Horizon EUROPE (2021-27)

HORIZONT EVROPA

Nové výzvy HORIZONT EVROPA s podporou MŠMT

Pravděpodobnost přijetí/Succes rateNa prosincovém představení evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa, které jsme pro zájemce připravili, navazuje informační kampaň pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se uskuteční od 8. do 11. března 2021. Národní kontakty (NCP) představí nové příležitosti v oblastech své působnosti, plánované výzvy a pravidla programu Horizont Evropa, tentokrát detailněji v několika samostatných blocích.


Informační kampaň je určena pro všechny výzkumnice a výzkumníky, zaměstnance projektové podporyy výzkumných institucí i inovačních firem. Účastníci se dozvědí, co se očekává v pracovních programech, jaká budou podporovaná témata ve výzvách v roce 2021, jaké jsou hlavní strategické cíle i návaznosti programu na evropské politiky výzkumu a inovací. Pozornost bude věnována také novým aspektům, rozdílům a návaznostem na program Horizont 2020.


Aktuální výzvy progamu HEUROPE:


Podrobný seminář PedF o výzvě a "jak podat návrh" zde:

Seminář HORIZON EUROPE pro žadatele

Jak vložit návrh projektu do systému EC EUROPA

Jak sestavit rozpočet pro výzvu HORIZON EUROPE ERC SYNERGY

Příručka Finanční pravidla programu Horizon Europe TC AV ČR

Seminář (AJ) pro žadatele podpory TC AV ČR: Záznam semináře


Krátké informativní video o programu Horizont Evropa, které jsme připravili, shlédnete na You Tube kanálu TC zde.

Seminář FINANČNÍ PRAVIDLA PROGRAMU HORIZONT EVROPA, který se koná ONLINE 24.3.2021 od 9:00 do 13:00 hod.

Link pro online sledování semináře je zde (link začne fungovat 30 minut předem). Prezentace ke stažení: zdeManuál pro založení návrhu proejktu H EUROPE zde:

Manuál (AJ)

Návrhy consrotia a projektů se zadávají do systému EC EUROPA:

ecas.ec.europa.eu

registrace profilu do protálu EC EUROPA zde:

registrace

Případné dotazy můžete zasílat takénaZpřístupnění návrhů projektů referentům v systému EC EUROPA:

Kdy v záložce:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea/projects

satčí kliknout na tlačítko vpravo "actions", zvolit "manage

consortium", poté vybrat "Beneficiary Univerzita Karlova" a objeví se

vám tabula "roles", kde sjedete úplně dolů a kliknete na tlačítko "add

roles" a zde stačí vybrat roli "project finantial signatory" a zadat

buď můj email, příapdně id

příklad id:     Lothar Filip Rudorfer    lotharfilip.rudorfer@pedf.cuni.cz     n002wh0a

Co je to Horizont Evropa?

Horizont Evropa je 9. evropský rámcový program, který navazuje na Horizon 2020 a který bude platit pro roky 2021-2027.

„Investovat do výzkumu a inovací znamená investovat do budoucnosti Evropy. Finanční prostředky Evropské unie umožnily týmům z mnoha zemí a vědeckých disciplín spolupracovat a činit objevy, o kterých se nám ani nezdálo, čímž se Evropa stala v celosvětovém měřítku špičkou ve výzkumu a inovacích. Program Horizont Evropa má na tento úspěch navázat a nadále zlepšovat život občanů i celé společnosti.“


Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost

„Program Horizont 2020 je jedním z největších úspěchů Evropy, ale nový program Horizont Evropa míří ještě výše. Abychom posílili celosvětové vedoucí postavení EU v oblasti vědy, chceme v rámci tohoto programu navýšit financování Evropské rady pro výzkum a stanovením nových ambiciózních cílů pro unijní výzkum opětovně zapojit občany. V zájmu modernizace financování průlomových inovací v Evropě také navrhujeme vytvoření nové Evropské rady pro inovace.“

Carlos Moedas, komisař pro výzkum, vědu a inovace


Hlavní rysy

1) věda otevřená světu a inovací

2) podpora inovací a lepší transfer technologií

3) spolupráce mezi institucemi různých zemí a mobilita vědců


Finance

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise 100 miliard eur na výzkum a inovace.

Navrhovaný rozpočet ve výši 100 miliard eur na období 2021–2027 zahrnuje 97,6 miliardy eur pro program Horizont Evropa (z čehož 3,5 miliardy eur bude přiděleno v rámci fondu InvestEU) a 2,4 miliardy eur pro program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. Program Euratomu, který financuje výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a radiační ochrany, se více zaměří na využití v oblastech mimo energetiku, jako je zdravotní péče a lékařské vybavení, a v rámci akcí „Marie Skłodowska-Curie“ rovněž podpoří mobilitu jaderných výzkumných pracovníků.


Granty Synergy mohou činit maximálně 10 milionů EUR na období 6 let (poměrné pro projekty kratšího trvání). V návrhu lze však celkem požádat o dodatečné 4 miliony EUR na pokrytí:

Grant ERC může pokrýt až 100% celkových způsobilých přímých nákladů na výzkum plus příspěvek 25% celkových způsobilých nákladů na nepřímé náklady.


Fakultní formulář k výzvě zde: formulář
Poslední změna: 29. červen 2022 11:20 
Sdílet na: