Norway Grants

Fondy EHP (Norway grants)

Podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.


Cíl programu

Cílem programu je zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České republice, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Program Vzdělávání podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí, které vedou k modernizaci a inovaci výuky. Školy si také mohou vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci studijních a výukových pobytů. Na realizaci projektů je vyčleněno téměř 7 milionů eur. V prvních dvou kolech výzev bylo podpořeno 57 projektů s celkovou alokací 3,5 milionu euro.


Obecné podmínky

Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – většinou to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně.


Další informace jsou k dispozici v jednotlivých záložkáchprogram MVČR pro zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti, Projekty institucionální spolupráce (PIS), Projekty mobilit (PM), Projekty odborného vzdělávání (POV), Projekty inkluzivního vzdělávání (PIV).


Aktuální výzvy Norway grants pro ČR ZDE:

   Zde přístup do systému, kde můžete žádost o grant vložit.

   https://eea-app.dzs.cz/eea/


Termíny

  • Uzávěrka žádostí v rámci výzvy mediální gramotnosti 1.7.2021 (12.00 hod) Příručka pro žadatele / fakultní termín je 25.6.2021

  • 6. listopadu 2020 bylo vyhlášeno třetí kolo výzev

  • Uzávěrka žádostí PIS, PM,POV a PIV 17.2.2021 (15:00) / pro projekty Inkluzivního vzdělávání je fakultní termín 25.2.2021

  • Bližší informace k projektům institucionální spolupráce naleznete zde Příruka pro žadatele a v záložce Výzvy.

Před podáním projektu v systému https://eea-app.dzs.cz/eea/ je potřeba vyplnit fakultní formulář a projekt musí být schálen vedením fakulty před odesláním na grantovou agenturu

Fakultní formulář k dispozici zde: VZOR


Kdo si může požádat o projekt?

  • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

  • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

Kdo může být partnerem projektu? 

  • Instituce/organizace z České republiky a donorských států 

  • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu 

V rámci projektu je možné: 

  • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy

  • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. 

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.  Řešené na PedF UK:


doba řešení: 2022 - 23

řešitel: Červený Igor Bc.

název projektu: Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny

CCŽV PedF CUNI


   Další informace a zadávací dokumentace:

   https://www.dzs.cz/en/program/eea-grants/projects-and-grants#calls  

Poslední změna: 3. únor 2023 12:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: