Projekty a soutěže UK • Specifický vysokoškolský výzkum

  V roce 2017 se na PedF UK řeší 2 projekty SVV

  Studentský vědecký projekt: Výchova a vzdělávání

  garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

  Studentský vědecký projekt: Duchovní a kulturní pouta Evropy a lidská práva

  garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: