• Studenti
  • Harmonogram akademického roku 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí 2019/2020 – Opatření děkana 15/2019


************************************************************************

Opatření děkana č. 19/2020

Příloha k Opatření děkana č. 19/2020

Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí 2019/2020 – Opatření děkana 15/2019


************************************************************************


Poslední změna: 2. září 2020 10:09 
Sdílet na: