Koordinátoři

FAKULTNÍ KOORDINÁTOR

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (proděkan pro zahraniční vztahy)

Telefon:  +420 221 900 238

e-mail:


Mgr. Jana Peclováreferentka (ERASMUS+ program: přijíždějící a vyjíždějící studenti, bilaterální spolupráce, studentské mobility)

tel. +420 221 900 236

e-mail: jana.peclova@pedf.cuni.cz


KATEDERNÍ KOORDINÁTOŘI PRO ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

KATEDRA ANDRAGOGIKY A MANAGEMENTU VZDĚLÁVÁNÍ

doc. PhDr. David Krámský, Ph.D. ( )

Myslíkova 7


KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA LITERATURY

PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. ( )

Celetná 13


KATEDRA BIOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ

RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4, 3.patro » 316


KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA ČESKÉ LITERATURY

Mgr. MgA. Eva Navrátilová ( eva.navratilova@pedf.cuni.cz )

M. Rettigové 4


KATEDRA DĚJIN A DIDAKTIKY DĚJEPISU

PhDr. Iva Beránková ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY

PhDr. Renáta Listíková, Dr. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA GERMANISTIKY

PhDr.Tamara Bučková, Ph.D. ( )

Celetná 13


KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA CHEMIE A DIDAKTIKY CHEMIE

doc. Martin Rusek, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A TECHNICKÉ VÝCHOVY

PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY A FILOZOFIE

Mgr. David Rybák, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA PRE-PRIMÁRNÍ A PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. ( ),

M. Rettigové 4


KATEDRA PSYCHOLOGIE

Mgr. David Doubek, Ph.D. ( )

Myslíkova 7

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D. ( jitka.tausova@pedf.cuni.cz)


KATEDRA RUSISTIKY A LINGVODIDAKTIKY

PaedDr. Antonín Hlaváček ( )

Celetná 13


KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA PEDAGOGIKY

PhDr. Jana Kočí, Ph.D. ( jana.koci@pedf.cuni.cz)

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY

prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (jiri.suchy@pedf.cuni.cz)

M. Rettigové 4

Brandýs n. L., B036


KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


ÚSTAV VÝZKUMU A ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PhDr.Vít Šťastný, Ph.D. ( )

Myslíkova 7Pokyny pro fakultní koordinátory


Poslední změna: 23. listopad 2023 10:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: