Kabinet výuky cizích jazyků

Kabinet výuky cizích jazyků

Magdalény Rettigové 8, Praha 1 - 2. patro. tel. 221900162

http://pedf.cuni.cz/PEDF-72.html?cat=prac&org=1589


Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám začínají od října 2016 - dva kurzy angličtiny a jeden kurz němčiny. Zkouška z cizího jazyka je povinná. Může se uznat pouze státní závěrečná zkouška složená v rámci magisterského oborového studia, a to na základě žádosti (viz oddíl formuláře).


Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina  ODSZ22001

Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

První hodina ZS akademického roku 2016/17  bude v úterý  11. 10.  v 16.15  v učebně R103. Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při hodině.Předmět: pro doktorandy: Cizí jazyk - němčina  ODSZ22002 

Garant: PhDr. L. Drnková e-mail: libuse.drnkova@ff.cuni.cz)

Výuka bude prozatimně vedena konzultační formouPožadavky ke zkouškám z angličtiny a němčiny:  Kandidát předloží minimálně jeden týden před termínem zkoušky zkoušejícímu 300 stran odborného cizojazyčného textu, který dosud nebyl přeložen do češtiny. Z těchto 300 stran vybere zkoušející krátký úryvek (20 - 25 řádek), který kandidát po krátké přípravě (10 minut) přeloží ústně do češtiny. Zkoušející pak přečte krátký úryvek (15 řádek), který kandidát reprodukuje v cizím jazyce. Následuje konverzace v cizím jazyce k prostudované odborné literatuře, případně o kandidátově disertační práci. Zkouška trvá 30 - 45 minut, u zkoušky nelze používat slovník. Kandidát musí přijít před zkouškou alespoň na jednu konzultaci.  
Poslední změna: 3. říjen 2016 13:27 
Sdílet na: