Dětský uzel aktuálního dokumentu Studium na KG

KATEDRA GERMANISTIKY

Katedra germanistiky se zaměřuje na přípravu budoucích učitelů německého jazyka a literatury pro základní a střední školy v bakalářském a magisterském studijním programu. Katedra germanistiky zajišťuje rovněž rigorozní řízení a nově i doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou.

Kromě všech základních studijních programů nabízí i možnost rozšíření aprobace v rámci celoživotního vzdělávání. V oblasti výuky německého jazyka spolupracuje se základními i středními školami a nabízí jazykové a metodické kurzy pro učitele němčiny. Pro zkvalitnění jazykové vybavenosti doporučuje a zajišťuje stipendijní pobyty Erasmus+ na několika německých a rakouských univerzitách a dalších vysokých školách, s nimiž má uzavřeny smlouvy o spolupráci.

Vedle pedagogické činnosti vykazuje katedra významné výsledky ve své badatelské činnosti, zaměřené v oblasti teoretické pedagogiky na reflexi kurikulární reformy primárního a sekundárního vzdělávání do přípravy budoucích učitelů cizích jazyků včetně různých aspektů problematiky vícejazyčnosti, v oblasti germanistické jazykovědy především na výzkum kontrastivní a kontaktové lingvistiky, v oblasti literatury pak na výzkum německy psané literatury z českých zemí, zvláště pražské německy psané literatury v mezinárodním badatelském kontextu, na výzkum a propagaci rakouské a švýcarské literatury jako tzv. minoritních literatur německého jazyka, na výzkum literární topografie a na didaktiku literatury pro děti a mládež.

Odkaz v rámci webu  přehled studijních programů pro přihlášení


Adresa:

Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

Katedra germanistiky

Celetná 13, 110 00 Praha 1

Telefonní spojení:

221 900 745

221 900 746

221 900 747


E-mail:

Mail 


AKTUÁLNĚ


Přípravný kurz pro zájemce o bakalářské studium německého jazyka a literatury

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium se koná online přes platformu Skype ve dnech 14. 5., 28. 5. a 4. 6. 2022. ExternĂ­ odkaz Přihláška zde. Informace naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde.






Archiv

Přípravný kurz pro zájemce o bakalářské studium německého jazyka a literatury

Pro zájemce o bakalářské studium německého jazyka a literatury otevíráme přípravný kurz. Přihláška zde ExternĂ­ odkaz zde. Informace naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde


Informace pro zájemce o Erasmus+

Informace pro zájemce o Erasmus+ naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde


Den otevřených dveří

14. ledna 2021 se koná Den otevřených dveří pro uchazeče o studium bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Sledujte web fakulty.


Německý jazyk lze nově studovat jako jednoobor

Bakalářský program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský program Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy jsou pro studium v ak. roce 2021/2022 nabízeny nově i v plném plánu (dříve jednoobor).

Přihlášky lze podat nejpozději do 28. 2. 2021.


Přijímací zkouška pro uchazeče pro rozšiřující studium německého jazyka CŽV

Přijímací zkouška se koná 1. 9. 2020 od 13:00 do 15:00 v hlavní budově M. Rettigové, učebna R103.

Náhradní termín: 18. 9. 2020 od 13:00 do 15:00 v hlavní budově M. Rettigové, učebna R103 (do této doby lze podat ještě přihlášku).


Přijímací řízení pro Erasmus+

Informace pro zájemce o pobyty v rámci programu Erasmus+ Dokument ke stáhnutĂ­ zde


Otevření doktorského studijního programu Německý jazyk a literatura s didaktikou pro zimní semestr ak. roku 2020/2021

Pro zimní semestr ak. roku 2020/2021 otevíráme doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou v prezenční i kombinované formě.

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2020

Termín přijímacího řízení: 12. 6. 2020 (Náhradní termín: 26. 6. 2020)

Den otevřených dveří: na PedF UK: pátek 20. 3. 2020 od 15 do 17 hodin – zrušeno

Informace poskytuje průběžně garant programu: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Mail 






















 
 
UKPedf © 2009