TA ČR

Technologická agentura ČR


Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 


Oficiální stránky TA ČR


2. veřejná soutěž programu ÉTA TAČR, která se orientuje na aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum.

Fakultní termín pro odevzdání vygenerovaných projektů z ISTA je 18. 6. 2018 a to z důvodu odesílání projektů prostřednictvím datové schránky. Veškeré informace o programu jsou k nalezení na webových stránkách TAČR viz https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html


Podávání návrhu projektu TA ČR na Pedagogické fakultě UK

Před podáním návrhu projektu musí navrhovatel předložit na oddělení vědy řádně podepsaný Formulář pro předkládání projektů TA ČR.


Poslední změna: 10. květen 2018 14:21 
Sdílet na: