Termíny přijímacích zkoušek


Řádný termín přijímacích zkoušek:Termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu byl stanoven na období 06. 06. – 21. 06. Tento termín platí pro písemné, ústní i talentové zkoušky.Náhradní termín přijímacích zkoušek:


Náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia byl stanoven na období 27. 06. – 28. 06. Tento termín platí pro písemné, ústní i talentové zkoušky.* Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2022/2023.


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK.
Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky
Poslední změna: 12. leden 2022 12:00 
Sdílet na: