Archiv

 • Projekty 7. a 8. rámcový program EU:

eviduje oddělení pro vědu PedF UK, v kompetenci proděkana pro vědu a výzkum

instituce: Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV)


 • Projekty Erasmus+ (a dříve TEMPUS, Comenius, Grundtvig), Visegrad, ERASMUS+ (KA1, KA2, KA3), ... :

eviduje Oddělení pro zahraniční vztahy PedF UK, v kompetenci proděkana pro zahraniční vztahy

instituce: MŠMT, DZS, EACEA EK, ... • Mezinárodní projekty v roce 2016


Katedra primární pedagogiky

Název projektu: WELCOME (z anglického WE Learn and COMmunicate Ensemble - volně přeloženo „učíme se a komunikujeme”)

Program: Erasmus+

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-024036

Účastníci: Hlavním koordinátorem projektu je společnost Raabe. Projektu se účastní kromě zástupců odborných organizací také pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení z České republiky, Slovenska a Bulharska.

Stručná charakteristika akce:

Cílem projektu je vytvořit metodické a didaktické materiály, které budou napomáhat integraci dětí se SVP v předškolních zařízeních. Materiály mají reflektovat aktuální vývoj v přístupu k dětem se SVP v participujících zemích a zaplňovat mezery v existující nabídce zdrojů pro pedagogy. Mezi hlavní výstupy bude patřit metodická příručka pro pedagogy (manuál) a dále interaktivní aplikace pro tablety, interaktivní tabule a počítače, které půjde použít pro práci s jednotlivci i skupinami dětí v MŠ. Primární orientace materiálů bude na děti se specifickými poruchami učení, řeči, ADHD a případně také děti nadané.


Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta, konkrétně Katedra primární pedagogiky bude hrát klíčovou roli při návrhu a implementaci intelektuálních výstupů projektu WELCOME.


Více informací o projektu: http://www.e-welcome.eu/o-projektu.


Katedra primární pedagogiky, Katedra občanské výchovy a filosofie

Název projektu: Children's Identities and Citizenship: Best Practice Guides

Program: Erasmus+ Jean Monnet Network

Číslo projektu: 553177-EEP-1-2014-1-UK-EPPJMO-NETWORK

Počet účastníků: 45

Pořádající pracoviště: KPP, KVOF (za KVOF dr. Michaela

Dvořáková)

Stručná charakteristika akce: V rámci projektu se koná 6 pracovních

schůzek. Každá schůzka se koná na jiné participující univerzitě. Cílem

pracovního setkání bude referování o dosavadním plnění projektových

výstupů a jednání pracovních skupin (hlavním výstupem projektu mají být

metodické příručky, best practices pro zapojení dimenze výchovy k

demokratickému občanství do učitelské přípravy a do základního

vzdělávání).


 • Mezinárodní projekty v roce 2015

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Název projektu: Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language

Program: LLP - Comenius - multilaterální

Číslo projektu: 526333-LLP-2012-IT -COMENIUS-CMP

Zahájení-ukončení: 2012-2015

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.


Název projektu: Learning Mathematics through new Communication Factors

Program: LLP - Comenius - multilaterální

Číslo projektu: 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP

Zahájení-ukončení: 2012-2014

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

WWW stránky: http://www.le-math.eu

Tento projekt byl oceněn - viz přiložený certifikát.


Katedra výtvarné výchovy

Název projektu: Creative Connections

Program: LLP - Comenius - multilaterální

Číslo projektu: 517844-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP

Zahájení-ukončení: 2011-2014

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

WWW stránky: http://creativeconnexions.eu/ • Katedra výtvarné výchovy dosáhla významného úspěchu na evropském vzdělávacím portálu School Education Gateway, který ocenil

  projekt Creative Connections jako „focus on innovation“: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/practices/rediscovering-and-redefining-i.htm


  Projekt Creative Connections využívá komunikaci s uměleckým dílem k navazování a rozvíjení dialogu a tvůrčích výměn mezi žáky a studenty z různých zemí Evropy. KVV a účastnické školy poskytují tomuto dialogu odborné, společenské a materiální zázemí. Projekt je postaven jak na tradiční výtvarné práci, tak na využití elektronických médií v oblasti žákovské komunikace účastníků. V centru zájmu jsou nejen výtvarná díla současných výtvarných umělců, uložená v sekci Connected Gallery, ale i výtvarná díla žáků a jejich tvůrčí interpretace. Různorodost vidění světa a autenticita výpovědí žáků, učitelů i umělců byly předmětem kvalitativního výzkumu, který vyústil v práci na kurikulu reflektované tvůrčí práce, propojující dříve oddělené vzdělávací oblasti v myšlenkově svěží a logický celek.


  Výsledky pedagogických a výzkumných prací v projektu jsou jako kurikulární model uloženy na webovém portálu, který je otevřen mezinárodní pedagogické veřejnosti a nabízí výukový materiál pro využití ve školní praxi i pro přípravu budoucích učitelů.


  Digitální katalog projektu http://www.ese.ipvc.pt/dc

  Projekt: http://creativeconnexions.eu


Katedra hudební výchovy

Název projektu: Perspectives of Music Culture and Education in Visegrad Countries

Program:Visegrad Small Grant Program

Číslo projektu: 11330011

Zahájení-ukončení: 2013-2014

Kontaktní osoba: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.


Katedra dějin a didaktiky dějepisu

Název projektu: Heritage, Management, Interpretation and Education

Program: IP Erasmus

Číslo projektu: ERA-IP-2013-16

Zahájení-ukončení: 2013-2014

Kontaktní osoba:prof. PhDr. K. Charvátová, CSc.


ÚVRV

Název projektu: Impact of school inspections on teaching and learning

Program: LLP - Transversal programme - KA1

Číslo projektu: 511490-LLP1-2010-1-NL-KA1-KA1SCR

Zahájení-ukončení: 2011-2014

Kontaktní osoba: PhDr. David Greger, Ph.D.

WWW stránky: http://schoolinspections.eu/


Katedra informačních technologií a technické výchovy

Název projektu: Do It Yourself in Education: Expanding digital competence to foster student agency and collaborative learning (DIYLAB)

Program: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, KA3 ICT Programme

Číslo projektu: 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP

Zahájení-ukončení: 2014-2016

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

WWW stránky: http://diylab.eu/


Středisko vzdělávací politiky

Název projektu: CONGRAD - Conducting Graduate Surveys for Enhanced

Program: TEMPUS

Číslo projektu: 517153-TEMPUS-1-2011-DE-TEMPUS-JPGR

Zahájení-ukončení: 2011-2014

Kontaktní osoba: Ing. Radim Ryška, Ph.D.

WWW stánky: http://www.congrad.org/news/


Název projektu: Mid-term skills supply and demand forecast

Program: CEDEFOP

Číslo projektu: AO/RPA/AZU-VKVET/skill-forecast/003/12

Koordinující instituce: University of Warwick (UK)

Spolupracující řešitelské instituce: SVP PedF UK (ČR), Maastricht University (NL), Cambridge Econometrics (UK), Alphametrics (UK)

Zahájení-ukončení: 2013-2016

Kontaktní osoba: Ing. Jan Koucký, Ph.D.

WWW stránky: http://wiiw.ac.at/mid-term-skills-supply-and-demand-forecast-pj-10.html


Název projektu: EUROGRADUATE – Feasibility study for a European graduate study

Program: Erasmus EQR

Číslo projektu: 540284-LLP-1-2013-1DE-ERASMUS-EQR

Zahájení-ukončení: 2013-2015

Kontaktní osoba: Ing. Jan Koucký, Ph.D.

WWW stránky: http://www.eurograduate.eu/


Katedra primární pedagogiky

Název projektu: ELitNet: European Policy Network of Literacy Organisations

Program: EAC

Číslo výzvy: EAC/S05/2013

Zahájení-ukončení: 2014-2016

Kontaktní osoba: Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

WWW stránky: http://eli-net.eu/


Katedra pedagogiky

Název projektu: SoNetTe: Social Networks in Teacher Education

Program: LLP - Transversal programme – KA3

Číslo projektu: 531150-LLP-1-2012-1-NL-KA3-KA3MP

Zahájení-ukončení: 2012-2015

Kontaktní osoba: Ing. Karolína Duschinská, Ph.D.

WWW stránky: http://www.sonette.org/


Katedra speciální pedagogiky

Název projektu: DISCIT – Making Persons with Disabilities Full Citizens

Program: : Seventh Framework Programme

Číslo projektu: 320079

Zahájení-ukončení: 2013-2016

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

WWW stránky: http://www.discit.eu


Katedra tělesné výchovy

Název projektu: Health Physical Education and Outdoor Learning in Cross-curricular Education

Program: Mobility projects – Norway Grants CZ07

Číslo projektu: NF-CZ07-MOP-2-1402014

Zahájení - ukončení: 2015-2016

Kontaktní osoba: PaedDr. Marie Hronzová, PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar. Ph.D.


Katedra chemie a didaktiky chemie

Název projektu: Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement

Program: Erasmus+, KA2

Číslo projektu: 2014-1-DE01-KA203-000694

Zahájení-ukončení: 2014-2016

Kontaktní osoba: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.


Katedra psychologie

Název projektu: Feuerstein method implementation in school activities

Program: Erasmus+, KA2

Číslo projektu: 2014-1-LT01-KA201-000555

Zahájení-ukončení: 2014-2016

Kontaktní osoba: PaedDr. Eva Váňová


 • 2000 - 2014Přehled projektů evropské spolupráce Pedagogické fakulty, UK (2008-2012) ke stažení.


Přehled projektů Evropské spolupráce PedF UK (2008–2014) v anglickém jazyce ke stažení.


Poslední změna: 24. říjen 2022 12:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: