TA ČR

Technologická agentura ČR


Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 


Oficiální stránky TA ČR


Podávání návrhu projektu TA ČR na pedagogické fakultě

Před podáním návrhu projektu musí navrhovatel předložit na oddělení vědy řádně podepsaný Formulář pro předkládání projektů TA ČR.


Poslední změna: 1. březen 2018 15:17 
Sdílet na: