Organizační struktura

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti

Pedagogická fakulta proděkanka pro studijní záležitosti
E-mail
: pavla.necasova@pedf.cuni.cz
Členství - Disciplinární komise
Členství - Kolegium děkana
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4
Místnost
: 104
Telefon
: 221 900 463
Linka
: 463
Pracoviště - Katedra germanistiky zástupkyně vedoucího a tajemník ESA
Budova
: [C] Celetná 13
Místnost
: 9
Telefon
: 224 491 825
Členství - Dislokační komise
Členství - Komise pro hodnocení výuky studenty předsedkyně
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Komise pro koncepci a kvalitu ve vzdělávání
Členství - Komise pro obsahovou a technickou podporu studia
Členství - Komise pro přijímací řízení
Poslední změna: 12. září 2017 15:31 
Sdílet na: