Převzetí diplomu bez promoce

Diplom si mohou absolventi vyzvednout po datu promoce na Odboru pro studium a záležitosti studentů (OSZS) rektorátu UK, oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního VŠ vzdělání.


Úřední hodiny a umístění


Diplom není možné žádným způsobem zasílat, ale je možné převzetí v zastoupení na základě originálu Plné moci určené k převzetí diplomu – nemusí být úředně ověřena.

Poslední změna: 31. leden 2024 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: