Doktorandský podcast

Moderuje Lothar Filip Rudorfer


Díl 2. 10.6.2022

Doktorandský podcast 2: Zkušenosti doktorandů na konci studia.

Pozvání přijali Mgr. Anna KubíčkováČeské odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, doktorandka KSPG PedF UK a Mgr. Michal Zaltoš, Mgr. Valentina Kuznetsova doktorandi KOVF PedF UK a Mgr. Zuzana Horáková z KSPG PedF UK. Jak se během let na PedF UK proměnilo doktorské studium? Jaká je pozice doktorandů v rámci UK a ve světě? Jaká jsou úskalí a dobrá praxe doktroandů na sklonku studia? I na tyto dotazy Vám budou odpovídat hosté doktorandského podcastu.

Podcast si můžete poslechnout zde


Díl 1. 26.5.2022

Doktorandský podcast 1: Příběhy lidí z komerční a korporátní sféry.

Martin a Dian jsou hosté prvního dílu doktorandského podcastu. Oba pracují v ČR v korporátním sektoru. Martin bez VŠ vzdělání a Dian s ukončeným pregraduálním vzděláváním. Jak pohlíží korporátní a soukromý sektor na lidi s Ph.D.? Má v tomto sektoru doktorát výody a nevýody? I na tyto otázky jsme se ptali v rámci prvního dílu doktorandského podcastu. Podcast si můžete poslechnout zde
podcast navazuje na doktoranskou konferenci Emergency in Education/Nouze ve Vzdělávání 2021 a výstupy projektů GAUK 316722 a 1034419. Sborník konference k přečtení AJ verse zde ČJ verse zde. Program konference naleznete zde

Spotify


Poslední změna: 11. červen 2022 14:10 
Sdílet na: