Den s didaktikou němčiny 7. 6. 2024


Katedra germanistiky zve všechny učitele německého jazyka na konferenci Den s didaktikou němčiny zaměřenou na téma Aktuální trendy ve výuce němčiny jako cizího jazyka.

V průběhu konference se společně zaměříme na vybrané aktuální tendence výuky němčiny a na praktické náměty pro její výuku včetně využití digitálních technologií a umělé inteligence Budete mít možnost vyslechnout přednášku odborníka, účastnit se diskusí a prakticky si vyzkoušet výukové aktivity. Účastníci získají osvědčení vydané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy o úspěšném absolvování. Na konferenci se představí i nakladatelství (např. Hueber a Klett) vydávající učebnice a doplňkové materiály pro výuku německého jazyka a svoji činnost představí i další organizace jako například Ackermann-Gemeinde, Contexta, Goethe institut, Tandem a další.

Konference je akreditovanou akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku s cílem prohloubení odborné kvalifikace; cílovou skupinou jsou učitelé němčiny na všech stupních a typech škol. Poplatek lze hradit ze "šablon".

Číslo akreditace: UKPedF/533229/2023, číslo akreditace udělené fakultě: MSMT- 28686/2022-1.


Konference se koná 7. června 2024 na Pedagogické fakultě UK, Celetná 13, Praha 1.


Odkaz na přihlášku naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Rámcový program konfrence:

8:30 – 9:00

Prezence

9:00 – 9:15

Přivítání účastníků

9:15 – 10:00

Plenární přednáška

10:00 – 10:15

Přestávka

10:15 – 11:45

Workshopy I

11:45 – 12:15

Oběd

12:15 – 13:45

Workshopy II

13:45 – 14:00

Přestávka

14:00 – 14:45

Diskusní skupiny

14:45 – 15:00

Přestávka

15:00 – 15:45

Workshopy III

15:45 – 16:30

Zakončení konference, prezence výsledků diskusních skupin, předání osvědčení

 
 
UKPedf © 2009