Grantové soutěže v rámci ČR


GAČRTAČRMKMŠMT

Soutěže vědeckých projektů se řídí zákonem O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 Sb. a dále podle pravidel jednotlivých poskytovatelů, kde lze nalézt vyhlášené výzvy a odkazy na formuláře a podmínky projektů.


Grantová agentura ČR


Technologická agentura ČR


Projekty MŠMT

Program Návrat

Mobility

Program ERC-CZ

Velké infrastruktury pro VaVaI


MK na PedF

granty a dotace

NAKIPoslední změna: 23. listopad 2021 11:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: