Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek:


23. 4. 2019 – 26. 4. 2019 pouze talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána (netýká se oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, u kterého se bude konat talentová zkouška až v červnu po vykonání písemného oborového testu).


6. 6. 2019 – 14. 6. 2019 přijímací zkoušky pro prezenční i kombinovanou formu studiaTest obecných studijních předpokladů je stanoven na čtvrtek 6. 6. 2019 pro prezenční i kombinovanou formu studia (týká se pouze oborů, u kterých je tento test uveden v popisu přijímací zkoušky).


Test z pedagogicko-psychologické přípravy pro navazující magisterské studijní obory Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ je stanoven na pondělí 10. 6. 2019 pro prezenční i kombinovanou formu studia.Náhradní termín přijímacích zkoušek:


13. 5. – 14. 5. 2019, náhradní termín talentových přijímacích zkoušek (hudební, tělesná, výtvarná výchova)


24. 6. – 25. 6. 2019, náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia
Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky
Poslední změna: 19. říjen 2018 13:38 
Sdílet na: