Organizační struktura

Katedra anglického jazyka a literatury

Telefon
: 224 491 830
Linka
: 830

Charakteristika pracoviště

Pedagogická činnost

Katedra anglického jazyka a literatury poskytuje přípravné vzdělání učitelům anglického jazyka na základních a středních školách. Studium je strukturované na bakalářský a magisterský stupeň a dvouoborové (student si volí kombinaci dvou učitelských oborů, které studuje současně). Anglický jazyk je možné studovat v kombinaci českým jazykem, německým jazykem, ruským jazykem, francouzským jazykem, základy společenských věd, výtvarnou výchovou, hudební výchovou, pedagogikou, matematikou a informačními technologiemi. V rámci celoživotního vzdělávání katedra zajišťuje dva typy rozšiřujícího studia: Didaktika anglického jazyka a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Při katedře působí Centrum pro cambridgeské jazykové zkoušky Univerzity Karlovy.

 

Vědecká činnost

Vědeckovýzkumná a publikační činnost katedry se zaměřuje jak oborově, tedy na lingvistiku anglického jazyka a anglicky psanou literaturu, tak na oborovou didaktiku. Po dokončení magisterského stupně se mohou zájemci přihlásit na rigorózní řízení a získat titul PhDr.

 

Webové stránky pracoviště

http://webkajl.pedf.cuni.cz/

KAJL – vedení

KAJL – zaměstnanci

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: