Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce PedF

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy klade velký důraz také na oblast mezinárodní spolupráce. Velkou roli zde hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků.


Jedním z nejvýznamnějších programů je výměnný program Evropské unie Erasmus+, který nabízí studijní pobyty a praktické stáže pro studenty a výukové pobyty nebo školení pro zaměstnance. Mezi další evropské programy patří i program Erasmus-Mundus, jenž umožňuje studentům studovat na zahraničních univerzitách ve společných magisterských nebo doktorských studijních programech (joint degrees).


Univerzita Karlova klade také velký důraz na rozvoj meziuniverzitní spolupráce, jenž se uskutečňuje na základě sítě bilaterálních dohod s univerzitami z celého světa. Těch má univerzita téměř 200 a naše fakulta je do mnoha z nich zapojena. Pro studenty se tak nabízí možnost absolvování jedno- či dvousemestrálních pobytů v zahraničí, účasti na jazykových kurzech a různých letních školách a stážích. Studenti doktorského studijního programu mohou na partnerských univerzitách studovat v režimu tzv. cotutelle, tj. pod dvojím vedením dizertačních prací, a získat tak dva platné diplomy.


Akademičtí pracovníci využívají pobytů v rámci meziuniverzitní spolupráce zejména k získávání poznatků přispívajících k jejich vlastní výzkumné či publikační činnosti, k prezentaci výsledků či vytváření společných vědeckých projektů.


K podpoře mezinárodní mobility se dále využívají též fakultní dohody, jejichž prostřednictvím naše fakulta nabízí svým studentům a akademickým pracovníkům další možnost, jak absolvovat studijní pobyt v zahraničí.


Mezi další možnosti, které se studentům nabízí, patří např. Visegradský program, program CEEPUS freemovers a různé další programy a nadace. K dofinancování pobytů v zahraničí lze využít také Fondu mobility UK.


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: