Koordinátoři

FAKULTNÍ KOORDINÁTOR

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (proděkan pro zahraniční vztahy)

Telefon:  +420 221 900 238

e-mail:


Stanislava Vlčková (administrativní záležitosti, akademici)

Telefon:  +420 221 900 237

e-mail:


Mgr. Nikola Poulová (administrativní záležitosti, přijíždějící studenti a vyjíždějící studenti)

Telefon: +420 221 900 237

e-mail:


KOORDINÁTOŘI KATEDER

KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA LITERATURY

PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. ( )

José Martího 31


KATEDRA BIOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA ČESKÉ LITERATURY

Doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA DĚJIN A DIDAKTIKY DĚJEPISU

Doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA GERMANISTIKY

PhDr.Tamara Bučková, Ph.D. ( )

Spálená 10


KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA CHEMIE A DIDAKTIKY CHEMIE

PhDr. Martin Rusek, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY A FILOZOFIE

Mgr. David Rybák, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

PhDr. Jana Stará, Ph.D. ( ),

M. Rettigové 4


KATEDRA PSYCHOLOGIE

Mgr. David Doubek, Ph.D. ( )

Myslíkova 7


KATEDRA RUSISTIKY A LINGVODIDAKTIKY

PaedDr. Antonín Hlaváček ( )

Spálená 10


KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Mgr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ( ,

)

M. Rettigové 4


KATEDRA PEDAGOGIKY

Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Mgr. Martin Pádivý ( )

M. Rettigové 4

Brandýs n. L., B036


KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Doc. Dr. Marie Fulková, Ph.D. ( ),

Mgr. Helena Kafková, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4


ÚSTAV VÝZKUMU A ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. ( )

Myslíkova 7


CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. ( )

M. Rettigové 4Pokyny pro fakultní koordinátory


Poslední změna: 26. září 2017 11:21 
Sdílet na: