PRIMUS


Program PRIMUS na UK

5. ročník soutěže PRIMUS byl zahájen 1.3. 2020 a soutěžní návrhy je možné podávat až do 20.4.2020

projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.


Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2020.


Fakultní termín pro podání návrhů projektů je 15.4.2020


odkazy a více info naleznete zde: https://cuni.cz/uk-7545.html

a zde: https://cuni.cz/UK-10151.html#1


V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro

vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů

zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost,

tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.czvyhlášení pátého kola soutěže


1. března 2020poslední možnost registrace osob mimo UK


9. dubna 2020ukončení podávání návrhů20. dubna 2020
Vyhlášení třetího kola soutěže PRIMUS zveřejněném v Opatření rektora č. 4/2018

Projekty je možné podávat až do 16. dubna 2018 prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK nahttps://www.cuni.cz/UK-7545.html

Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 9. 4. 2018 na oddělení pro vědeckou činnost vyplněný Formulář pro předkládání návrhů projektů PRIMUS ke schválení vedením PedF UK.


PedF UK získala od roku 2018 projekt PRIMUS:

PRIMUS/17/MED/17: Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování

příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

doba řešení: 2018 - 2020


PedF UK získala od roku 2017 projekt PRIMUS:

PRIMUS/HUM/19 Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu

příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doba řešení: 2017 - 2019
Poslední změna: 2. březen 2020 14:02 
Sdílet na: