Zahájená, probíhající a ukončená habilitační a jmenovací řízení

Vyhlášená habilitační a jmenovací řízení


 • uchazeč: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Flexibilní učení a flexibilní formy vzdělávání na vysoké škole

  řízení zahájeno: 25. 11.2022


 • uchazeč: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Podpora epistemického myšlení v metakognitivně orientovaném prostředí ve vyučovacím předmětu dějepis u žáků 7. tříd

  řízení zahájeno: 21. 11.2022


 • uchazeč: PhDr. Vostrý, Michal, Ph.D.

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Edukační intervence osob s Alzheimerovou nemocí a podporou sociální adaptability v kontextu komprehenzivní rehabilitace

  řízení zahájeno: 21.11.2022


 • uchazeč: RNDr. Martinková, Patrícia, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Výpočetní aspekty metod pro analýzu měření ve vzdělávání

  řízení zahájeno: 12.10.2022


 • uchazeč: PhDr. Michal Zvírovský, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Sebevýchova v interdisciplinární perspektivě

  řízení zahájeno: 30.5.2022

  výsledek řízení: neschváleno VR PedF UK 20.10.2022


 • uchazečka: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Dramatika a hra jako potenciál kreativity v předškolním vzdělávání

  řízení zahájeno: 27.1.2022

  zastaveno na vlastní žádost 4.4.2022


 • uchazeč: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání‘: O segregaci romských žáků ve vzdělávání

  řízení zahájeno: 18. 2. 2021

  habilitační řízení na VR PedF UK: 11. 11. 2021

  jmenován od 1. 2. 2022 • uchazečka: PhDr. Gabriela Šárníková, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov mladšieho školského veku v mimoškolskej edukácii

  řízení zahájeno: 15.10.2021

  habilitační řízení na VR PedF UK: 17.2.2022


 • uchazečka: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Interkulturní didaktika cizojazyčné literatury. Kontexty a perspektivy se zaměřením na německy psanou literaturu pro děti a mládež a zřetelem k tématu 2. světové války

  řízení zahájeno: 17.6.2021


 • uchazeč: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  jmenovací řízení

  řízení zahájeno: 17.6.2021

  řízení ke jmenování profesorem na VR PedF UK 14.10.2021

  Přednáška na velké VR UK 25.11.2021

  jmenován profesorem s účinností od 7. 6. 2022 • uchazeč: PhDr. Petr Koura, Ph.D.

  obor: České a československé dějiny

  název habilitační práce: Swingaři a potápky v protektorátní noci. Česká swingová mládež a její hořkej svět

  řízení zahájeno: 22. 4. 2021

  habilitační řízen na VR PedF K: 17.6.2021

  RUK: jmenován docentem s účinností od 1.10.2021


 • uchazečka: RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

  obor: Didaktika matematiky

  název habilitační práce: Otevřený přístup k matematickému vzdělávání v profesní přípravě učitelů

  řízení zahájeno: 15. 10. 2020

  habilitační řízení na VR PedF UK: 17.6.2021

  RUK: jmenována docentkou s účinností od 1.10.2021


 • uchazeč: PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

  obor: Didaktika matematiky

  název habilitační práce: Srovnání preferovaných strategií řízení učebních činností v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ z hlediska úspěšnosti v didaktických testech a úrovně dosažených metakognitivních znalostí žáků

  řízení zahájeno: 27. 2. 2020

  habilitační řízení na VR PedF UK: 10. 12. 2020

  RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 3. 2021


 • uchazeč: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Longitudinálny výskum protektívnych faktorov resiliencie u vysokoškolských učiteľov

  řízení zahájeno: 27. 2. 2020

  habilitční řízení na VR PedF UK: 22.4.2021

  jmenována od: 1.1.2022


 • uchazeč: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

  obor: Hudební teorie a pedagogika

  jmenovací řízení

  řízení zahájeno: 5. 12. 2019

  jmenovací řízení na VR PedF UK: 18.2. 2021

  jmenována od: 15.12.2021


 • uchazeč: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Výuka češtiny mezi tradicí a inovací

  řízení zahájeno: 5. 12. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 18. 6. 2020

  RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 9. 2020


 • uchazeč: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Osobní epistemologie budoucího učitelele: predikce a podpora studijních procesů a výsledků

  řízení zahájeno: 5. 12. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 15.10.2020

  RUK: jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2021


 • uchazeč: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Filosofie hodnot Józefa Tischnera

  řízení zahájeno: 5. 12. 2019

  řízení před vědeckou radou fakulty: 19. 11. 2020

  RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 2. 2021


 • uchazeč: Mgr. David Rybák, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Fenomenologické redukce a vzdělání

  řízení zahájeno: 24. 10. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 15.10.2020

  RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 1. 2021


 • uchazeč: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Pedeutologické aspekty sociální distance vůči lidem s postižením

  řízení zahájeno: 24. 10. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 22.4.2021

  RUK: jmenován docentem s účinností od 1. 7. 2021


 • uchazeč: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

  obor: Didaktika matematiky

  jmenovací řízení

  řízení zahájeno: 13. 6. 2019

  profesorské jmenovací řízení na VR PedF UK: 5. 12. 2019

  jmenována profesorkou s účinnstí od 15. 12. 2020


 • uchazeč: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků

  řízení zahájeno: 13. 6. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 27. 2. 2020

  RUK: jmenována docentkou s účinností od: 1. 5. 2020


 • uchazeč: PhDr. Jana Stará, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Práce učitelů s učebnicemi

  řízení zahájeno: 13 .6. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 24. 10. 2019

  RUK: jmenována docentkou s účinností od: 1. 1. 2020


 • uchazeč: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child

  řízení zahájeno: 13. 6. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 18. 6. 2020

  RUK: jmenována docentkou s účinností od 1. 9. 2020


 • uchazeč: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Motorika dětí s lehkým mentálním postižením

  řízení zahájeno: 14. 3. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 27.2.2020

  RUK: jmenován docentem s účinností od: 1. 5. 2020


 • uchazeč: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Gangy vězeňské, pouliční a motorkářské

  řízení zahájeno: 14. 3. 2019

  habilitační řízení na VR PedF UK: 24. 10. 2019

  RUK: jmenována docentkou s účinností od: 1. 1. 2020


 • uchazeč: PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.

  obor: České a československé dějiny

  název habilitační práce: Paměti Josefa Klimenta

  řízení zahájeno: 14. 3. 2019

  řízení zastaveno: na žádost uchazeče 11. 4. 2019


 • uchazeč: PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Koexistence solidarity a nesvobody. Každodennost člověka s mentálním postižením v totalitárním Československu

  řízení zahájeno: 15. 11. 2018

  habilitační řízení na VR PedF UK: 13. 6. 2019

  RUK: jmenována docentkou s účinností od: 1. 10. 2019


 • uchazeč: PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Psychologické souvislosti dyslexie

  habilitační řízení na VR PedF UK: 13. 6. 2019

  RUK: jmenována docentkou s účinností od: 1. 10. 2019


 • uchazeč: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habitační práce: Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení

  řízení zahájeno: 17. 5. 2018

  řízení zastaveno: na žádost uchazeče 14. 8. 2018


 • uchazeč: PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství

  řízení zahájeno: 17. 5. 2018

  habilitační řízení na VR PedF UK: 15. 11. 2018

  RUK. jmenována docentkou s účinností od 1. 1. 2019


 • uchazeč: PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

  řízení zahájeno: 19. 10. 2017

  habilitační řízení na VR PedF UK: 17. 5. 2018

  RUK: jmenovánadocentkou s účinností od: 1. 7. 2018


 • jméno: PhDr. David Krámský, Ph.D.

  obor: Filozofie

  habilitační práce: Morální smysl a mysl

  habilitační řízení na VR PedF UK: 15. 3. 2018 

  RUK: jmenován s účinností od: 1. 5. 2018


 • uchazeč: PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu

  řízení zahájeno: 1.12.2016

  habilitační řízení na VR PedF UK: 7. 12. 2017

  RUK: jmenována s účinností od: 1. 2. 2018


 • uchazeč: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Čas, tělo a tělesnění

  řízení zahájeno: 16. 3. 2017

  habilitační řízení na VR PedF UK: 19.10.2017 vědecká rada habilitační řízení zastavila


 • uchazeč: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti

  řízení zahájeno: 16.6.2016

  habilitační řízení na VR PedF UK: 13.10.2016

  RUK: jmenována s účinností od: 1.12.2016


 • uchazeč: Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Adornova filosofie a její aktualizace v otázce společnosti a rozumu

  řízení zahájeno: 16.6.2016

  habilitační řízení na VR PedF UK: 1.12.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.2.2017


 • uchazeč: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Nadané děti a jejich rozvoj

  řízení zahájeno: 20.6.2016

  RUK: jmenován s účinností od 1.5.2017


 • uchazeč: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: O smyslu politiky Politická filosofie Hannah Arendtové

  řízení zahájeno: 22.10.2015

  habilitační řízení na VR PedF UK: 16.6.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.10.2016


 • uchazeč: PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Aby člověk neupadal v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

  řízení zahájeno: 22.7.2015

  habilitační řízení na VR PedF UK: 28.1.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.4.2016


 • uchazeč: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Zpracování nejednoznačného podnětu žáky se sluchovým postižením

  řízení zahájeno: 18.12.2014

  habilitační řízení na VR PedF UK: 22.10.2015

  RUK: jmenována s účinností od: 1.12.2015


 • uchazeč: PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu ZŠ

  řízení zahájeno: 18.12.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 21.5.2015

  RUK: jmenována s účinností od: 1.7.2015


 • uchazeč: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

  obor: Didaktika matematiky

  název habilitační práce: Vybrané teorie učení a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 21.5.2015

  RUK: jmenován s účinností od: 1.11.2015


 • uchazeč: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Riziko dyslexie – vývojové profily pregramotnostních dovedností a prekurzory rozvoje gramotnosti v rizikových skupinách

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 20.11.2014

  RUK: jmenována s účinností od: 1.2.2015


 • uchazeč: PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.

  obor: České a československé dějiny

  název habilitační práce: František Pubička S.I. (1722-1807): barokní historik ve století rozumu

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 15.6.2017 vědecká rada habilitační řízení zastavila
Poslední změna: 6. prosinec 2022 09:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: