Aktuální informace

Konzultační hodiny

Asistenka studijních proděkanek pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Kamila Janyšková, mail: kamila.janyskova@pedf.cuni.cz


Úterý  13:00 - 15:00 hod. (v jiném termínu po předchozí domluvě)  

Místnost R 101 (kancelář naproti místnosti proděkanek pro studijní záležitosti)


Aktuality

 • Vážené kolegyně, Vážení kolegové,


  rádi bychom Vás a Vaše spolupracující kolegyně a kolegy pozvali na

  vzdělávací kurz SPECIFIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA STUDENTŮ SE

  ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, jehož organizátorem je Informační,

  poradenské a sociální centrum RUK.


  Kurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž předmětem činnosti

  je poskytování služeb studentům se speciálními vzdělávacími

  potřebami, ale pochopitelně také pro VYUČUJÍCÍ/LEKTORY A

  PORADENSKÉ PRACOVNÍKY. Účelem kurzu je zvýšit informovanost v

  problematice zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb

  studentů se zdravotním postižením v průběhu vysokoškolského

  studia.


  Kurz je dvoudenní (proběhne ve dvou po sobě jdoucích pracovních

  dnech) a je realizován prezenční formou.


  KURZ SE USKUTEČNÍ 4. A 5. DUBNA 2017 ve Velké zasedací síni

  (Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1)


  Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný

  účastník obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování.


  Více informací ke kurzu je možné získat zde:


  http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14814&lang=cz


  Zaregistrovat na tento kurz se můžete na této adrese:


  https://goo.gl/forms/B1EOrX17rSun7fBG2 [1]


  Děkujeme Vám za případné rozšíření pozvánky na uvedený kurz

  na relevantní pracoviště Vaší fakulty.


  Těšíme se na viděnou.


  S přáním hezkého dne,


  Mgr. Denisa Klášterková


  Univerzita Karlova v Praze


  Rektorát, Informační, poradenské a sociální centrum


  Kancelář pro studenty se speciálními potřebami


  Celetná 13, Praha 1, 116 36


  email: denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz


  tel.: +420 224 491 604


  fax: +420 224 491 895


  web: http://www.cuni.cz/UK-122.html


  facebook: www.facebook.com/ipc.uk [2]
 • Vážení kolegyně a kolegové,

  dovoluji si Vám poslat k případnému využití nabídku od Farmaceutické fakulty, která disponuje přístrojem Roger Mylink.

  Pomůcku využívala studentka s Kochleárním implantátem.

  Pokud byste pomůcku potřebovali, můžete rovnou kontaktovat

  dr. Zdeňku Kudláčkovou (tel.: 495 067 254, email: kudlacko@faf.cuni.cz)


Poslední změna: 10. březen 2017 09:02 
Sdílet na: