Převzetí diplomu bez promoce

Převzetí rigorózního diplomu mimo promoci:


Rigorózní diplom si můžete převzít nejdříve následující středu po uskutečněné promoci, a poté kteroukoli středu v době od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.


Adresa pro vyzvednutí: Rektorát UK, Centrum celoživotního vzdělávání, Ovocný trh 5, Praha 1 (budova Karolina), 2. patro, kancelář č. 211 (zvoňte na oddělení CCŽV).


Z velmi závažných důvodů je možné domluvit individuální termín vyzvednutí na tel. 224 491 679.


Diplom není možné žádným způsobem zasílat, ale je možné převzetí v zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená).


Upozornění: v červenci a srpnu se diplomy z provozních důvodů nevydávají.


Poslední změna: 25. květen 2017 16:41 
Sdílet na: