Ministerstvo kultury

NAKI II


Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 – 2022 (NAKI II) je zaměřen na aplikovaný výzkum a vývoj ve smyslu teoretické a experimentální práce cílené na získání nových poznatků a dovedností, využitelných pro vývoj nových nebo značně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity poskytuje praktické využití poznatků a dovedností při utváření kulturní orientace člověka, záchraně a využití kulturního dědictví, přijímání, vytváření a uchovávání kulturních hodnot a formování kulturních způsobů soužití.


Vizí Programu je prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje dosáhnout zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století a v podmínkách očekávaných globálních změn.


Oficiální stránky MK ČR - NAKI II


Termíny a lhůty

25. duben 2017 - termín pro odevzdání návrhu projektu na oddělení vědy

2. květen 2017 - termín odeslání návrhu projektu poskytovateli

Vyhlášení veřejné soutěže

Formulář pro předkládání projektů NAKI ke schválení vedením fakulty

Všechny formuláře pro podání návrhu projektu jsou dostupné na stránkách Ministerstva kultury ČR.
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: