Termíny

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

A. Uzavírání bilaterálních smluv:

Bilaterální smlouvy na příští školní rok musí být uzavřeny vždy do konce prosince předcházejícího akademického roku. V současné době se připravují inter-institucionální dohody pro program ERASMUS+, které začnou platit od 2018/19.


B. Doručení přihlášek studentů pro studium na zahraničních univerzitách:

Pro studium v zahraničí v ZS: Na různých zahraničních univerzitách jsou tyto termíny různé, řiďte se proto pokyny katedrálních koordinátorů, aby mohla být přihláška včas odeslána.


Pro studium v zahraničí v LS: Obvykle do konce října.


C. Podávání žádostí pomocí on-line systému:

Žádosti na studijní mobility podávají studenti v on-line systému na adrese https://is.cuni.cz/webapps/. Žádosti se podávají na ZS, LS nebo na celý akademický rok. Termín pro podávání žádostí na akademický rok 2018/19 je od 19. 2. 2018 do 11. 3. 2018.

Každý student si může založit maximálně 3 přihlášky.


Výběrové řízení na praktické stáže (2018/2019) proběhne na odd. zahr. vztahů: (bude upřesněno). Potřebné dokumenty odevzdejte na OZV PedF UK do úterý 13. 03. 2018.


D. Výběrová řízení na katedrách

Termíny výběrových řízení pro uchazeče na mobility v ZS, LS a na celý akademický rok bývají zveřejněny na nástěnkách a webových stránkách kateder a rovněž na těchto www stránkách ERASMUS! Sledujte pozorně nástěnky kateder, webové stránky kateder a stránky ERASMUS programu a také náš facebook! Obraťte se na ERASMUS koordinátora Vaší katedry, abyste termín výběrového řízení nepromeškali!!! Navštivte v úředních hodinách odd. pro zahraniční vztahy!


Podrobnosti k výběr. řízení naleznete na stránkách jednotlivých kateder nebo u katedrálních koordinátorů).


Termíny výběrových řízení pro pobyty v ak. roce 2018/19:

 • Katedra anglického jazyka a literatury: 13. 3. 2018, 13:30, R010A

 • Katedra českého jazyka:

 • Katedra české literatury:

 • Katedra biologie a environmentálních studií:

 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu: 12. 3. 2018, 14:00, R446

 • Katedra francouzského jazyka a literatury: 15. 3. 2018, 15:00, R403 http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/

 • Katedra germanistiky:

  • 19. 3. 2018 v 17:30, kancelář KG ve Spálené 10 (2. patro)

   PhDr.Tamara Bučková, Ph.D. (předsedkyně); členky komise: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. a Mag. Christiane Poimer

  • 20. 3. 2018 v 11:00, kancelář KG ve Spálené 10 (2. patro)

   PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (předsedkyně); členky komise: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph. D. a Mag. Christiane Poimer

  Pondělní termín je určený především pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Studenti/studentky ohlásí mailem dr. Bučkové, na který termín se dostaví.


 • Katedra hudební výchovy: 15. 3. 2018, 14:00 (místnost bude upřesněna)

 • Katedra chemie a didaktiky chemie:

 • Katedra informačních technologií a technické výchovy:

 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky:

 • Katedra občanské výchovy a filozofie:

 • Katedra pedagogiky:

 • Katedra primární pedagogiky: 20. 3. 2018, 12:30, R229

 • Katedra psychologie: 23.3. 2018, 14:00, MLAB


  Uchazeči zašlou motivační dopis v AJ do 22.3. na adresu david.doubek@pedf.cuni.cz. Na výběrové řízení je nutné si připravit předběžný plán studia v zahraničí a výjezdu. Řízení probíhá v AJ.


 • Katedra rusistiky a lingvodidaktiky:

 • Katedra speciální pedagogiky: 20. 3. 2018 od 13:30, R 402.


  Dostavte se prosím na zahájení výběrového řízení ve 13.30. Podklady k výběrovému řízení: životopis (v cizím jazyce), motivační dopis (v cizím jazyce) zahrnující předpokládaný plán studia na zahraniční univerzitě a studijní plán na PedF UK. Výběrové řízení bude probíhat v angličtině a v němčině (pro zájemce o studium v německém jazyce).

 • Katedra tělesné výchovy: 19. 03. 2018, 10:00 na KTV v Brandýse nad Labem

 • Katedra výtvarné výchovy:


Poslední změna: 20. březen 2018 16:04 
Sdílet na: