Visegradský fond

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) je mezinárodní organizací se sídlem v Bratislavě. Byl založen vládami zemí Visegrádské skupiny (V4) - Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko - dne 9. června 2000.


Cílem fondu je podporovat a usnadňovat rozvoj bližší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu a také mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména pak zeměmi západního Balkánu a zeměmi Východního partnerství. Dosahuje toho skrze grantovou podporu společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže, přeshraničních projektů a podpory turismu a také skrze individuální programy mobility (stipendia, pobyty).


Rozpočet fondu (8 milionů € pro rok 2014) se skládá z rovnocenných příspěvků vlád Visegrádské skupiny. Fond spravuje pravidelné grantové programy (Malé granty/Small Grants, Standardní granty/Standard Grants, Visegrádský strategický program/the Visegrad Strategic Program, Visegrádské strategické konference/the Visegrad Strategic Conferences a program Visegrad+/Visegrad+ pprogram), a oddělený program Visegrad 4 Eastern Partnership, který má svá grantová a stipendijní schémata.


Nevládní a neziskové organizace, obce a místní nebo regionální orgány státní správy, školy a univerzity, ale také soukromé společnosti nebo jednotlivci mohou žádat o grantovou podporu za předpokladu, že se jejich projekty zabývají daným regionem a umožňují další rozvoj spolupráce mezi projektovými partnery z regionu.


Bližší informace: Visegrad Fund (ExternĂ­ odkaz http://visegradfund.org/)


Podmínky a pravidla pro poskytování stipendií, formulář pro uzavření smlouvy a přihláška jsou k dispozici na webu MVF (ExternĂ­ odkaz http://visegradfund.org/scholarships/)Poslední změna: 23. listopad 2021 11:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: