Vedoucí katedry

Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.

garant studia Specializace na německý jazyk (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

tel.: +420 221 900 747

e-mail: Mail 

zaměření: německy psaná literatura

Dokument ke stáhnutĂ­ Publikační činnostZástupce vedoucí katedry

PhDr. Pavla Nečasová, Ph. D.

proděkanka pro studijní záležitosti

garantka bakalářského studijního programu

koordinátor SIS

garant CŽV

tel.: +420 221 900 746, 221 900 463

email: Mail 

zaměření: fonetika a fonologie NJ, didaktika němčiny jako cizího jazyka, didaktika reálií

Dokument ke stáhnutĂ­  Publikační činnost


Tajemnice katedry

Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.

garant studia Specializace na německý jazyk (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

tel.: +420 221 900 747

e-mail: Mail 

zaměření: německy psaná literatura

Dokument ke stáhnutĂ­ Publikační činnost


Organizační pracovnice

Monika Mikešová

tel.: +420 221 900 745

e-mail: Mail 


 
 
UKPedf © 2009