PRIMUS


Program PRIMUS na UKPedF UK získala od roku 2017 projekt PRIMUS:


PRIMUS/HUM/19: Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu

Příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Doba řešení:: 2017 - 2019
Poslední změna: 23. únor 2017 16:21 
Sdílet na: