PRIMUS


Program PRIMUS na UK


Vyhlášení třetího kola soutěže PRIMUS zveřejněném v Opatření rektora č. 4/2018

Projekty je možné podávat až do 16. dubna 2018 prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK nahttps://www.cuni.cz/UK-7545.html

Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 9. 4. 2018 na oddělení pro vědeckou činnost vyplněný Formulář pro předkládání návrhů projektů PRIMUS ke schválení vedením PedF UK.


PedF UK získala od roku 2018 projekt PRIMUS:

PRIMUS/17/MED/17: Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování

příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

doba řešení: 2018 - 2020


PedF UK získala od roku 2017 projekt PRIMUS:

PRIMUS/HUM/19 Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu

příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doba řešení: 2017 - 2019
Poslední změna: 7. červen 2018 12:58 
Sdílet na: