Termíny přijímacích zkoušek


Řádný termín přijímacích zkoušek:Termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu byl stanoven na období 05. 06. – 16. 06. Tento termín platí pro písemné, ústní i talentové zkoušky.Náhradní termín přijímacích zkoušek:


Náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia byl stanoven na období 26. 06. – 27. 06. Tento termín platí pro písemné, ústní i talentové zkoušky.* Harmonogram organizace přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK.Poslední změna: 24. únor 2023 08:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: