Formuláře

Studijní předměty a studijní povinnosti


Zápis o zkoušce

Zápis o splnění studijní povinnosti


Žádosti - formuláře


Žádost (přerušení studia, změna formy studia, uznání zkoušek...)

Žádost o uznání doby rodičovství

Žádost o obhajobu disertační práce

Opatření děkana 8/2015, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných disertačních prací→Opatření děkana fakulty č. 12/2017 a příloha č. 2

Upozornění na změnu názvu Univerzity Karlovy v Praze

na základě novely zákona o VŠ dochází od 1. 9. 2016 ke změně názvu, a to pouze na Univerzita Karlova

Opatření rektora 13/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací viz čl. 5 formát a velikost souborů závěrečných prací


Návrhy komisí - formuláře


Návrh komise na obhajobu disertační práce


Návrh komise na státní doktorskou zkoušku (SDZ)Poslední změna: 18. červenec 2017 13:39 
Sdílet na: