DOKTORANDI

Obecné informace pro studenta Ph.D. studia


 • povinnost evidovat stáže a výjezdy doktorandů do zahraničí v SIS aplikaci "Evidence stáží"viz prezentační manuál

  Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost, stejně jako u splněných dílčích předmětů s kódem. Tato evidence je jediná možnost vykázání stáže. Jiné vykázání stáže ve svém ročním hodnocení (RH) si nemůže doktorand sám zadat jako splněnou povinnost. Jiná možnost vykázání a spárování stáže/výjezdu není možná a v RH by studijní pobyt zůstal jako nesplněný.


 • Změna výdejního centra průkazů UK

  Od 16. 10. 2017:

  Opletalova 38 110 00 Praha 1

  Provozní doba:

  pondělí–čtvrtek: 900–1200, 1230–1800

  pátek: 900–1200, 1230–1600


 • Od měsíce září je možno vyzvednout na oddělení pro vědeckou činnost kupon do PRŮKAZU studenta.


 • Povinností doktoranda je v každém roce studia do 30. 9. vložit do SIS (webová adresa) podklady pro ROČNÍ HODNOCENÍ ISP, které pak následně zhodnotí školitel a oborová rada doktorského studia - možno vkládat již od 1. 1. 2019 - do 30. 9. 2019

  Přihlašování uživatelů do SIS

  Metodické návody práce s aplikací SIS "Individuální studní plán Ph.D. studentů" - roční hodnocení (RH)

 • Obecné informace pro studenta doktorského studia

 • Univerzita Karlova - DOKTORSKÉ STUDIUM

 • Informace o zahraničních studijních pobytech (Erasmus, Fond mobility a další) jsou k dispozici na stránkách Oddělení pro zahraniční vztahy

  Povinnost využívat modul „Evidence stáží“. v aplikaci SIS


 • Doktorandské stipendium pro prezenční formu studia v akademickém roce 2018/19 se vyplácí zpětně v těchto termínech:

  20. 11. 2018

  18. 12. 2018

  18. 1. 2019

  19. 2. 2019

  19. 3. 2019

  19. 4. 2019

  20. 5. 2019

  19. 6. 2019

  19. 7. 2019

  20. 8. 2019

  19. 9. 2019

  18. 10. 2019


Poslední změna: 20. červen 2019 13:13 
Sdílet na: