Termíny

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

A. Uzavírání bilaterálních smluv:

Bilaterální smlouvy na příští školní rok musí být uzavřeny vždy do konce prosince předcházejícího akademického roku.


B. Doručení přihlášek studentů pro studium na zahraničních univerzitách:

Pro studium v zahraničí v ZS: Na různých zahraničních univerzitách jsou tyto termíny různé, řiďte se proto pokyny katedrálních koordinátorů, aby mohla být přihláška včas odeslána.


Pro studium v zahraničí v LS: Obvykle do konce října.


C. Podávání žádostí pomocí on-line systému:

Žádosti na studijní mobility podávají studenti v on-line systému na adrese https://is.cuni.cz/webapps/. Žádosti se podávají na ZS, LS nebo na celý akademický rok.


Každý student si může založit maximálně 3 přihlášky.


Oznámení o otevření aplikace je vždy vyvěšeno v sekci aktuality.

D. Výběrová řízení na katedrách

Termíny výběrových řízení pro uchazeče na mobility v ZS, LS a na celý akademický rok bývají zveřejněny na nástěnkách a webových stránkách kateder a rovněž na těchto www stránkách ERASMUS+! Sledujte pozorně nástěnky kateder, webové stránky kateder a stránky ERASMUS programu a také náš facebook! Obraťte se na ERASMUS koordinátora Vaší katedry, abyste termín výběrového řízení nepromeškali!!! Navštivte v úředních hodinách odd. pro zahraniční vztahy!


Podrobnosti k výběr. řízení naleznete na stránkách jednotlivých kateder nebo u katederních koordinátorů.


Termíny výběrových řízení pro pobyty v ak. roce 2022/23:

 • Katedra andragogiky a managementu vzdělávání:


 • Katedra anglického jazyka a literatury:


 • Katedra českého jazyka:


 • Katedra české literatury:


 • Katedra biologie a environmentálních studií:

  pátek, 1/4/2022 (do 20:00) – poslat písemně projekt stáže výběrové komisi, úterý, 5/4/2022 (od 9:00) – ústní část výběrového řízení v R309.

  detaily zde: https://pages.pedf.cuni.cz/kbes/vyberove-rizeni-erasmus-na-skolni-rok-2022-2/

 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu:

  7.4.2022. Rozpis bude upřesněn.

 • Katedra francouzského jazyka a literatury:

  středa 30.3.2022

  15.00- 16.30 v R403

 • Katedra germanistiky:


 • Katedra hudební výchovy:


 • Katedra chemie a didaktiky chemie:


 • Katedra informačních technologií a technické výchovy:


 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky:


 • Katedra občanské výchovy a filozofie:


 • Katedra pedagogiky:


 • Katedra pre-primární a primární pedagogiky:


 • Katedra psychologie:


 • Katedra rusistiky a lingvodidaktiky:


 • Katedra speciální pedagogiky:


 • Katedra tělesné výchovy:


 • Katedra výtvarné výchovy:

  bližší informace na https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-203.html


Poslední změna: 21. březen 2022 09:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: