Dětský uzel aktuálního dokumentu Bakalářský studijní program
Dětský uzel aktuálního dokumentu Navazující magisterský studijní program
Dětský uzel aktuálního dokumentu Doktorský studijní program
Dětský uzel aktuálního dokumentu Specializace na německý jazyk v programu Učitelství pro 1. st. ZŠ
Dětský uzel aktuálního dokumentu Rozšiřující studium v CŽV

Katedra germanistiky přijímá studenty ke studiu německého jazyka a literatury od akademického roku 1990/91, i když její historie je podstatně delší. Příprava budoucích učitelů německého jazyka probíhá v následujících akreditovaných studijních programech a oborech:Pro akademický rok 2024/25 je možno se přihlásit:

- k prezenčnímu bakalářskému studiu Německého jazyka se zaměřením na vzdělávání jako maior, minor i plný plán (jednoobor) – přijímání přihlášek do 29. 2. 2024

- k prezenčnímu navazujícímu magisterskému studiu Německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy jako maior, minor i plný plán (jednoobor) – přijímání přihlášek do 29 2. 2024

- k doktorskému studiu Německý jazyk a literatura s didaktikou (přijímaní přihlášek do 31. 3. 2024)

- v rámci CŽV se lze přihlásit k rozšiřujícímu studiu německého jazyka a literatury (přihlášky průběžně, nejpozději do 30. 8. 2024, termín přijímací zkoušky 11. 9. 2024) 
 
UKPedf © 2009