Pracovníci oddělení

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka pro zahraniční vztahy, ERASMUS+ koordinátor

tel. +420 221 900 238

e-mail: miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz


Mgr. Nikola Velíšková, vedoucí oddělení, referentka pro ERASMUS+ program (přijíždějící a vyjíždějící studenti, bilaterální spolupráce), studentské mobility

tel. +420 221 900 236

e-mail: nikola.veliskova@pedf.cuni.cz


PhDr. Iva Beránková, referentka pro agendu podávání žádostí o zahraniční pracovní cesty, mobilitu vyjíždějících akademiků, mezinárodní projekty, administraci a uzavírání dohod v oblasti mezinárodní spolupráce

tel. +420 221 900 237

e-mail: iva.berankova@pedf.cuni.cz


Petra Zákoutská, referentka pro mobilitu přijíždějících akademiků, Fond mobility, POINT, strategická partnerství, Visegrádský fond, Mezinárodní kreditovou mobilitu a administraci žádostí v rámci meziuniverzitní spolupráce

tel. +420 221 900 237

e-mail: petra.zakoutska@pedf.cuni.cz


Naděžda Kvasničková, referentka pro evidenci dat o mezinárodních vztazích a spolupráci

tel. +420 221 900 237

e-mail: nadezda.kvasnickova@pedf.cuni.cz


Najdete nás také na facebooku!


Poslední změna: 26. srpen 2019 16:07 
Sdílet na: