Kdy nás můžete navštívit?

Kdy nás můžete navštívit

Velmi rádi Vám ukážeme naši fakultu odshora dolů, jak to u nás chodí a seznámíme Vás i s našimi studenty, kteří mohou poradit s velmi praktickými dotazy ohledně budoucího studia či přijímacího řízení. Je několik možností, jak se k nám dostat.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou již tradiční akce, která se pro uchazeče koná. Jejich hlavním cílem je přiblížit uchazečům studium tak, aby neměli obavy se na naši fakultu přihlásit a aby získali jasný přehled o našich studijních programech a co je ve studiu čeká. Součástí Dnů otevřených dveří jsou prezentace všech studijních programů, komentovaná prohlídka vedená našimi studenty hlavní budovou i stánky, kde si můžete se studenty promluvit o tom, jak studium na naší fakultě přesně vypadá.


Den otevřených dveří se bude konat:

13. 12. 2023 program pdf xlsx

30. 01. 2024 program pdf xlsx

Prezentace


Uchazeči se specifickými potřebami, kteří se nemohou dostavit na DOD osobně, se mohou připojit online. V případě zájmu se lze též se zastupující referentkou pro uchazeče a studenty se specifickými potřebmi, Bc. Veronikou Chalupovou setkat online či osobně v individuálním čase.

Odkaz pro online DOD pro uchazeče se specifickými potřebami dne 30.1.2024 (odkaz platí pro oba časy 12:00 a 16:00 hod.): https://cuni-cz.zoom.us/j/99530636892

Tlumočnice do ČZJ bude přítomna pouze v 16:00 hod.!

Uchazeči se zájmem o přepis či tlumočení do ČZJ se mohou obracet na .

Prezentace DOD pro uchazeče s SP


Individuálně na fakultu

Pokud by Vám Dny otevřených dveří nestačily, tak je možné přijít v úředních hodinách na studijní oddělení (web).


Možné je také zeptat se přímo na katedře, která daný obor zajišťuje. Seznam našich kateder je dostupný zde (web).


Skupinová prohlídka fakulty (na množství zájemců nezáleží)

Pokud byste se chtěli dozvědět více anebo máte rádi komentované prohlídky, můžeme nabídnout skupinovou prohlídku fakulty i s možností zúčastnit se přednášky.


Kontakt pro skupinové prohlídky fakulty zde:


Veletrhy

Je možné nás navštívit i mimo budovu naší fakulty, a to na veletrzích. Pravidelně se účastníme různých akcí, které se zabývají vysokoškolským vzděláváním.


Termíny veletrhů najdete za webu Na KarlovkuPoslední změna: 29. leden 2024 11:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: