Převzetí diplomu bez promoce

Převzetí rigorózního diplomu mimo promoci:


Rigorózní diplom si můžete převzít nejdříve následující středu po uskutečněné promoci, a poté kteroukoli středu v době od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.


Adresa pro vyzvednutí: Rektorát UK, Centrum celoživotního vzdělávání, Ovocný trh 5, Praha 1 (budova Karolina), 2. patro, kancelář č. 211 (zvoňte na oddělení CCŽV).


Od 26. 3: Odbor pro studium a záležitosti studentů (OSZS), Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního VŠ vzdělání: areál Karolina, Celetná 14, dvůr, 1. nadzemní podlaží – přízemí seminární místnosti 2.


Kontaktní osobou pro agendu SRZ a organizaci společných rigorózních promocí je Ing. Kateřina Molová (email: katerina.molova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 263).


Diplom není možné žádným způsobem zasílat, ale je možné převzetí v zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená).


Upozornění: v červenci a srpnu se diplomy z provozních důvodů nevydávají.


Poslední změna: 16. březen 2018 12:59 
Sdílet na: