Moodle – on-line podpora výuky

Online kurzy ze serveru moodle.pedf.cuni.cz byly přesunuty na nové servery.


On-line podpora výuky předmětů, a to buď v distanční formě, nebo formou kombinace on-line kurzu s prezenční výukou probíhá na Pedagogické fakultě UK v programovém prostředí LMS Moodle (Moodle). Moodle je určen pro správu a vytváření vzdělávacích kurzů. Umožňuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších možností.


V současné době nabízí on-line podporu výuky předmětů pro studenty Pedagogické fakulty několik serverů. Pro snadnější orientaci byl sestaven rozcestník, kde jsou kurzy tříděny podle studijního programu a katedry, která kurz vyučuje.


Moodle Univerzity Karlovy (všechny fakulty):

URL: http://dl1.cuni.cz

Přístup: zaměstnanci, studenti, postgraduální studenti UK

Přihlášení: Centrální autentizace UK (CAS)


Zde naleznete moodle všech kateder a ústavů PedF (kromě KITTV a CŠM – viz samostatné odkazy níže):


Moodle KITTV

URL: http://moodle.it.pedf.cuni.cz

Přístup:zaměstnanci, studenti a postgraduální studenti PedF UK

Přihlášení: Centrální autentizace UK (CAS)


Moodle CŠM

URL: http://vmu.pedf.cuni.cz/moodle/

Přístup: uživatelé s účtem VMU, registrovaní uživatelé

Přihlášení: uživatelský účet VMU, registrovaní uživatelé


Různé

Praxe

Den vědy

Doktorská studia

Společný základ

Projekty

Společné kurzy

Archiv
  • Celoživotní vzdělávání, kvalifikační vzdělávání učitelů zde


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: