr. David Doubek, Ph.D.

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Kultura jako zkušenost, problém distanciace a desegregace

obhajoba: 27. 6. 2014 od 15:00 hodin, Myslíkova, M303 PedF UK


doktorand: Mgr. Matěj Lipský

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Hudební komunikace, projekce a analogie v muzikoterapeutické praxi u dětí se zdravotním postižením

obhajoba: 26. 6. 2014 od 12:00 hodin, Malý sál, M. Rettigové 4 PedF UK


doktorand: Mgr. Markéta Gerlichová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Význam muzikoterapie pro neurorehabilitaci a pedagogickou rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich života

obhajoba: 26. 6. 2014 od 11:00 hodin, Malý sál, M. Rettigové 4 PedF UK


doktorand: PaedDr. Dana Hánková

obor: Pedagogika

disertační práce: Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování: využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny

obhajoba: 23. 6. 2014 od 13:00 hodin, místnost pro doktorandy R 118 M. Rettigové 4 PedF UK


doktorand: Mgr. Hana Lukášová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Morální aspekty v uvažování gymnazistů o dalším profesním směřování

obhajoba: 23. 6. 2014 od 13:00 hodin, Malý sál, M. Rettigové 4 PedF UK


doktorand: Mgr. Veronika Vitošková

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Vztah mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací

obhajoba: 20. 6. 2014 od 9:30 hodin, Myslíkova 7 PedF UK - laboratoř


doktorand: Mgr. Anna Páchová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Možnosti tréninku pracovní paměti a jeho vliv na kognitivní funkce

obhajoba: 18. 6. 2014 od 14:30 hodin, R118 M. Rettigové 4 PedF UK


doktorand: Mgr. Tomáš Jeřábek

obor: Pedagogika

disertační práce: Využití prostředků rozšířené reality v oblasti vzdělávání

obhajoba: 16. 6. 2014 od 11:00 hodin, KITTV, M. Rettigobé 4 PedF UK


doktorand: Mgr. Klára Pirklová

obor: Filozofie

disertační práce: Náboženství jako výzva multikulturní výchovy

obhajoba: 13. 6. 2014 od 10:30 hodin, R 118, M. Rettigové 4 PedF UK


doktorand: Mgr. Jiří Bureš

obor: Didaktika matematiky

disertační práce: Žákovská tvorba slovních úloh jako indikátor matematické kultury žáků ZŠ

obhajoba: 4. 6. 2014 od 14:00 hodin, R 302, M. Rettigové 4 PedF UK


doktorand: Mgr. Lucie Myšková

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Mentální reprezentace rodiče u dětí umístěných v ústavní výchově

obhajoba: 30. 5. 2014 od 13:00 hodin, M 303, Myslíkova 7 PedF UK


dorand: Mgr. Kateřina Vychopňová

obor: Pedagogika Cotutelle

disertační práce: Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením

obhajoba: 29. 4. 2014 od 10:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: Mgr. Solon Kladas

obor: Hudební teorie a pedagogika

disertační práce: Sborová tvorba Petra Ebena se zaměřením na antické náměmty

obhajoba: 4. 4. 2014 od 10:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: Mgr. Petr Kužel

obor: Filozofie

disertační práce: Filosofie Louise Althussera v „teoreticistním“ období

obhajoba: 28. 3. 2014 od 9:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: Mgr. Jana Follprechtová

obor: Filozofie

disertační práce: Vliv theologicko-filosofického myšlení nejen v exaktních vědách

obhajoba: 28. 3. 2014 od 10:30 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: Mgr. Libor Hruška

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Pivovarnictví 1869–1914. Žízeň, nebo vlastenectví?

obhajoba: 13. 3. 2014 od 10:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: Mgr. Olga Kovaříková

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Cenzura a její vliv na divadelní život v Protektorátu Čechy a Morava

obhajoba: 13. 3. 2014 od 8:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: Mgr. Jitka Suchardová Nováková

obor: Pedagogika

disertační práce: Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku

obhajoba: 19. 2. 2014 od 10:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: Mgr. Lucie Durdilová

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky

obhajoba: 14. 2. 2014 od 10:00 hodin, místnost pro doktorandy PedF UK


doktorand: MgA. Kotzmannová Alena

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Fenomén moře / Fotografie a popis moře ve vybraných formách umění

obhajoba: 3. 1. 2014 od 11:00 hodin, Školská 28, Praha 1


doktorand: MgA. Havlásek Tatarová Lucie

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Ornament v přírodě, vědě a umění

obhajoba: 3. 1. 2014 od 10:00 hodin, Školská 28, Praha 1


Vyhlášené obhajoby disertačních prací na PedF UK (2016)


doktorand: Mgr. Hublar Jaromír

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Proměny kvality života osob s mentálním postižením na půdorysu Vincentina

obhajoba: 17. 12. 2013 od 14:00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy - 1. patro


doktorand: Mgr. Beran Aleš

obor: Pedagogika

disertační práce: Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě

obhajoba: 12. 12. 2013 od 16:00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy - 1. patro


doktorand: PaedDr. Jonáková Stanislava

obor: Pedagogika

disertační práce: Projektování jazykového kurikula v bakalářských studijních programech na českých technických fakultách

obhajoba: 12. 12. 2013 od 14:30 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy - 1. patro


doktorand: Mgr. Barlová Jitka

obor: Speciální pedagogika

disertační práce: Raná intervence. Komparativní studie České republiky a spolkové země Štýrsko

obhajoba: 21. 11. 2013 od 14:00 hodin, PedF UK, Malý sál


doktorand: Mgr. Radovan Vlha

obor: Pedagogika

disertační práce: Počátky a projevy vzdělanosti na území Velké Moravy

obhajoba: 30. 10. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Pavlína Vyšínová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Obtíže při osvojování kresby u dětí v předškolním věku

obhajoba: 16. 10. 2013 od 16:00 hodin, PedF UK, suterén-malý sál


doktorand: PhDr. Radek Vít

obor: Pedagogika

disertační práce: Didaktické využití znalostí, dovedností, učebních strategií a návyků osvojených při učení angličtiny (L2) pro výuku francouzštiny (L3)

obhajoba: 26. 9. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK, suterén-malý sál


doktorand: PhDr. Pavel Sojka

obor: Pedagogika

disertační práce: Morfologická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti

obhajoba: 25. 9. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Ĺudmila Fonferová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Psychologická práce s klienty Azylového domu v Horních Počernicích

obhajoba: 23. 9. 2013 od 15:30 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Veronika Köhlerová

obor: Pedagogika

disertační práce: Nové možnosti experimentálního zajištění základů přírodovědného vzdělávání

obhajoba: 20. 9. 2013 od 9:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: PhDr. Martin Rusek

obor: Pedagogika

disertační práce: Výzkum postojů žáků středních škol k výuce chemie na základních školách

obhajoba: 20. 9. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: PhDr. Miroslava Schöffelová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Porozumění syntaktickým strukturám u dětí mladšího školního věku

obhajoba: 19. 9. 2013 od 17:30 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Tomislav Potocký

obor: Pedagogika

disertační práce: Vzdělávací standard pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací

obhajoba: 19. 9. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Ing. Zdeněk Vávra

obor: Pedagogika

disertační práce: Environmentální výchova ve výuce cizích jazyků

obhajoba: 19. 9. 2013 od 11:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Jana Kouřilová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Mateřské zvládání zátěže spojené se specifickou poruchou učení

obhajoba: 10. 9. 2013 od 11:00 hodin, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Barbora Saitlová

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení

obhajoba: 10. 9. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Eliška Kmínková

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Indikátory zaujetí při matematice

obhajoba: 10. 9. 2013 od 9:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Pavlína Kourová

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948–1953

obhajoba: 5. 9. 2013 od 12:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: PhDr. Eduard Burget

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884-1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století

obhajoba: 5. 9. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK, 1. patro - místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Věra Vykoukalová

obor: Pedagogika

disertační práce: Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím specifických úloh

obhajoba: 3. 9. 2013 od 9:30 hodin, PedF UK, Praha 1, pracovna paní děkanky


doktorand: Mgr. Jindřich Lukavský

obor: Výtvarná výchova

disertační práce: Problém hodnocení expresivně tvořivých úloh ve školní výtvarné výchově

obhajoba: 26. 6. 2013 od 13:00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy


doktorand: PhDr. Petr Novotný

obor: Pedagogika

disertační práce: Určovací klíče v procesu poznávání přírodnin

obhajoba: 20. 6. 2013 od 15:00 hodin, PedF UK,  místnost pro doktorandy


doktorand: Ing. Stanislav Michek

obor: Pedagogika

disertační práce: Externí evaluace odborných škol realizovaná partnery na stejné úrovni

obhajoba: 18. 6. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Zdeňka Balcarová

obor: Filozofie

disertační práce: Vladimír Bibler a Škola dialogu kultur

obhajoba: 13. 6. 2013 od 11:00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy


doktorand: PhDr. Bruno Filip Valdéz

obor: Filozofie

disertační práce: Náboženství v pojetí Davida Huma

obhajoba: 13. 6. 2013 od 10:00 hodin,  místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Marek Fajfer

obor: Filozofie

disertační práce: Hledání současné výchovy

obhajoba: 13. 6. 2013 od 9:30 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Tomáš Grulich

obor: Filozofie

disertační práce: Propedeutika logiky v rámci výuky základů společenských věd

obhajoba: 13. 6. 2013 od 9:00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy


doktorand: PhDr. Olga Kotková

obor: České a československé dějiny

disertační práce: Sběratelství německých a rakouských deskových obrazů 14. - 16. století v Národní galerii v Praze

obhajoba: 12. 6. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK,  místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Lenka Žďárská

obor: Pedagogika

disertační práce: Interaktivní tabule v pedagogické praxi

obhajoba: 30. 5. 2013 od 10:00 hodin, PedF UK,  místnost pro doktorandy


doktorand: PaedDr. Jaroslav Müllner

obor: Pedagogika

disertační práce: Evaluace v evropských vzdělávacích systémech

obhajoba: 22. 5. 2013 od 15:00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy


doktorand: PhDr. David Heider

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Epistemická identita žáků: struktura a dynamika

obhajoba: 27. 3. 2013 od 15:15 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandy


doktorand: Mgr. Kateřina Kubíková

obor: Pedagogická psychologie

disertační práce: Vztahové normy učitelů a výkonová motivace žáků

obhajoba: 21. 2. 2013 od 15:00 hodin, PedF UK, Myslíkova 7 - laboratoř


doktorand: Mgr. Kristýna Poesová

obor: Pedagogika

disertační práce: Vliv systematického používání vybraných metod výuky výslovnosti anglického jazyka na percepci a produkci hlásky schwa u žáků ZŠ

obhajoba: 17. 1. 2013 od 13.00 hodin, PedF UK, místnost pro doktorandyPoslední změna: 18. duben 2024 15:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: