Zahájená a proběhlá řízení před VR PedF UK


aktuálně vyhlášené habilitační řízení na VR PedF UK

15. 6. 2017 od 11. 30 hodin, M. Rettigové 4, Velký sal fakulty

PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.

obor: České a československé dějiny

název habilitační práce: František Pubička S.I. (1722-1807): barokní historik ve století rozumu • uchazeč: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Čas, tělo a tělesnění

  řízení zahájeno: 16. 3. 2017


 • uchazeč: PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu

  řízení zahájeno: 1.12.2016


 • uchazeč: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti

  řízení zahájeno: 16.6.2016

  habilitační řízení na VR PedF UK: 13.10.2016

  RUK: jmenována s účinností od: 1.12.2016


 • uchazeč: Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Adornova filosofie a její aktualizace v otázce společnosti a rozumu

  řízení zahájeno: 16.6.2016

  habilitační řízení na VR PedF UK: 1.12.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.2.2017


 • uchazeč: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Nadané děti a jejich rozvoj

  řízení zahájeno: 20.6.2016

  RUK: jmenován s účinností od 1.5.2017


 • uchazeč: PhDr. David Krámský, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Morální mysl a smysl

  řízení zahájeno: 1.6.2016


 • uchazeč: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: O smyslu politiky Politická filosofie Hannah Arendtové

  řízení zahájeno: 22.10.2015

  habilitační řízení na VR PedF UK: 16.6.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.10.2016


 • uchazeč: PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Aby člověk neupadal v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

  řízení zahájeno: 22.7.2015

  habilitační řízení na VR PedF UK: 28.1.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.4.2016


 • uchazeč: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Zpracování nejednoznačného podnětu žáky se sluchovým postižením

  řízení zahájeno: 18.12.2014

  habilitační řízení na VR PedF UK: 22.10.2015

  RUK: jmenována s účinností od: 1.12.2015


 • uchazeč: PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu ZŠ

  řízení zahájeno: 18.12.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 21.5.2015

  RUK: jmenována s účinností od: 1.7.2015


 • uchazeč: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

  obor: Didaktika matematiky

  název habilitační práce: Vybrané teorie učení a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 21.5.2015

  RUK: jmenován s účinností od: 1.11.2015


 • uchazeč: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Riziko dyslexie – vývojové profily pregramotnostních dovedností a prekurzory rozvoje gramotnosti v rizikových skupinách

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 20.11.2014

  RUK: jmenována s účinností od: 1.2.2015


 • uchazeč: PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.

  obor: České a československé dějiny

  název habilitační práce: František Pubička S.I. (1722-1807): barokní historik ve století rozumu

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 15.6.2017 vědecká rada habilitační řízení zastavilaZahájená a proběhlá řízení na PedF UK od roku 2008


Poslední změna: 19. červen 2017 11:41 
Sdílet na: