DOKTORANDI

Obecné informace pro studenta Ph.D. studia


 • Výzva na rok 2019 k podávání přihlášek na stipendia pro doktorandy - CEFRES

  V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd. Stipendium je určeno pro doktorandy, kteří jsou zapsaní ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu.

  http://www.cefres.cz/en/category/research

  Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

  Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. března 2019 (17:00)

  Období: 1. září 2019 – 31. srpna 2020


 • Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Vídeň v roce 2019. partnerská Univerzita Vídeň nabízí v roce 2019 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky). Výše stipendia činí 1.000 €. Nástup u těchto pobytů je možný od poloviny února – prosince 2019. Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation.

  Podrobnosti naleznou uchazeči v informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem (Information Sheet) a v Research grants for young


 • GA UK

  Vyhlášení 16. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2019

  Podrobnější informace pro žadatele o projekt GA UK


 • Semináře IPSC pro doktorandy

  28. listopadu 2018 se v Modré posluchárně koná Den pro doktorandy

  Obsah:

  Slavnostní zahájení, doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. v 9:30.

  Turnitin, elektronický systém pro prevenci plagiátorství, Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D., 10:00–11:00.

  Academic Writing in English s rodilou mluvčí, Eleanor Lurring, MA., 11:10–12:40.

  Nástrahy akademického psaní z pohledu redaktora, Mgr. Jakub Bachtík, 13:20–14:50.

  Interaktivní seminář Jak sladit rodinný a pracovní život (a studium), Mgr. Ivana Šindlerová, 15:00–19:00.

  Zájemci mohou najít program akce, informace a odkaz na registraci na jednotlivé semináře zde Nabídka všech akcí IPSC


 • Katedra psychologie PedF UK v Praze otevírá v LS 2018 blok přednášek a workshopů určený studentům 1. a 2. ročníku doktorského studia pedagogické psychologie a blízkých humanitních oborů Výzkumné dovednosti - jejich trénink a podpora

  Bloková výuka se koná: ve dnech 13. — 16. 9. 2018 v prostorách Katedry psychologie PedF UK (M306), Myslíkova 7, Praha 1

  Výuka bude probíhat každý den v časech od 9 do 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech. Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou části:

  1) semináře tykající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, školitel a obhajoba…)

  2) práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

  Pro absolvovaní kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech. Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

  Závazné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školicího pracoviště se zasílají na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz


 • Aktuální nabídky stipendií a stáží - odkaz na odd. zahraničních vztahů


 • Od akademického roku 2017/18 povinnost evidovat stáže a výjezdy doktorandů do zahraničí v SIS aplikaci "Evidence stáží"viz prezentační manuál

  Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost, stejně jako u splněných dílčích předmětů s kódem. Tato evidence je jediná možnost vykázání stáže. Jiné vykázání stáže ve svém ročním hodnocení (RH) si nemůže doktorand sám zadat jako splněnou povinnost. Jiná možnost vykázání a spárování stáže/výjezdu není možná a v RH by studijní pobyt zůstal jako nesplněný.


 • Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy na Univerzitě Hamburg pro rok 2018

  Application


 • Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Vídeň v roce 2018

  INFORMATION SHEET

  RESEARCH GRANTS FOR YOUNG RESEARCHERS


 • Změna výdejního centra průkazů UK

  Od 16. 10. 2017:

  Opletalova 38 110 00 Praha 1

  Provozní doba:

  pondělí–čtvrtek: 900–1200, 1230–1800

  pátek: 900–1200, 1230–1600


 • Od měsíce září je možno vyzvednout na oddělení pro vědeckou činnost kupon do PRŮKAZU studenta.


 • Povinností doktoranda je v každém roce studia do 30. 9. vložit do SIS (webová adresa) podklady pro ROČNÍ HODNOCENÍ ISP, které pak následně zhodnotí školitel a oborová rada doktorského studia - možno vkládat již od 1. 8. 2017 - do 30. 9. 2017

  Přihlašování uživatelů do SIS

  Metodické návody práce s aplikací SIS "Individuální studní plán Ph.D. studentů" - roční hodnocení (RH)

 • Obecné informace pro studenta doktorského studia

 • Univerzita Karlova - DOKTORSKÉ STUDIUM

 • Informace o zahraničních studijních pobytech (Erasmus, Fond mobility a další) jsou k dispozici na stránkách Oddělení pro zahraniční vztahy

  Povinnost využívat modul „Evidence stáží“. v aplikaci SIS


 • Doktorandské stipendium pro prezenční formu studia v akademickém roce 2018/19 se vyplácí zpětně v těchto termínech:

  20. 11. 2018

  18. 12. 2018

  18. 1. 2019

  19. 2. 2019

  19. 3. 2019

  19. 4. 2019

  20. 5. 2019

  19. 6. 2019

  19. 7. 2019

  20. 8. 2019

  19. 9. 2019

  18. 10. 2019


Poslední změna: 14. únor 2019 12:34 
Sdílet na: