Termíny

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

A. Uzavírání bilaterálních smluv:

Bilaterální smlouvy na příští školní rok musí být uzavřeny vždy do konce prosince předcházejícího akademického roku. V současné době se připravují inter-institucionální dohody pro program ERASMUS+, které začnou platit od 2017/18.


B. Doručení přihlášek studentů pro studium na zahraničních univerzitách:

Pro studium v zahraničí v ZS: Na různých zahraničních univerzitách jsou tyto termíny různé, řiďte se proto pokyny katedrálních koordinátorů, aby mohla být přihláška včas odeslána.


Pro studium v zahraničí v LS: Obvykle do konce října.


C. Podávání žádostí pomocí on-line systému:

Žádosti na studijní mobility podávají studenti v on-line systému na adrese https://is.cuni.cz/webapps/. Žádosti se podávají na ZS, LS nebo na celý akademický rok. Termín pro podávání žádostí na akademický rok 2017/18 je od 16. 2. 2017 do 15. 3. 2017.

Každý student si může založit maximálně 3 přihlášky.


Výběrové řízení na praktické stáže (2017/2018) proběhne na odd. zahr. vztahů

28. 3. 2017.


D. Výběrová řízení na katedrách

Termíny výběrových řízení pro uchazeče na mobility v ZS, LS a na celý akademický rok bývají zveřejněny na nástěnkách a webových stránkách kateder a rovněž na těchto www stránkách ERASMUS! Sledujte pozorně nástěnky kateder, webové stránky kateder a stránky ERASMUS programu a také náš facebook! Obraťte se na ERASMUS koordinátora Vaší katedry, abyste termín výběrového řízení nepromeškali!!! Navštivte v úředních hodinách odd. pro zahraniční vztahy!


Podrobnosti k výběr. řízení naleznete na stránkách jednotlivých kateder nebo u katedrálních koordinátorů).


Termíny výběrových řízení pro pobyty v ak. roce 2017/18:

 • Katedra anglického jazyka a literatury: 17. 3. 2017 od 13:00 (Celetná 13, 2.patro)

 • Katedra českého jazyka:

 • Katedra české literatury:

 • Katedra biologie a environmentálních studií:

 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu:

 • Katedra francouzského jazyka a literatury: 21. 3. 2017 od 12.30 v R403 (viz web)

 • Katedra germanistiky:

 • Katedra hudební výchovy: 22. 3. 2017 od 13.30 v R413

 • Katedra chemie a didaktiky chemie:

 • Katedra informačních technologií a technické výchovy:

 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky:

 • Katedra občanské výchovy a filozofie:

 • Katedra pedagogiky:

 • Katedra primární pedagogiky: 20. 3. 2017 od 16.00 v R225

 • Katedra psychologie: 4. 4. 2017 od 9.00, učebna MLAB v Myslíkově ulici

 • Katedra rusistiky a lingvodidaktiky:

 • Katedra speciální pedagogiky: 6. 4. 2017 od 12.30 v R402

 • Katedra tělesné výchovy: 22. 3. 2017 od 10.00, PedF UK Brandýs nad Labem Info

 • Katedra výtvarné výchovy:


Poslední změna: 28. březen 2017 12:01 
Sdílet na: