Věda a výzkum

Aktuality


 • 3. veřejná soutěž programu ÉTA

  Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu ÉTA včetně zadávací dokumentace: zveřejněné na stránkách TA ČR.

  Soutěžní lhůta: 19. 9. - 31. 10. 2019

  Fakultní termín: doplníme po vyhlášení

  Hodnotící lhůta: nejpozději 31. 3. 2020

  Pro další informace se můžete obrátit na Oddělení pro vědeckou činnost


 • Vyhlášení 3. veřejné soutěže (NAKI II)


 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  dne 22. února 2019 byla vyhlášena veřejná soutěž pro standardních projekty a juniorské projekty GA ČR. Soutěžní lhůta končí 8. dubna 2019. Nicméně vzhledem k požadavku odesílání projektů prostřednictvím datové schránky, je nutné projekty z GRIS (aplikace GA ČR) v konečné podobě beze změny názvu souboru připravit do 4. dubna 2019 (včetně). Zároveň bych chtěla poprosit všechny budoucí hlavní řešitele o předběžné vyplnění fakultního FORMULÁŘE

  Více informací na webových stránkách grantové agentury: https://gacr.cz/. V případě nejasností mne kontaktujte.

  Hlavní řešitelé navrhovaných projektů mají možnost obrátit se se svými projekty na Komisi pro etiku ve výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (http://pages.pedf.cuni.cz/etik/). Žádáme řešitele projektů, kteří budou uvažovat o vyjádření komise k projektu, aby předsedu komise (RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., ÚVRV PedF UK) oslovili do 1. 3. 2019 do 12.00. Zároveň zveme všechny budoucí řešitele (a nejen ty, kteří uvažují o podání projektu GA ČR v letošním roce) na seminář s Komisí pro etiku ve výzkumu PedF UK, který se uskuteční v úterý 5. 3. 2019 ve 14.30 se v místnosti R016. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

  PhDr. Petra Vaňková, PhD. e-mail: petra.vankova@pedf.cuni.cz, tel. 221900213/140


 • Nadační fond Neuron na podporu vědy i v letošním roce 2019 udělí prestižní Ceny Neuron špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. Ceny Neuron se udělují každoročně ve třech kategoriích:

  1. Cena Neuron pro mladé nadějné vědce – uděluje mladým a nadějným vědcům zpravidla do věku 33 let (odměna v hodnotě 500.000 Kč)

  2. Cena Neuron za významný vědecký objev – uděluje vědcům a vědkyním za vynikající vědecké výsledky a podporu vědy v České republice (odměna v hodnotě 1.000 000 Kč)

  3. Cena Neuron za celoživotní přínos vědě – uděluje významným a výjimečným představitelům a představitelkám vědy působícím v ČR i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli velkých úspěchů (odměna v hodnotě 2.000 000 Kč)

  Kandidáty lze nominovat prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní nejpozději 31. března 2019. Více informací naleznete na www.nfneuron.cz


 • The Marie Curie Meet-up call for expressions of interest, which funds the hosting and training of researchers in Paris to help them prepare their Horizon 2020 Individual Fellowships project. You can find attached the Call and the applying document. MSCA MEET-UP 2019 Manifestation of Interest Marie Skłodowska Curie Meet -USPC Call for proposals


 • Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Vídeň v roce 2019. partnerská Univerzita Vídeň nabízí v roce 2019 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky). Výše stipendia činí 1.000 €. Nástup u těchto pobytů je možný od poloviny února – prosince 2019. Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation.

  Podrobnosti naleznou uchazeči v informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem (Information Sheet) a v Research grants for young

  Podrobnější informace N. Velíšková/oddělení pro zahraniční vztahy PedF UK


 • Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, který vydal novou studii Víta Macháčka a Martina Srholce „Kde se nejvíce publikuje v predátorských a místních časopisech? Bibliometrická analýza trochu jinak“. Tato interaktivní studie odhaluje velmi rozmanitou praxi českých výzkumných pracovišť, umožňuje filtrování podle jednotlivých oborů, institucí až na úroveň fakult a jednotlivců. Bližší informace na https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/kde-se-nejvice-publikuje-v-predatorskych-a-mistnich-casopisech


 • 2. veřejná soutěž programu ÉTA TAČR, která se orientuje na aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum.

  Fakultní termín pro odevzdání vygenerovaných projektů z ISTA je 18. 6. 2018 a to z důvodu odesílání projektů prostřednictvím datové schránky. Veškeré informace o programu jsou k nalezení na webových stránkách TAČR viz https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html

  Formulář pro předkládání projektů se s předstihem zasílá na odd. pro vědeckou činnost PhDr. P. Vaňkové, Ph.D.


 • GA ČR 2019

  Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2019. Veřejná soutěž je vypsaná na podporu: standardních projektů, juniorských projektů, mezinárodních projektů.

  Soutěž byla vyhlášena 27. února 2018 a soutěžní lhůta končí 11. dubna 2018. Termín odevzdání projektu na oddělení vědy PedF UK je nejpozději 9. dubna 2018. Návrh projektu ve formátu PDF lze zaslat emailem na petra.vankova@pedf.cuni.cz, podobně jako dotazy týkající se podání projektu.

  Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz v internetové online aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu. Návrh projektu musí být vyplněn v aplikaci a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování návrhu projektu jsou popsány v zadávací dokumentaci zveřejněné na internetových stránkách poskytovatele. Shromážděné návrhy budou fakultou zaslány GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS).


 • Vyhlášení třetího kola soutěže PRIMUS zveřejněném v Opatření rektora č. 4/2018

  Projekty je možné podávat až do 16. dubna 2018 prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK nahttps://www.cuni.cz/UK-7545.html

  Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 9. 4. 2018 na oddělení pro vědeckou činnost vyplněný Formulář pro předkládání návrhů projektů PRIMUS ke schválení vedením PedF UK.


 • Vyhlášení výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro letní semestr 2017/2018

  Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna na podporu dalšího kvalifikačního růstu v letním semestru 2017/18:

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra speciální pedagogiky - PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

  katedra hudební výchovy - PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

  tvůrčí volno nepřiděleno z důvodů vyčerpání finančních prostředků pro dané období, v němž je možno realizovat pouze 2 sabatikly:

  katedra občanské výchovy a filozofie - PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.


 • Informace o dalším ročníku  L´Oréal Pro ženy ve vědě. Mezinárodní projekt L’Oréal For Women In Science vznikl v roce 1998 na základě spolupráce organizace UNESCO a společnosti L’Oréal s cílem podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí. V České republice jsou udělena finanční ocenění dvěma nadějným vědkyním ve věkových kategoriích do 35 let a od 36 do 45 let, které na základě předložených vědeckých projektů vybere odborná porota. Na mezinárodní úrovni je pak vybraným mladým vědkyním, jejichž projekt přijala uznávaná vědecká instituce mimo jejich domovskou zemi, rozděleno dalších 15 mezinárodních ocenění. UNESCO a L’Oréal každoročně vyznamenává i pět významných badatelek, které se za svou kariéru staly vzorem pro následující generaci. Hlásit se mohou české vědkyně, z nichž porota vybere dvě vítězky, které odmění oceněním ve výši 250 000 Kč. Termín uzávěrky je do 31.1.2018. Více informací naleznete přímo na webových stránkách: http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/letosni-rocnik/podminky-pro-zadatelky.html


 • 5. kolo interního výběrového řízení do projektu aplikovaného výzkumu, experimentální vývoje a inovací GAMA UK.

  Přihlašovací formuláře a bližší informace jsou uvedeny na webu Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

  (http://www.cuni.cz/UK-6692.html). Zájemci o účast kontaktují nejpozději do 12. 12. 2017 CPPT (konkrétně Ivanu Sýkorovou) a domluví si individuální konzultaci projektového záměru.


 • Vyhlášení nového kola soutěže SVV viz https://www.cuni.cz/UK-3362.html

  zveřejněny formuláře závěrečných zpráv za rok 2017

  formuláře pro rok 2018 (doručení obojího je stanoveno na 31. ledna 2018)


 • Informace o vyhlášení druhého kola soutěže Univerzitních výzkumných center (UNCE)

  Soutěž se řídí opatřením rektora č. 43/2017 (Zásady UNCE). Návrhy projektů lze průběžně předkládat prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. Uzávěrka pro podání návrhů projektů je stanovena na 14. srpna 2017, schválená centra zahájí činnost ke dni 1. 1. 2018.

  Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 14. 7. 2017 na oddělení pro vědeckou činnost  fakultní Formulář pro předkládání návrhů projektů UNCE


 • Zveřejněné výsledky soutěže vysoce kvalitních monografií na UK viz http://www.cuni.cz/UK-8288.html


 • Zpravodaj H2020

  Vyšlo květnové číslo elektronického Zpravodaje H2020, ve kterém jsou informace o novinkách v H2020 a o chystaných a otevřených výzvách.

  Ke stažení na stránkách oddělení vědy.


 • MOBILITY - FRANCIE, NĚMECKO, RAKOUSKO

  Ministersto školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvy k podávání návrhů projektů s dobou řešení 2018-2019.


  Česko-rakouské výzkumné projekty

  Termín pro předkládání projektů je do 31. května 2017.

  Informaci o účasti v projektu sdělte prosím do 15. května 2017 na email . Kompletní návrh projektu musí být odevzdán na oddělení vědy do 24. května 2017.

  Vyhlášení veřejné soutěže

  Vyhlášení soutěže s termíny PedF

  Formulář MOBILITY Rakousko 2018-2019

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Čestné prohlášení

  Čestné prohlášení příloha


  Česko-německé výzkumné projekty

  Termín pro předkládání projektů je do 31. května 2017.

  Informaci o účasti v projektu sdělte prosím do 15. května 2017 na email . Kompletní návrh projektu musí být odevzdán na oddělení vědy do 24. května 2017.

  Vyhlášení veřejné soutěže

  Vyhlášení soutěže s termíny PedF

  Formulář MOBILITY Německo 2018-2019

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Čestné prohlášení

  Čestné prohlášení příloha


  Česko-francouzské výzkumné projekty

  Termín pro předkládání projektů je do 30. června 2017.

  Informaci o účasti v projektu sdělte prosím do konce května na email . Kompletní návrh projektu musí být odevzdán na oddělení vědy do 23. června 2017.

  Vyhlášení veřejné soutěže

  Vyhlášení soutěže s termíny PedF

  Formulář MOBILITY Francie 2018-2019

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Guideline of good practices • Jak na Horizon 2020? Workshop pro žadatele o individuální granty Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

  Workshop proběhne 23. května 2017 v budově Technologického centra AV ČR (Ve Struhách 27, Praha 6). Bližší informace o workshopu a odkaz na registraci najdete zde.

  Předběžný program.


 • Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus UK   

  Soutěž Primus se řídí Zasadami schválenými Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 17/2017 a také Vyhlášením druhého kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 19/2017. Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. Ukončení podávání návrhů je do 10. května 2017. Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 2. května 2017 na oddělení pro vědeckou činnost fakultní formulář pro předkládání návrhů projektů PRIMUS.


 • Grantová agentura UK v Praze - Vyhlášení výsledků 14. kola soutěže GA UK

  V roce 2017 na PedF UK přijato 22 projektů GA UK: 8 nových a 14 pokračujících


 • Nové číslo Zpravodaje H2020 na březen 2017


 • Informace o nově vyhlášeném ocenění v oblasti sociálních a humanitních věd, které vyhlašuje Platforma CEFRES. Jedná se o finanční odměnu za publikovaný článek. Kandidáti se mohou nominovat sami přes email a to do 14. dubna 2017.

  Podrobnější informace


 • NAKI II - vyhlášení veřejné soutěže

  Ministerstvo kultury vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018. Soutěžní lhůta končí 2. května 2017 ve 14 hod. Termín odevzdání návrhu projektu v požadovaném počtu kopií a na CD na oddělení pro vědu je 25. dubna 2017.

  Všechny formuláře a zadávací dokumentace jsou zveřejněny na stránkách ministerstva kultury.

  Vyhlášení veřejné soutěže

  Formulář pro předkládání projektů NAKI ke schválení vedením fakulty


 • GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží

  Grantová agentura vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů. Více informací zde. Soutěžní lhůta končí 6. dubna 2017. Finální návrhy projektů musí být zaslány na email do 3. dubna 2017.

  Vyhlášení veřejné soutěže

  Interní pokyny pro podávání projektu

  FAQ standardní projekty 2018

  Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt - prezentace kanceláře GA ČR


 • INTER-EUREKA

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

  Uzávěrka soutěžní lhůty je 5. dubna 2017. Název návrhu projektu musí být zaslán na email nejpozději do 31. března 2017.

  Bližší informace o programu INTER-EXCELLENCE, zde, o podprogramu INTER-EUREKA, zde.


 • TA ČR - Program ZÉTA 29. března 2017 bude vyhlášena první veřejná soutěž v novém programu ZÉTA na podporu nastupující výzkumné generace. Technologická agentura ČR pořádá v Praze a v Brně informační semináře k programu ZÉTA za účelem seznámení se s vizí a s cíli programu, s jeho zeměřením a zejména se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže.

  Semináře se uskuteční:

  13. února 2017 v Praze pozvánka s možností registrace 

  2. března 2017 v Brně pozvánka s možností registrace


 • Výzva k podávání projektů v rámci uskupení CELSA

  Výzva byla otevřena 31. ledna 2017 a termín pro podání projektů je 2. května 2017. Podpořené projekty začnou v říjnu 2017.

  Veškeré informace o výzvě najdete zde: http://celsalliance.eu/call.html.


 • Národní informační den ke grantům MSC/MSCA National Information Day

  Technologické centrum AV ČR pořádá 5. dubna 2017 při příležitosti 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) národní informační den s názvem "Podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků-akce Marie Skłodowska-Curie. Předběžný program akce a registrační formulář je zveřejněn zde.


 • 10 Years of Excellent Ideas - ERC and its impact in Europe and the Czech Republic

  Dne 15. března 2017 se v Praze uskuteční konference s názvem "10 Years of Excellent Ideas" a 16. března 2017 se v Brně bude konat regionální den ERC. Předběžný program obou akcí a registrační formuláře najdete na stránkách Technologického centra AV ČR.


 • Neuron – nadační fond na podporu vědy

  Vvyhlášení 7. ročníku SOUTĚŽE NEURON IMPULS 2017, která je určena mladým vědcům s cílem podpořit originální a odvážné projekty základního vědeckého výzkumu v oborech: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a informatika.

  Od letošního roku se otevírají soutěž pro dvě věkové kategorie

  PRO ŽADATELE DO 33 LET, podpora ve výši 250000 KČ

  DO 40 LET s již tradiční finanční podporou 1 000 000 Kč

  Žádosti se podávají prostřednictvím webového rozhraní www.nfneuron.cz  do 31. března 2017.


 • Pozvánka - Leru doctoral summer school, 9. - 14. 7. 2017, Univerzity of Zurich 

  OBČANSKÁ VĚDA – SPOJENÍ MEZI VÝZKUMEM A VEŘEJNOU ÚČASTÍ

  TÉMA: Občanská věda je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Ze spolupráce by měly těžit obě strany tj. vědci z možnosti sbírat data z většího území a s menšími náklady a dobrovolníci pak ze zajímavých aktivit a nových poznatků, zejména v oblasti práva, etiky, obchodu a soukromí.

  KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT: Účastníky by měli být středně pokročilí nebo pokročilí doktorandi z různých vědních oborů. Výhodou (ne však podmínkou) jsou znalosti programování. Veškerý program je v angličtině - výborná úroveň AJ je podmínkou

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 500 Euro – je plně hrazen Universitou v Zurichu, stejně tak cestovné do výše 250 Euro.

  Studenti Ph.D. studia se mohou přihlásit do 20. 3. 2017 na e-mail

  magdalena.kostakova@ruk.cuni.cz, a to zasláním svého CV a krátkého motivačního dopisu. Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se projektu zúčastní za Univerzitu Karlovu. 

  LERU Doctoral Summer School

  Provisional Program : Citizen Science – nexus between research and public engagemen


 • Horizont 2020 - novinky

  V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy granty, jejichž cílem je podpořit skupinu 2-4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkumu (frontier research). Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni PI odpovídají za projekt po vědecké stránce stejnou měrou. Potenciál a přidaná hodnota plynoucí ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a zdrojů PI resp. jejich hostitelských institucí musí být natolik vysoký, že předpokládá průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť. Více informací najdete zde.  

  Od 1. ledna 2017 se Švýcarsko stává zemí plně asociovanou k programu Horizont 2020. Více informací najdete zde.


 • Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2017


  Stipendium Husovy nadace - program, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je  určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech.


  Grant Husovy nadace - program, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace  v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.


 • Zpravodaj H2020

  Vyšlo nové číslo elektronického Zpravodaje H2020, ve kterém jsou informace o novinkách v H2020 a o chystaných a otevřených výzvách.

  Ke stažení na stránkách oddělení vědy.


 • Pozvánka - Leru doctoral summer school, 9. - 14. 7. 2017, Univerzity of Zurich 

  OBČANSKÁ VĚDA – SPOJENÍ MEZI VÝZKUMEM A VEŘEJNOU ÚČASTÍ

  TÉMA: Občanská věda je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Ze spolupráce by měly těžit obě strany tj. vědci z možnosti sbírat data z většího území a s menšími náklady a dobrovolníci pak ze zajímavých aktivit a nových poznatků, zejména v oblasti práva, etiky, obchodu a soukromí.

  KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT: Účastníky by měli být středně pokročilí nebo pokročilí doktorandi z různých vědních oborů. Výhodou (ne však podmínkou) jsou znalosti programování. Veškerý program je v angličtině - výborná úroveň AJ je podmínkou

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 500 Euro – je plně hrazen Universitou v Zurichu, stejně tak cestovné do výše 250 Euro.

  Studenti Ph.D. studia se mohou přihlásit do 20. 3. 2017 na e-mail

  magdalena.kostakova@ruk.cuni.cz, a to zasláním svého CV a krátkého motivačního dopisu. Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se projektu zúčastní za Univerzitu Karlovu. 

  LERU Doctoral Summer School

  Provisional Program: Citizen Science – nexus between research and public engagemen


 • ERC Consolidator Grants

  V Participant Portalu byla otevřena výzva ERC Consolidator Grants s uzávěrkou 9. února 2017.

  Výzva je určena pro výzkumné pracovníky, kteřé získali Ph.D. před více než 7 a méně než 12 roky před datem 1. 1. 2017.

  Bližší informace na emailu .


 • Invitation with a correct link for the registration for InCites Benchmarking and Analytics online training

  FREE ONLINE TRAINING SESSION 

  Demonstrate how to address your research evaluation needs.

  Demonstrate best practices in research evaluation.

  Clearly describe the range of metrics, indicators and reports.

  Links:


 • Výzva k předkládání žádostí pro zařazení do databáze expertů programu INTER-EXCELLENCE


 • MŠMT - Program INTER-EXCELLENCE


 • New courses on Horizon 2020 proposal development, project management and financial reporting, and EC audits

  Courses on project development:

  1-day Horizon 2020 Proposal Development workshop: 13 October and 24 November in Vienna

  Dissemination, IP and Exploitation in Horizon 2020: 14 October and 25 November in Vienna

  Courses on Technical and Financial Management:

  H2020 Master of Finance and Administration courses: 22-23 September and 10-11 November 2016 in Vienna, Austria

  H2020 Project Management and Financial Reporting: 27-28 October in Milan, Italy and 8-9 December in Vienna, Austria


 • NEURON - nadační fond na podporu vědy

  Vvyhlášení a přihláška dalšího ročníku projektu Nadačního fondu Neuron na podporu vědy "Expedice Neuron"


 • Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu AV ČR: kvantita vs. kvalita a spoluautorství - publikace je volně dostupná na http://idea.cerge-ei.cz/publikace


 • Informace o novém programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o program INTER-EXCELLENCE, který nahradí stávající programy KONTAKT II, GESHER/MOST, COST CZ, INGO II, EUPRO II A EUREKA CZ. Popis celého programu můžete najít na stránkách MŠMT. Podrobnější info na stránky oddělení pro vědu - sekce vědecké projekty. Najdete zde celé znění programu, prezentaci, informace o programu v kostce a zápis z informačního dne.


 • Program nadační činnosti a dalších akcí Nadání 2017 ".


 • Informace o Fulbrightově stipendiu pro studium a výzkum v USA

  Viz též http://www.fulbright.cz/stipendia


 • Možnost publikovat v mezinárodní vědeckém interdisciplinárním e-časopisu Ecoletra.com Scientific eJournal. Časopis má přiděleno ISSN 2377-9748 autoritou US ISSN Center a jeho vydavatelem je vydavatelství Ecoletra.com LLC se sídlem: 16192 COASTAL HWY, LEWES, DE 19958, USA, www.ecoletra.com. Časopis je Indexován v: Sientific Indexing Services database, Journal ID: 2184, SCOPUS (evaluation process, 2377-9748),WorldCat,  OCLC Number: 905350201

  Postup a podmínky publikování


 • Databáze ANLUPA-strážce výzev

  Automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů

  Pokud na stránkách https://www.anlupa.cz/ kliknete na přihlášení, můžete vybrat UK a přihlásit se se stejnými uživatelskými údaji jako do jiných aplikací. Po přihlášení si můžete nastavit Strážce výzev (o vyhlášení výzev Vám přijde informační email), Sledované výzvy nebo jen Vyhledávat ve výzvách.


 • Možnost anglicky publikovat vědecké výsledky v elektronickém mezinárodním vědeckém časopise "Evropský časopis vzdělávacích věd" - "European Journal of Educational Sciences" (EJES). Více informací na http://www.ejes.eu/  dotazy lze zasílat na contact@ejes.eu

Poslední změna: 10. září 2019 20:55 
Sdílet na: