TA ČR

Technologická agentura ČR


Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 


Oficiální stránky TA ČR


Termíny a lhůty

Harmonogram veřejných soutěží 2017

koncen února 2017 - 4. veřejná soutěž programu DELTA

koncem března 2017 - 1. veřejná soutěž programu ZÉTA

duben 2017 - 3. veřejná soutěž programu EPSILON

koncem května 2017 - 1. veřejná soutěž programu ÉTA

druhé pololetí roku 2017 - dvě veřejné soutěže v programech DELTA a THÉTA


Podávání návrhu projektu TA ČR na pedagogické fakultě

Před podáním návrhu projektu musí navrhovatel předložit na oddělení vědy řádně podepsaný Formulář pro předkládání projektů TA ČR.


Poslední změna: 26. leden 2017 13:07 
Sdílet na: