Erasmus+

Program Erasmus+ považuje PedF UK za jednu z významných možností mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je dosáhnout evropské dimenze v oblasti přípravy učitelů. Tato spolupráce umožňuje studentům získat cenné zkušenosti na zahraničních univerzitách a nejaktuálnější poznatky a praktické zkušenosti na poli vzdělání. Akademickým pracovníkům nabízí možnost přednášet na zahraničních univerzitách, vyměňovat si a sdílet se svými zahraničními kolegy poznatky z vědních oborů, na jejichž rozvoji se podílejí, administrativním pracovníkům pak seznamovat se s řešeními některých společných problémů.


Podávání přihlášek na studijní pobyty a stáže provádí studenti a doktorandi online prostřednictvím registrace ve webové aplikaci UK umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps.


Aktuální informace:

 • Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018 probíhá od 16. 2. 2017 do 15.3. 2017. Výběrové řízení na praktické stáže proběhne 28. 3. 2017. Termíny katedrálních výběrových řízení pro akademický rok 2017/2018 budou zveřejněny v aktualitách.

 • Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017 již skončilo, výběrové řízení na praktické stáže proběhlo v dubnu 2015.


Kontaktní osoby:

 • UK v Praze: Mgr. Ivana Herglová, Ph.D. (http://www.cuni.cz/erasmus)

 • Pedagogická fakulta: 

  • Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka pro zahraniční vztahy

  • Stanislava Vlčková, Erasmus+ administrátor

  • Nikola Poulová, Erasmus+ administrátor

 • Na každé katedře PedF UK je pracovník, který je pověřen agendou ERASMUS mobilit studentů (katedrální ERASMUS koordinátor)


Obecné dokumenty k programu Erasmus+:


Struktura hlavních aktivit: programu Erasmus+

 • KA1: Learning Mobility of Individuals

 • KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

 • KA3: Support for policy reform

 • Jean Monnet Activities

 • SportPoslední změna: 10. únor 2017 12:44 
Sdílet na: