Studijní komise

Studijní komise


Poslání a kompetence

Komise je poradním orgánem senátu v oblasti studijních záležitostí. Zabývá se především kvalitou a hodnocením výuky. Vyjadřuje se ke změnám ve studijních plánech a k připravovaným akreditacím.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Eliška Andělová

Bc. Michal Burian

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

PhDr. Eva Kalfiřtová 

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Zuzana Martínková

Veronika Műllerová

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

Barbora Petrovická

Bc. Daniel Pražák

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Mgr. Dalibor NeckářPoslední změna: 4. říjen 2017 09:49 
Sdílet na: