Termíny

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

A. Uzavírání bilaterálních smluv:

Bilaterální smlouvy na příští školní rok musí být uzavřeny vždy do konce prosince předcházejícího akademického roku. V současné době se připravují inter-institucionální dohody pro program ERASMUS+, které začnou platit od 2019/20.


B. Doručení přihlášek studentů pro studium na zahraničních univerzitách:

Pro studium v zahraničí v ZS: Na různých zahraničních univerzitách jsou tyto termíny různé, řiďte se proto pokyny katedrálních koordinátorů, aby mohla být přihláška včas odeslána.


Pro studium v zahraničí v LS: Obvykle do konce října.


C. Podávání žádostí pomocí on-line systému:

Žádosti na studijní mobility podávají studenti v on-line systému na adrese https://is.cuni.cz/webapps/. Žádosti se podávají na ZS, LS nebo na celý akademický rok. Termín pro podávání žádostí na akademický rok 2019/20 je od 16. 2. 2019 do 17. 3. 2019.

Každý student si může založit maximálně 3 přihlášky.


Výběrové řízení na praktické stáže (2019/2020) proběhne na odd. zahr. vztahů: (bude upřesněno). Potřebné dokumenty odevzdejte na OZV PedF UK do 25. 3. 2019.


D. Výběrová řízení na katedrách

Termíny výběrových řízení pro uchazeče na mobility v ZS, LS a na celý akademický rok bývají zveřejněny na nástěnkách a webových stránkách kateder a rovněž na těchto www stránkách ERASMUS+! Sledujte pozorně nástěnky kateder, webové stránky kateder a stránky ERASMUS programu a také náš facebook! Obraťte se na ERASMUS koordinátora Vaší katedry, abyste termín výběrového řízení nepromeškali!!! Navštivte v úředních hodinách odd. pro zahraniční vztahy!


Podrobnosti k výběr. řízení naleznete na stránkách jednotlivých kateder nebo u katedrálních koordinátorů).


Termíny výběrových řízení pro pobyty v ak. roce 2019/20:

 • Katedra andragogiky a managementu vzdělávání:

 • Katedra anglického jazyka a literatury: 28. 3. v 9:00 v S210 (M. Rettigové 8)

 • Katedra českého jazyka:

 • Katedra české literatury: 3. 4. v 15:00 v R424

 • Katedra biologie a environmentálních studií: 3. 4. v 10:30 v R312

 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu: 8. 4. ve 14:30 v R446

 • Katedra francouzského jazyka a literatury: 20. 3. 2019 ve 12:00 v R403

 • Katedra germanistiky:

 • Katedra hudební výchovy: 27. 3. 2019 v 8:30 v R417

 • Katedra chemie a didaktiky chemie: 3.4. ve 12.30 v R201

 • Katedra informačních technologií a technické výchovy:

 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky: 20. 3. 2019 v 15:00 (místnost bude upřesněna)

 • Katedra občanské výchovy a filozofie: 25. 3. v 16:30 v R207c

 • Katedra pedagogiky:

 • Katedra pre-primární a primární pedagogiky: 22. 3. 2019 od 9:00 v R192

 • Katedra psychologie: 22.3. od 10:45 v MLAB

 • Katedra rusistiky a lingvodidaktiky:

 • Katedra speciální pedagogiky: 27. 3. 2018 v 13.00 v R402

  Podklady k výběrovému řízení: životopis, motivační dopis v cizím jazyce zahrnující předpokládaný plán studia na zahraniční univerzitě a studijní plán na PedF UK. Výběrové řízení bude probíhat v angličtině a v němčině (pro zájemce o studium v německém jazyce).

 • Katedra tělesné výchovy: 19. 3. v 10:00 na KTV v Brandýse nad Labem

 • Katedra výtvarné výchovy: 28. 3. v 9:30 v R326dPoslední změna: 2. duben 2019 13:10 
Sdílet na: