AS PedF UK

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UK

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UK jsou organizovány tak, aby docházelo každoročně k obměně jedné třetiny mandátů senátorů z řad akademických pracovníků a jedné poloviny mandátů senátorů z řad studentů, přičemž se nehledí na změny v obsazení mandátů v důsledku nástupu náhradníka. V každém roce jsou voleni členové z jedné kurie akademických pracovníků a polovina členů ze studentské kurie. Funkční období člena senátu z řad akademických pracovníků je tříleté, člena studentské části senátu je dvouleté. Funkční období začíná vždy 1. dubna příslušného roku a končí 31. března odpovídajícího roku.


Přihláška k registraci kandidáta do AS PedF UK


Vyhlášené volby


Datum konání

Typ

Volená kurie

Dokumenty

14. - 17. 3. 2017

řádné

III. kurie

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

14. - 17. 3. 2017

řádné

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

24. - 27. 10. 2017

doplňovací

I. kurie

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky


Starší volby jsou dostupné v archivu akademického senátu PedF UK.


Poslední změna: 22. březen 2017 14:45 
Sdílet na: