Převzetí diplomu bez promoce

Rigorózní promoce 30. 11. 2021 byla zrušena.


Diplom si mohou absolventi vyzvednout od 1. 12. 2021 na Odboru pro studium a záležitosti studentů (OSZS) rektorátu UK, oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního VŠ vzdělání (pí Molová).


Úřední hodiny: po, st 9:00–12:00 a 13:00–16:00


Plánek


Diplom není možné žádným způsobem zasílat, ale je možné převzetí v zastoupení na základě originálu Plné moci určené k převzetí diplomu – nemusí být úředně ověřena.

Poslední změna: 22. listopad 2021 15:46 
Sdílet na: