Uchazeči se speciálními potřebami

Uchazeči se speciálními potřebami

Domníváte-li se, že jste uchazečem se speciálními potřebami a chtěli byste požádat o modifikaci přijímací zkoušky (navýšení časového limitu, zvětšení písma, PC s hlasovým výstupem, přítomnost asistenta, tlumočníka apod.), je nutné k přihlášce doložit žádost o modifikaci přijímací zkoušky (pdf) a lékařskou zprávu nebo vyjádření relevantního odborného pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). V elektronické přihlášce zaškrtněte okénko Žádost o zvláštní zacházení.


Výše uvedené doklady přiložte k elektronické přihlášce nebo zašlete v písemné podobě na studijní oddělení nejpozději do 28. 2. 2023. Na později podané žádosti o modifikaci přijímací zkoušky nebude brán zřetel.


Modifikace přijímací zkoušky bude navržena na základě osobní konzultace s pověřenými osobami Pedagogické fakulty UK. Informace o termínech bude dohodnuta individuálně s každým uchazečem.


Dovolujeme si Vás informovat, že Pedagogická fakulta má právo požádat odborníka univerzitního zdravotnického zařízení o přezkoumání Vašeho zdravotního stavu uvedeného v žádosti.


Uchazečům se speciálními potřebami nabízíme pravidelné středeční konzultace týkající se přijímacího řízení, modifikací přijímacích zkoušek či potvrzení odborného pracoviště.


Konzultace jsou dostupné vždy v pondělí 14:00-16:00 na následujícím odkazu: https://cuni-cz.zoom.us/j/95489228858.

K připojení na konzultaci není potřeba žádné registrace ani předchozího přihlašování. V případě zájmu můžeme vypsat konzultaci i v jiném, než uvedeném čase.


Budeme se těšit na Vaše dotazy.


Studijní referentka

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

e-mail: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz

Modifikace a speciální přístupy v rámci přijímacího řízení ZDE

Poslední změna: 31. říjen 2022 09:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: