Přihláška k rigoróznímu řízení a k termínu SRZ

Přihlášku můžete podat osobně / poštou do podatelny fakulty nebo datovou schránkou (piyj9b4)


Přihláška k rigoróznímu řízení – lze podat kdykoli během roku


K přihlášce je nutné přidat přílohy – viz bod 1


*********************************************************

Přihláška k termínu státní rigorózní zkoušky – podává se vždy ke konkrétnímu termínu zkoušky (k únorovému termínu v listopadu a k zářijovému termínu v květnu) – přesné termíny dány harmonogramem akademického roku.
Poslední změna: 5. leden 2024 10:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: