Formální a technické informace k disertační práci


Opatření děkana 8/2015, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných disertačních prací  a Opatření děkana fakulty č. 12/2017 a příloha č. 2


Upozornění na změnu názvu Univerzity Karlovy v Praze

na základě novely zákona o VŠ dochází od 1. 9. 2016 ke změně názvu, a to pouze na Univerzita Karlova
Poslední změna: 5. duben 2017 13:00 
Sdílet na: