Studijní komise

Studijní komise


Poslání a kompetence

Komise je poradním orgánem senátu v oblasti studijních záležitostí. Zabývá se především kvalitou a hodnocením výuky. Vyjadřuje se ke změnám ve studijních plánech a k připravovaným akreditacím.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Michal Burian

Štěpán Flieger

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

PhDr. Eva Kalfiřtová 

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Veronika Matějová

Veronika Műllerová

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PaedDr. Eva Marádová, CSc.


Zápisy z jednání komise
Poslední změna: 14. březen 2017 22:41 
Sdílet na: