Termíny

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

A. Uzavírání bilaterálních smluv:

Bilaterální smlouvy na příští školní rok musí být uzavřeny vždy do konce prosince předcházejícího akademického roku. Inter-institucionální dohody pro program ERASMUS+, které platí v 2020/21.


B. Doručení přihlášek studentů pro studium na zahraničních univerzitách:

Pro studium v zahraničí v ZS: Na různých zahraničních univerzitách jsou tyto termíny různé, řiďte se proto pokyny katedrálních koordinátorů, aby mohla být přihláška včas odeslána.


Pro studium v zahraničí v LS: Obvykle do konce října.


C. Podávání žádostí pomocí on-line systému:

Žádosti na studijní mobility podávají studenti v on-line systému na adrese https://is.cuni.cz/webapps/. Žádosti se podávají na ZS, LS nebo na celý akademický rok. Termín pro podávání žádostí na akademický rok 2020/21 je od 17. 2. 2020 do 15. 3. 2020.

Každý student si může založit maximálně 3 přihlášky.


Výběrové řízení na praktické stáže (2020/2021) proběhne na odd. zahr. vztahů: (bude upřesněno). Potřebné dokumenty odevzdejte na OZV PedF UK do 26. 3. 2020.


D. Výběrová řízení na katedrách

Termíny výběrových řízení pro uchazeče na mobility v ZS, LS a na celý akademický rok bývají zveřejněny na nástěnkách a webových stránkách kateder a rovněž na těchto www stránkách ERASMUS+! Sledujte pozorně nástěnky kateder, webové stránky kateder a stránky ERASMUS programu a také náš facebook! Obraťte se na ERASMUS koordinátora Vaší katedry, abyste termín výběrového řízení nepromeškali!!! Navštivte v úředních hodinách odd. pro zahraniční vztahy!


Podrobnosti k výběr. řízení naleznete na stránkách jednotlivých kateder nebo u katederních koordinátorů).


Termíny výběrových řízení pro pobyty v ak. roce 2020/21:

 • Katedra andragogiky a managementu vzdělávání:

 • Katedra anglického jazyka a literatury: Budete kontaktováni koordinátorem.

 • Katedra českého jazyka:

 • Katedra české literatury:

 • Katedra biologie a environmentálních studií: Budete kontaktováni koordinátorem.

 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu: Budete kontaktováni koordinátorem.

 • Katedra francouzského jazyka a literatury: 19. 3. 2020, 16:15 https://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/informace-pro-vyjizdejici-studenty/

 • Katedra germanistiky: 20. 3. na základě odevzdaných dokumentů.

 • Katedra hudební výchovy:

 • Katedra chemie a didaktiky chemie: Budete kontaktováni koordinátorem.

 • Katedra informačních technologií a technické výchovy: Budete kontaktováni koordinátorem.

 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky: 24. 3. 2020, kontaktujte prosím předem doc. Jirotkovou emailem

 • Katedra občanské výchovy a filozofie:

 • Katedra pedagogiky:

 • Katedra pre-primární a primární pedagogiky: 25. 3. 2020, 9:00

 • Katedra psychologie:

 • Katedra rusistiky a lingvodidaktiky:

 • Katedra speciální pedagogiky:

  Výběrové řízení pro vyjíždějící studenty v rámci Erasmus mobility proběhne za Katedru speciální pedagogiky dne 23. 3. 2020 od 11.00 prostřednictvím Skype hovoru. Studenti budou obesláni s časy pro skypehovor. Podklady (CV, motivační dopis zahrnující předpokládaný studijní plán/výběr předmětů na zahr. univerzitě v anglickém/německém jazyce) zašlete v elektronické podobě na adresu: lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz do 21. 3. 2020.

 • Katedra tělesné výchovy:

 • Katedra výtvarné výchovy: 24. 3. 2020 od 15:00

  Do pátku 20. 3. 2020 musí uchazeči KVV doručit do rukou pí sekretářky individuální studijní projekt (blíže zde https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-55.html)


Poslední změna: 20. březen 2020 10:59 
Sdílet na: