CELSA

po letních prázdninách bude otevřena nová výzva CELSA.


Úspěšné projekty začnou jako vždy 1.10. dalšího roku, tedy 2023.

Termín pro podání návrhů projektů je 15.12.2022 / fakultní termín 8.12.2022


oficální stránky CELSA.


Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova podpoří v této výzvě dva až tři projekty a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. RUK nijak nelimituje, co lze hradit (vše na čem se výzkumníci v projektu dohodnou), mimo investiční náklady a občerstvení.


Pokud uvažujete o podání projektu, dovolujeme si Vás informovat, že letos bude CELSA organizovat matchmaking exercise, aby došlo k efektivnějšímu zapojení a zvýšil se počet podávaných projektů.


Podmínky zapojení

Pokud se chcete zapojit, je třeba do 21.9. vyjádřit svůj zájem vyplěnním formuláře v anglickém jazyce na tomto odkazu. Následně dojde k propojování jednotlivých vědkyň a vědců. O výsledku budete informováni do 6.10.Každý rok CELSA udělí jednu až tři ceny CELSA Service to Society.

• akademický pracovník musí být nominován profesory alespoň dvou členských univerzit CELSA;

• nominovaný musí být akademickým pracovníkem1 některého z členů CELSA consorcia vysoké školy;

• nominovaní jsou v zásadě jednotlivé osoby; výjimečně může být cena udělena a omezený počet osob.


10.11. by pak mělo proběhnout osobní setkání v Lovani. RUK je připraven refundovat cestu až 10 výzkumníkům, kteří se budou chtít do matchmaking exercise zapojit.


Interní pokyny - prosíme všechny zájemce o zaslání kompletních návrhů projektů a Fakultní formulář pro granty nejpozději do 8.12.2022 na email ivana.metelkova@pedf.cuni.cz Pokud budete v tu dobu projekt teprve dopracovávat, pošlete prosím alespoň rozpočet a draft projektu, kompletní návrh projektu pak po jeho odevzdání na rektorátní výběrové řízení.

Společně s fakultním formulářem je nutné dodat tyto přílohy:


  • Celsa formulář žádosti

  • Příloha 1: Popis projektu (max. 4 strany textu): prohlášení o problému a cíle, předpokládaný pokrok nad rámec současného stavu techniky, metodika, očekávané výsledky, manažerské aspekty a načasování.

  • Příloha 2: Rozpočet (max. 1 strana): jasné uvedení požadovaného rozpočtu (osobní náklady*,cestovní nákaldy, neinvestiční nákaldy, vybavení, služby režie) a navrhované využití rozpočtu projektu k získání nových zdrojů. Přidejte popis dostupných zdrojů vašeho pracoviště (včetně infrastruktury a vybavení).

  • Příloha 3: Přidaná hodnota spolupráce (max. 1 strana): popis konsorcia výzkumných pracovníků se zaměřením na přidanou hodnotu spolupráce k předpokládaným výzkumným aktivitám.

  • Příloha 4: Potenciál k budoucí žádosti o financování z EU (max. 1 strana): popis potenciálních společných žádostí a také vazby na výzvu k předkládání návrhů evropského programu financování výzkumu s upřesněním budoucí výzvy (např. grant Marie Curie, konkrétní výzvy v rámci programu Horizon Europe, výzva ERA-Net, výzva cPPP, …); popis relevance spolupráce pro danou výzvu, program nebo evropskou politiku výzkumu a inovací nebo oblast zaměření (to může zahrnovat aspekty inovací a potenciální budoucí dopad výzkumu nebo spolupráce, bude-li to relevantní pro budoucí evropskou výzvu); navrhované časové harmonogramy a plánování směrem k budoucí evropské aplikaci (včetně případného upřesnění typů dalších partnerů mimo CELSA požadovaných pro projekty spolupráce); identifikace možných třetích stran a společenských a/nebo průmyslových zúčastněných stran nebo možných partnerů v budoucích aplikacích EU

  • Příloha 5: Životopis členů řešitelského týmu (hlavní řešitelé v rámci projektu/konsorcia, nikoli spolupracující výzkumníci) (max. 1 str na zúčastněného výzkumníka): krátký popis odbornosti, 5 nejdůležitějších publikací relevantních pro návrh, lze uvést i jiné nejvýznamější výstupy v rámci odbornosti), případně příkaldy, pokud již byla navázána v minulosti Evropská nebo mezinárodní spolupráce v rámci řešení jiných projektů.


*Financování projektu mohou zapojení výzkumníci volně využívat, pokud se aktivity týkají výzkumu, posilují spolupráci v rámci sítě CELSA a mohou vést k vysoce kvalitní žádosti o kterýkoli z evropských konkurenčních fondů, jak bylo zmíněno. Výzkumní pracovníci budou přednostně jmenováni z rozpočtu projektu (pro KU Leuven: „Wetenschappelijk medewerker“ barma 43 z 44 nebo „bursaal“) („vědecký pracovník“, doktorand nebo postdoc).


Poslední změna: 22. srpen 2022 09:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: