Horizon EUROPE (2021-27)

HORIZONT EVROPA

Nové výzvy HORIZONT EVROPA s podporou MŠMT

Pravděpodobnost přijetí/Succes rate


Horizont Evropa je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace pro období 2021–2027. Program navazuje na úspěchy dosažené programem Horizont 2020, který skončil v prosinci 2020 a je často označován jakožto „success story“ EU. Horizont Evropa je nejen největším, ale (slovy Evropské komise) také dosud nejambicióznějším výzkumným a inovačním programem, který má potenciál vytvořit významný vědecký, společenský a ekonomický dopad, přispět ke klimatickým cílům a vytvořit nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa.


Aktuální výzvy progamu HEUROPE:

 • výzva HEUROPE projekty typu Hop-ON Hop-on mechanismus Horizontu Evropa pro widening countries. Podrobnější informace k mechanismu najdete zde: Výzva Hop-on Facility otevřena a zde Nástroj Hop-on. První projekty způsobilé pro nástroj Hop-on jsou už zveřejněny na portálu Funding and Tender. Opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on Zatím takto lze vyhledat 9 projektů, a to z výzvy Zdraví. Každý projekt je možné ihned kontaktovat (ikonka vpravo) s nabídkou partnerství a expertízy v dané oblasti. Tento nástroj se bude aplikovat postupně ve výzvách 2. pilíře a Pathfinder ze 3. pilíře Horizontu Evropa. Předpokládáme, že další relevantní projekty bude Evropská komise průběžně doplňovat s blížícím se datem další uzávěrky na konci léta 2022. více info zde Témata jednotlivých výzev

 • Upozornění pro žadatele: nejvyšší povolený pracovní úvazek zaměstnanců pracujících na Horizontu Evropa je 1,2 úvazku.

  Praxe na našich fakultách není jednotná, někdo drží maximální

  úvazek jen 1,0, někdo dokonce až 1,5.

  Ideální je držet max 1,2 (doporučení auditora a respektování

  evropské směrnice [1] o max 48h pracovní době).

 • Seminář metodické podpory HORIZON EUROPE - záznam 14.3.2022 10:00


Podrobný seminář PedF o výzvě a "jak podat návrh" zde:

Seminář HORIZON EUROPE pro žadatele

Jak vložit návrh projektu do systému EC EUROPA

Jak sestavit rozpočet pro výzvu HORIZON EUROPE ERC SYNERGY

Brožura Finanční pravidla programu Horizon Europe TC AV ČR

Seminář (AJ) pro žadatele podpory TC AV ČR: Záznam semináře

Metodická podpora přípravy projektů Horizon Europe (FF UK)


Krátké informativní video o programu Horizont Evropa, které jsme připravili, shlédnete na You Tube kanálu TC zde.

Seminář FINANČNÍ PRAVIDLA PROGRAMU HORIZONT EVROPA, který se koná ONLINE 24.3.2021 od 9:00 do 13:00 hod.

Link pro online sledování semináře je zde (link začne fungovat 30 minut předem). Prezentace ke stažení: zdeManuál pro založení návrhu projektu H EUROPE zde:

Manuál (AJ)

Návrhy consortia a projektů se zadávají do systému EC EUROPA:

ecas.ec.europa.eu

registrace profilu do portálu EC EUROPA zde:

registrace

Případné dotazy můžete zasílat také naZpřístupnění návrhů projektů referentům v systému EC EUROPA:

Kdy v záložce:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea/projects

stačí kliknout na tlačítko vpravo "actions", zvolit "manage

consortium", poté vybrat "Beneficiary Univerzita Karlova" a objeví se

vám tabulka "roles", kde sjedete úplně dolů a kliknete na tlačítko "add

roles" a zde stačí vybrat roli "project finantial signatory" a zadat

buď můj email osoby, kterou přidáváte.


Co je to Horizont Evropa?

Horizont Evropa je 9. evropský rámcový program, který navazuje na Horizon 2020 a který bude platit pro roky 2021-2027.

„Investovat do výzkumu a inovací znamená investovat do budoucnosti Evropy. Finanční prostředky Evropské unie umožnily týmům z mnoha zemí a vědeckých disciplín spolupracovat a činit objevy, o kterých se nám ani nezdálo, čímž se Evropa stala v celosvětovém měřítku špičkou ve výzkumu a inovacích. Program Horizont Evropa má na tento úspěch navázat a nadále zlepšovat život občanů i celé společnosti.“


Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost

„Program Horizont 2020 je jedním z největších úspěchů Evropy, ale nový program Horizont Evropa míří ještě výše. Abychom posílili celosvětové vedoucí postavení EU v oblasti vědy, chceme v rámci tohoto programu navýšit financování Evropské rady pro výzkum a stanovením nových ambiciózních cílů pro unijní výzkum opětovně zapojit občany. V zájmu modernizace financování průlomových inovací v Evropě také navrhujeme vytvoření nové Evropské rady pro inovace.“

Carlos Moedas, komisař pro výzkum, vědu a inovace


Hlavní rysy

1) věda otevřená světu a inovací

2) podpora inovací a lepší transfer technologií

3) spolupráce mezi institucemi různých zemí a mobilita vědců


Finance

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise 100 miliard eur na výzkum a inovace.

Navrhovaný rozpočet ve výši 100 miliard eur na období 2021–2027 zahrnuje 97,6 miliardy eur pro program Horizont Evropa (z čehož 3,5 miliardy eur bude přiděleno v rámci fondu InvestEU) a 2,4 miliardy eur pro program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. Program Euratomu, který financuje výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a radiační ochrany, se více zaměří na využití v oblastech mimo energetiku, jako je zdravotní péče a lékařské vybavení, a v rámci akcí „Marie Skłodowska-Curie“ rovněž podpoří mobilitu jaderných výzkumných pracovníků.


Granty Synergy mohou činit maximálně 10 milionů EUR na období 6 let (poměrné pro projekty kratšího trvání). V návrhu lze však celkem požádat o dodatečné 4 miliony EUR na pokrytí:

Grant ERC může pokrýt až 100% celkových způsobilých přímých nákladů na výzkum plus příspěvek 25% celkových způsobilých nákladů na nepřímé náklady.


Fakultní formulář k výzvě zde: formulář
Poslední změna: 6. prosinec 2023 19:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: