Termíny přijímacích zkoušek

Vážení uchazeči, dovolujeme si Vás informovat, že květnové a červnové termíny konání přijímacích zkoušek, stanovené v období od 10. května včetně a dále, zatím pro tuto chvíli platí podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkoušky, které se měly konat před datem 10. května, budou odloženy a jejich termín bude včas sdělen. Nicméně, v závislosti na vývoji krizové situace může dojít k dalším změnám. O případných změnách budete vždy informováni (prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a na webech univerzity a jednotlivých fakult).

V návaznosti na zvažované posuny maturitních zkoušek upozorňujeme, že přijímací zkoušky můžete skládat, i když v tu dobu ještě nebudete mít maturitu. Tu musíte absolvovat před zápisem do studia na UK.


Řádný termín přijímacích zkoušek:


Termín pro talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána bude upřesněn (netýká se oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, u kterého se bude konat talentová zkouška až v červnu po vykonání písemného oborového testu).


8. 6. 2020 – 16. 6. 2020 přijímací zkoušky pro prezenční i kombinovanou formu studiaTest obecných studijních předpokladů je stanoven na pondělí 8. 6. 2020 pro prezenční i kombinovanou formu studia (týká se pouze oborů, u kterých je tento test uveden v popisu přijímací zkoušky).


Test z pedagogicko-psychologické přípravy pro navazující magisterské studijní obory Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ je stanoven na úterý 9. 6. 2020 pro prezenční i kombinovanou formu studia.Náhradní termín přijímacích zkoušek:24. 6. – 25. 6. 2020 náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia
Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky
Poslední změna: 20. březen 2020 13:42 
Sdílet na: