Termíny přijímacích zkoušek


Řádný termín přijímacích zkoušek:Termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu byl stanoven na období 06. 06. – 18. 06. 2024. Tento termín platí pro písemné, ústní i talentové zkoušky.Náhradní termín přijímacích zkoušek:


Náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia byl stanoven na období 25. 06. – 26. 06. 2024. Tento termín platí pro písemné, ústní i talentové zkoušky.


Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2024/2025.


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK - budou vydána na jaře 2024.Poslední změna: 15. duben 2024 14:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: