Příhláška k obhajobě

Žádost o obhajobu s požadovanými přílohami


Opatření děkana, 8/2015, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací

Opatření děkana 12/2017Změna příloh Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací

příloha 2 k Opatření děkana 12/2017 disertační práce


Opatření rektora 13/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací viz čl. 5 formát a velikost souborů závěrečných pracíPoslední změna: 5. duben 2017 13:06 
Sdílet na: