Zápisy 2024

Zasedání AS dne 18. 6. 2024

Zasedání AS dne 4. 6. 2024

Zápis 10/2024 je v jednání


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Rozpočet na rok 2024

 4. Změny v akreditaci primární pedagogiky

 5. Akreditace doktorského studia Andragogiky a managementu vzdělávání

 6. Představení proděkanů nového vedení – předběžné schválení

 7. Různé

Zasedání AS dne 21. 5. 2024

Zápis 9/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Rozpočet na rok 2024

 4. Výroční zpráva za rok 2023

 5. Dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK, Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK; dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK; dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)

 6. Cena Arnošta z Pardubic

 7. Různé

Zasedání AS dne 7. 5. 2024

Zápis 8/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyjádření k novému mzdovému předpisu na UK

 4. Různé

Zasedání AS dne 23. 4. 2024

Zápis č. 7/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023

 4. Závěry zprávy o internacionalizaci fakulty (MICHE)

 5. Setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult

 6. Různé

Zasedání AS dne 26. 3. 2024

Zápis č. 6/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhodnocení a aktualizace strategického záměru 2023

 4. Schvalování výsledků voleb

 5. Různé

Zasedání AS dne 12. 3. 2024

Zápis č. 5/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Stipendijní fond

 4. Různé

Zasedání AS dne 27. 2. 2024

Zápis č. 4/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volba kandidáta na děkana

 4. Vyjádření k návrhům změn Pravidel hospodaření UK zaslaných AS UK

 5. Různé

Zasedání AS dne 13. 2. 2024

Zápis č. 3/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání akreditačních spisů

 4. Příprava voleb děkana dne 27. 2. 2024

 5. Různé

Zasedání AS dne 30. 1. 2024

Zápis č. 2/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schvalování studentského ombudsmana

 4. Informace z AS UK

 5. Diskuse s kandidáty na děkana

 6. Různé

Zasedání AS dne 16. 1. 2024

Zápis č. 1/2024 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Příprava setkání akademické obce s kandidáty na děkana

 4. Různé


Poslední změna: 11. červen 2024 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: