Formuláře

Studijní předměty a studijní povinnosti


Zápis o zkoušce

Zápis o splnění studijní povinnosti


Žádosti - formuláře


Žádost (přerušení studia, změna formy studia, uznání zkoušek...)

Žádost o uznání doby rodičovství

Žádost o obhajobu disertační práce Formální a technické náležitosti disertační práce

Upozornění na změnu názvu Univerzity Karlovy v Praze

na základě novely zákona o VŠ dochází od 1. 9. 2016 ke změně názvu, a to pouze na Univerzita Karlova


Návrhy komisí - formuláře


Návrh komise na státní doktorskou zkoušku (SDZ)

Návrh komise na obhajobu disertační prácePoslední změna: 16. únor 2017 15:34 
Sdílet na: