Předměty SRZ

Andragogika a management vzdělávání

andragogika

management vzdělávání

                     —

Pedagogika předškolního věku

pedagogika a filozofie výchovy

pedagogická psychologie

didaktika předškolního vzdělávání

Psychologie a speciální pedagogika

filozofie výchovy

pedagogická psychologie

vývojová psychologie

Speciální pedagogika

teorie speciální pedagogiky

lidé se zdravotním postižením

speciální diagnostika, metodiky, technologie

Speciální pedagogika – Logopedie

teorie speciální pedagogiky

lidé se zdravotním postižením

speciální diagnostika, metodiky, technologie

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – specializace český jazyk

pedagogika a filozofie výchovy

pedagogická psychologie

didaktika českého jazyka

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – specializace matematika

pedagogika a filozofie výchovy

pedagogická psychologie

didaktika matematiky

Učitelství VVP – Anglický jazyk

anglický jazyk s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Biologie

biologie a ekologická výchova s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Česká literatura

česká literatura s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Český jazyk

český jazyk s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Dějepis

dějepis s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Francouzský jazyk

francouzský jazyk s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Hra na nástroj

hra na nástroj s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Hudební výchova

hudební výchova s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Chemie

chemie s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Informační a komunikační technologie

informační technologie s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Matematika

matematika s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Německý jazyk

německý jazyk s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Pedagogika

obecná pedagogika

dějiny pedagogiky

sociologie výchovy

Učitelství VVP – Ruský jazyk

ruský jazyk s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Sbormistrovství

sbormistrovství

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Speciální pedagogika

speciální pedagogika s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Tělesná výchova a sport

tělesná výchova a sport s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Výchova ke zdraví

výchova ke zdraví s didaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Výtvarná výchova

výtvarná výchova sdidaktikou

pedagogická psychologie

pedagogika a filozofie výchovy

Učitelství VVP – Základy společenských věd

pedagogická psychologie

filozofie výchovy

základy společenských věd s didaktikouPoslední změna: 11. duben 2023 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: