ERC

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC STARTING GRANTS (ERC StG). Tyto granty jsou určeny pro vědce 2–7 let po PhD, kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. Uzávěrka je 10. 7. 2023.


Vzhledem k časové náročnosti přípravy kvalitní ERC žádosti, by žadatelé o ERC StG granty v této výzvě měli již na své žádosti intenzivně pracovat – a být již v kontaktu s OVČ. Pokud s námi ještě v kontaktu nejste a o podání žádosti uvažujete, kontaktujte prosím ihned Oddělení pro vědeckou činnost ).

Příručka Vademecum ERC


Uvažujete o podání žádosti o jakýkoli ERC grant v horizontu 1–2 let? Kontaktujte nás už teď, abyste mohli plně využít veškerou podporu, která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí.


Prosíme výzkumníky z Pedagogické fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:


 1. Zajistili vyyplnění Fakultního formuláře pro granty a nechali ho podepsat vedením katedry

 2. Všechny návrhy projektu zasílali nejpozději dva měsíce před oficální uzávěrkou projektu

 3. V projektovém návrhu,

  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal, uvedli: 

  Your organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434.

  Main Host Institution Contact: Ivana Metelkova

  Position in org.: Horizon Europe officer;

  Department: Project Management Department; Street: Magdaleny Rettigove 4, 110 00, Prague 1;

  Country: Czechia; Phone: +420 221900215

  Contact Person

  Contact Person: Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal EC EUROPAERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.


ERC StG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 1,5 milionu EUR, další 1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

O ERC StG se mohou ucházet výzkumníci v rozmezí 2 až 7 let po získání titulu PhD


ERC Cons podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců a vědkyň ve fázi konsolidace vlastních výzkumných týmů či programů, kdy projekt může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 2 miliony EUR

O ERC Cons se mohou ucházet výzkumníci v rozmezí 7 až 12 let po získání titulu PhD


Konkurenceschopný uchazeč o ERC StG by měl být schopen doložit svou zralost a potenciál výzkumné nezávislosti, například vydáním alespoň jedné významné publikace v mezinárodním vědeckém časopise bez účasti PhD školitele nebo jako hlavní autor, být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně – podrobnosti v pracovním programu.


ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC StG 2020 byla přibližně 13% (zdroj).


Omezení opětovného podávání návrhů

Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.
Poslední změna: 2. leden 2024 09:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: