Grantové soutěže v rámci ČR


http://Výzkum, vývoj a inovace


Soutěže vědeckých projektů se řídí zákonem O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 Sb. a dále podle pravidel jednotlivých poskytovatelů, kde lze nalézt vyhlášené výzvy a odkazy na formuláře a podmínky projektů.


GA ČR

Grantová agentura ČR


TA ČR

Technologická agentura ČR


MŠMT

Program Návrat

Mobility

Program ERC-CZ

Velké infrastruktury pro VaVaI


MK

granty a dotace

NAKIPoslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: