Dětský uzel aktuálního dokumentu Bakalářský studijní program
Dětský uzel aktuálního dokumentu Navazující magisterský studijní program
Dětský uzel aktuálního dokumentu Doktorský studijní program
Dětský uzel aktuálního dokumentu Specializace na německý jazyk v programu Učitelství pro 1. st. ZŠ
Dětský uzel aktuálního dokumentu Rozšiřující studium v CŽV

Katedra germanistiky přijímá studenty ke studiu německého jazyka a literatury od akademického roku 1990/91, i když její historie je podstatně delší. Příprava budoucích učitelů německého jazyka probíhá v následujících akreditovaných studijních programech a oborech:Pro akademický rok 2022/23 je možno se přihlásit:

- k prezenčnímu bakalářskému studiu Německého jazyka se zaměřením na vzdělávání jako maior, minor i plný plán (jednoobor) – přijímání přihlášek do 28. 2. 2023

- k prezenčnímu navazujícímu magisterskému studiu Německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy jako maior, minor i plný plán (jednoobor) – přijímání přihlášek do 28. 2. 2023

- k doktorskému studiu Německý jazyk a literatura s didaktikou (přijímaní přihlášek do 30. 4. 2023)

- v rámci CŽV se lze přihlásit k rozšiřujícímu studiu německého jazyka a literatury (přihlášky průběžně, nejpozději do konce srpna)
 
 
UKPedf © 2009