Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek:


20. 4. 2020 – 23. 4. 2020 pouze talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána (netýká se oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, u kterého se bude konat talentová zkouška až v červnu po vykonání písemného oborového testu).


8. 6. 2020 – 16. 6. 2020 přijímací zkoušky pro prezenční i kombinovanou formu studiaTest obecných studijních předpokladů je stanoven na pondělí 8. 6. 2020 pro prezenční i kombinovanou formu studia (týká se pouze oborů, u kterých je tento test uveden v popisu přijímací zkoušky).


Test z pedagogicko-psychologické přípravy pro navazující magisterské studijní obory Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ je stanoven na úterý 9. 6. 2020 pro prezenční i kombinovanou formu studia.Náhradní termín přijímacích zkoušek:


11. 5. – 12. 5. 2020, náhradní termín talentových přijímacích zkoušek (hudební, tělesná, výtvarná výchova)


24. 6. – 25. 6. 2020 náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia
Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky
Poslední změna: 7. říjen 2019 09:43 
Sdílet na: