Horizont 2020

Termíny seminářů a akcí

Termíny seminářů pořádaných Technologickým centrem Akademie věd české republiky (TC AV ČR) jsou zveřejňovány zde.Data v projektech H2020


Pokud se vás budou partneři dotazovat na zákony, jež v ČR nějakým způsobem ošetřují práci s daty a přístup k informacím, je možné uvést:

Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data (2000-2014) (Here)

Act No. 412/2005 Coll., on the Protection of Classified Information (Here)

Act on Authors Rights 121/2000

Act on Free Access to Information 106/1999 (Here)

Archival Law No. 499/2004


Případně ještě:

Act on Cyber Security 2014 (Here) – týká se pouze velkých infrastruktur


V projektu je pak třeba především rozpracovat plán nakládání s daty a jejich ochranu (dle výše zmíněných zákonů).

Pro představu uvádíme výčet otázek, na které je dobré si při sestavování tzv. ´Data Management Plan´ odpovědět:


 • s jakým know how do projektu jdeme, co do něj vkládáme?

 • kde se data budou sbírat?

 • jak se s nimi bude manipulovat/zacházet (ukládání)?

 • s kým je budeme sdílet (zveřejnění, poskytování – partnerům, třetím stranám)?

 • budu v projektu pracovat s utajovanými informacemi?

 • ohrožuji nakládáním s daty něčí bezpečnost?


Pro lepší představu lze využít i pokyny Evropské komise k sestavování plánu (Aj Guidelines on data Management in Horizon 2020).


Pro konzultaci plánů je možné se obrátit na kolegyně z Evropského centra UK (kontakty zde) nebo na Ing. Hillerovou ( ) z TC AV ČR.


Výzvy v programu Horizont 2020


Všechny výzvy jsou zveřejněny na stránce Participant Portal.


Výzvy jsou rozdělené do čtyř oblastí:


 • VYNIKAJÍCÍ VĚDA (Excellent Science)

  • Evropská výzkumná rada (European Research Council - ERC)

  • Budoucí a vznikající technologie

  • Akce Marie Skłodowska-Curie

  • Výzkumné infrastruktury

 • VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU (Industrial Leadership)

  • Průlomové a průmyslové technologie

  • Přístup k rizikovému financování

  • Inovace v MSP

 • SPOLEČESNKÉ VĚDY (Societal Challenges)

  • Zdraví, demografické změny a životní pohoda - SC1

  • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský výzkum - SC2

  • Zajištěná, čistá a účinná energie - SC3

  • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava - SC4

  • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny - SC5

  • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflexivní společnosti - SC6

  • Ochrana svobody a bezpečnosti v Evropě - SC7

 • DALŠÍ AKTIVITY PODPOROVANÉ PROGRAMEM H2020

  • Šíření excelence (Spreading excellence and widening participation)

  • Věda se společností a pro společnost (Science with and for Society)

  • Evropský inovační a technologický institut (The European Institute of Innovation and Technology (EIT))

  • EURATOM

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: