Mezinárodní grantové soutěže

Obecné informace pro žadatele


Informační materiál RUK pro žadatele o finanční podporu z mezinárodních a vybraných národních programů zaměřených na vědecko-výzkumné a mobilitní projekty


Horizont 2020

Podávání návrhu projektu Horizont 2020 na pedagogické fakultě

Před podáním návrhu projektu musí navrhovatel získat Doporučení/souhlas k podání žádosti o mezinárodní projekt děkanem PedF UK.

Formulář


Norské fondy a finanční mechanismy EHP


Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy


Pod MŠMT spadají následující programy:

  • Program KONTAKT II

  • Aktivita MOBILITY

  • Program COST CZ

  • Program EUPRO II

  • Program EUREKA CZ

  • Program GESHER/MOST

  • Program INGO II

  • Česko-norský výzkumný program (7F)


Od roku 2016 budou výše uvedené programy (kromě česko-norského výzkumného programu) nahrazeny novým programem INTER-EXCELLENCE.


Oficiální stránky MŠMT – podpora mezinárodní spolupráce ve VaVaIPoslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: