Uchazeči se speciálními potřebami

Uchazeči se speciálními potřebami

Domníváte-li se, že jste uchazečem se speciálními potřebami a chtěli byste požádat o modifikaci přijímací zkoušky (navýšení časového limitu, zvětšení písma, PC s hlasovým výstupem, přítomnost asistenta, tlumočníka apod.), je nutné k přihlášce doložit žádost o modifikaci přijímací zkoušky (pdf) a lékařskou zprávu nebo vyjádření relevantního odborného pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). V elektronické přihlášce zaškrtněte okénko Žádost o zvláštní zacházení.


Výše uvedené doklady přiložte k elektronické přihlášce nebo zašlete v písemné podobě na studijní oddělení nejpozději do 28. 2. 2021. Na později podané žádosti o modifikaci přijímací zkoušky nebude brán zřetel.


Modifikace přijímací zkoušky bude navržena na základě osobní konzultace s pověřenými osobami Pedagogické fakulty UK. Informace o termínech bude dohodnuta individuálně s každým uchazečem.


Dovolujeme si Vás informovat, že Pedagogická fakulta má právo požádat odborníka univerzitního zdravotnického zařízení o přezkoumání Vašeho zdravotního stavu uvedeného v žádosti.


Studijní referentka

Mgr. Kristýna Janyšková

e-mail:Modifikace a speciální přístupy v rámci přijímacího řízení ZDE

Poslední změna: 13. listopad 2020 10:10 
Sdílet na: