Převzetí diplomu bez promoce

Diplom si mohou absolventi vyzvednout po datu promoce na Odboru pro studium a záležitosti studentů (OSZS) rektorátu UK, oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního VŠ vzdělání.


Úřední hodiny: po, st 9:00–12:00 a 13:00–16:00


Plánek


Diplom není možné žádným způsobem zasílat, ale je možné převzetí v zastoupení na základě originálu Plné moci určené k převzetí diplomu – nemusí být úředně ověřena.

Poslední změna: 6. prosinec 2022 11:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: