Mezinárodní grantové soutěže
Aktuální výzvy:


Informační materiál RUK pro žadatele o finanční podporu z mezinárodních a vybraných národních programů zaměřených na vědecko-výzkumné a mobilitní projekty


Horizont EUROPE

Brožura výzvy HEVROPA s podporou MŠMT

Formulář

Video o výzvě HEUROPE zde: YouTube TC AV ČRJak podat ERC granty HORIZON EUROPE

Seminář metodické podpory projektů GAČR, TAČR, H2020 zde: Záznam semináře
Horizont 2020

Podávání návrhu projektu Horizont 2020 na pedagogické fakultě

Před podáním návrhu projektu musí navrhovatel získat Doporučení/souhlas k podání žádosti o mezinárodní projekt děkanem PedF UK.

Formulář


Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy


Pod MŠMT spadají následující programy:

  • Program KONTAKT II

  • Aktivita MOBILITY

  • Program COST CZ

  • Program EUPRO II

  • Program EUREKA CZ

  • Program GESHER/MOST

  • Program INGO II

  • Česko-norský výzkumný program (7F)


Od roku 2016 budou výše uvedené programy (kromě česko-norského výzkumného programu) nahrazeny novým programem INTER-EXCELLENCE.


Oficiální stránky MŠMT – podpora mezinárodní spolupráce ve VaVaIPoslední změna: 3. únor 2023 13:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: