Erasmus+

Program Erasmus+ považuje PedF UK za jednu z významných možností mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je dosáhnout evropské dimenze v oblasti přípravy učitelů. Tato spolupráce umožňuje studentům získat cenné zkušenosti na zahraničních univerzitách a nejaktuálnější poznatky a praktické zkušenosti na poli vzdělání. Akademickým pracovníkům nabízí možnost přednášet na zahraničních univerzitách, vyměňovat si a sdílet se svými zahraničními kolegy poznatky z vědních oborů, na jejichž rozvoji se podílejí, administrativním pracovníkům pak seznamovat se s řešeními některých společných problémů.


Podávání přihlášek na studijní pobyty a stáže provádí studenti a doktorandi online prostřednictvím registrace ve webové aplikaci UK umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps.


Aktuální informace:

 • Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022 probíhá od 17. 2. 2021 do 15. 3. 2021. 


  Termíny katederních výběrových řízení pro akademický rok 2021/2022 jsou uveřejněny v záložce Termíny pod bodem D. Výběrová řízení na katedrách.


  Výběrové řízení na praktické stáže proběhne 31. března 2021, potřebné dokumenty je nutné doručit do kanceláře Oddělení zahraničních vztahů (OZV) PedF UK do 8. března do 15:00 hod. Více informací naleznete zde: Praktické stáže informace a kritéria.


Kontaktní osoby:

 • UK: PhDr. Ivana Herglová, Ph.D. (http://www.cuni.cz/erasmus)

 • Pedagogická fakulta: 

  • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka pro zahraniční vztahy

  • Mgr. Jana Peclová, Erasmus+ mobility studentů

  • PhDr. Iva Beránková, Erasmus+ mobility vyjíždějících akademiků

  • Petra Zákoutská, Erasmus+ mobility přijíždějících akademiků

 • Na každé katedře PedF UK je pracovník, který je pověřen agendou ERASMUS mobilit studentů (katedrální ERASMUS koordinátor)


Obecné dokumenty k programu Erasmus+:


Struktura hlavních aktivit: programu Erasmus+

 • KA1: Learning Mobility of Individuals

 • KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

 • KA3: Support for policy reform

 • Jean Monnet Activities

 • SportPoslední změna: 3. květen 2021 01:46 
Sdílet na: