Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce PedF

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy klade velký důraz také na oblast mezinárodní spolupráce. Velkou roli zde hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků.


Jedním z nejvýznamnějších programů je výměnný program Evropské unie Erasmus+, který nabízí studijní pobyty a praktické stáže pro studenty a výukové pobyty nebo školení pro zaměstnance. Mezi další evropské programy patří i program Erasmus-Mundus, jenž umožňuje studentům studovat na zahraničních univerzitách ve společných magisterských nebo doktorských studijních programech (joint degrees). Naše fakulta je přímo zapojena do programu MA/Mgr. in Special and Inclusive Education.


Univerzita Karlova klade také velký důraz na rozvoj meziuniverzitní spolupráce, jenž se uskutečňuje na základě sítě bilaterálních dohod s univerzitami z celého světa. Těch má univerzita téměř 200 a naše fakulta je do mnoha z nich zapojena. Pro studenty se tak nabízí možnost absolvování jedno- či dvousemestrálních pobytů v zahraničí, účasti na jazykových kurzech a různých letních školách a stážích. Studenti doktorského studijního programu mohou na partnerských univerzitách studovat v režimu tzv. cotutelle, tj. pod dvojím vedením dizertačních prací, a získat tak dva platné diplomy.


Akademičtí pracovníci využívají pobytů v rámci meziuniverzitní spolupráce zejména k získávání poznatků přispívajících k jejich vlastní výzkumné či publikační činnosti, k prezentaci výsledků či vytváření společných vědeckých projektů.


K podpoře mezinárodní mobility se dále využívají též fakultní dohody, jejichž prostřednictvím naše fakulta nabízí svým studentům a akademickým pracovníkům další možnost, jak absolvovat studijní pobyt v zahraničí.


Mezi další možnosti, které se studentům nabízí, patří např. Visegradský program, program CEEPUS freemovers a různé další programy a nadace. K dofinancování pobytů v zahraničí lze využít také Fondu mobility UK.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: