Hodnocení vědecké činnosti

V rámci hodnocení projektové činnosti se PedF podílí na pravidelném hodnocení VaV na UK, včetně posuzování etické komise.

Žadatelé o grantovou prodporu se v případě schvalování projektových záměrů mohou kdykoliv, od podání návrhu po dobu realiazce, obracet na komisi pro etiku výzkumu PedF UK.


Důležité odkazy hodnocení VaV:

Komise pro etiku výzkumu PedF UK


Statistika projektů GAUK 2007-2022


Významná ocenění akademických a výzkumných pracovníků na PedF


Sebeevaluační zpráva hodnocení vědy PedF 2014-18 modul I


Sebeevaluační zpráva hodncoení vědy PedF 2014-18 modul III


Přehledy řešených projektů VaV na PedF UK:

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2022

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2021

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2020

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2019

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2018

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2017

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2016

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2015


Akutuálně řešené projekty HEUROPE/H2020/4EU+ na PedF UK:


HEUROPE/ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA

2022 - 25

proSTEM

Lead subject: Pädagogische Hochschule Freiburg, UNIVERSITEIT UTRECHT

researcher: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D.

Department of Chemistry and Didactics of Chemistry


Minigrant 4EU+

2022 - 24

Co-Teaching and beginner teachers of foreign languages

Lead subject: Heidelberg University, Warsaw Wnviersity

researcher: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Department: KAMV


HORIZON2020 - AMASS/ID 870621

2020 - 2023

Acting on the Margin - Arts as a Social Sculpture

Lead subject: University of Lapland, Rovaniemi, Finsko

doc. PhDr. M. Fulková, Ph.D.

Department of Art education


HORIZON2020 - MOST/ID SEP-2100606215

2020 - 2022

Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities

Lead subject: Pädagogische Hochschule Freiburg

prof. PhDr. M. Bílek, Ph.D.

Department of Chemistry and Didactics of Chemistry


HORIZON2020 – MaTek/ID WIDESPREAD-951822

2020 - 2022

Enhancement of research excellence in Mathematics teacher Knowledge

Lead subject: Univerzita Komenského v Bratislavě

doc. RNDr. N. Vondrová, Ph.D.

Department of Mathematics and Didactics of Mathematics


HORIZONT 2020 - OUT/ID 881931

2020 - 2022

Outstanding action for LGBTI

Lead subject: Prague Pride ZS

doc. PhDr. I. Smetáčková, Ph.D.

Department of PsychologyPoslední změna: 27. červenec 2022 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: