Termíny státních rigorózních zkoušek

Termíny pro podávání přihlášek k SRZ, odevzdávání prací a termíny SRZ jsou zveřejněny v harmonogramu daného akademického roku v sekci "opatření děkana" na úřední desce fakulty.


Upozornění: práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě – viz Pravidla pro organizaci SRZ na PedF UK.
Poslední změna: 4. únor 2019 09:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: