Termíny státních rigorózních zkoušek

Termín SRZ je zveřejněn v harmonogramu daného akademického roku v sekci "opatření děkana"na úřední desce fakulty.


Aktuální termín SRZ: 5.–9. 2. 2018


Přihlášky k termínu SRZ a rigorózní práce (od 1. 10. 2017 pouze v elektronické podobě – viz Pravidla pro organizacui SRZ na PedF UK) se odevzdávají do: 1. 12. 2017




Poslední změna: 23. říjen 2017 14:29 
Sdílet na: