Žádost o habilitační řízení

Žádost o habilitační řízení na PedF UK

Formulář žádosti o zahájení habilitačního řízení

Shrnující podklady uchazeče k habilitačnímu řízení

Podklady vypracované uchazečem o habilitační řízení

Orientační tabulka splnění požavků UK v humanitních oborech

Splnění požadavků UK

Oreintační tabulka splnění požadavků UK v umělecko-tvůrčích oborech

Splnění požadavků UK

Poslední změna: 6. duben 2017 15:02 
Sdílet na: