MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti.


Ocifiální stránky MŠMT - Národní podpora VaVaI


3. výzva Dunajského nadnárodního programu 3. výzva Dunajského nadnárodního programu


ERC CZ LL - 7. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ


VÝZVA PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAUS24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA)


Podané projekty:

výzva: Inter-Excellence II

název: Pokročilé statistické a data science metody pro národní a mezinárodní hodnocení ve vzdělávání a výzkumu

akronym: TestEdR

koordinátor: AV ČR

realizace: 2024 - 26

hl. řešitel za PedF UK: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

pracoviště. ÚVRV


Poslední změna: 23. červen 2023 10:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: